Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PTSS IO 2,4

Presentatie casus en geneeskundige methodiek PTSS
by

Joost van der Horst

on 29 April 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PTSS IO 2,4

Posttraumatische-
stressstoornis (PTSS) Vakinhoudelijk
overleg: Informatieve bijeenkomst
voor collega verpleegkundigen Inhoud:
Casus;
Geneeskundige methodiek;
Vragen;
Casus:
Sander Janssen
30 jaar oud
Gehuwd
1 dochter 5jr Sander:
Beroeps militair VTD 1997-2002;
Uitzending Sfor 8 1998;
2002 eervol ontslag;
Ambulance chauffeur 2002-heden;
Symptomen:
Kortaf;
snel geiriteerd;
gespannen reactie op harde geluiden;
Ontkenning;
Vermijden van gespreksonderwerp;
Vermoeid;
Verstoorde sociale contacten; Huisarts:
Doorverwijzing psycholoog; Geneeskundige methodiek:
Inleiding;
Epidemiologie;
Etiologie;
Pathofysiologie;
Symptomatologie;
Onderzoek en diagnostiek;
Therapie;
Prognose;
Complicaties; Inleiding:
Angststoornis;
1 of meerdere aangrijpende gebeurtenissen;
Verwerking meestal zelfstandig;

Bij sommige gevallan lukt dat niet hierbij is er een risico op PTSS.
Epidemiologie:

1991-2007 26 missies;
Gemiddeld 4,96% PTSS;
19,75% Partiele PTSS;

33662 militairen onderzocht.
Dit was 41,5% van totaal
aantal veteranen. Cijfers doorberekend:
1670 veteranen PTSS;
6648 veteranen PPTSS;

Doorberekend op totaal:
4023 veteranen PTSS;
16020 PPTSS; Etiologie:
Traumatische gebeurtenis:
-Natuurramp;
-geweldsmisdrijf;
-Seksueel misdrijf;
-Verkeersongeval;
-Oorlogssituaties; Uitgangssituatie meestal goed
te beschrijven.

Ontwikkeling van extreme angst.

Angst komt terug in herinneringen of vergelijkbare situaties.

Gevolg: vermijding van 'bedreigende' situaties. Zijn er stressreacties
te herkennen in het
filmfragment? Pathofysiologie:
Ontregelde HPA-as
(Hypothalamus-hypofyse-bijnier-as)

Stressresponsesysteem voor regulatie van stress en productie van cortisol (stresshormoon). Psychobiologische symptomen:

Hyperallertheid;
Hyperreactiviteit;
Veranderde reactie op stress;
Gevoelsverdoving;
Geen of verstoord beoordelingsproces
tussen stimuli en respons;
Herbelevingen;
Concentratieproblemen; Symptomatologie:
Psychobiologische symptomen;
Psychodynamische symptomen;
Leertheoretische symptomen;
Cognitieve symptomen; Psychodynamische symptomen:

Verstoorde informatieverwerking volgens het model van Horowitz (1976); Algemene stress- responsesyndroom van Horowitz (1976):

Outcry;
Ontkenning;
Herbeleving;
Doorwerken;
Voltooiing; Leertheoretische symptomen:

Negatieve bekrachteging:
Vermijding geconditioneerde prikkels;
Door associatie met trauma neutrale stimuli angstwekkend;

Positieve bekrachteging:
Ziektewinst Cognitieve verklaringen:

Verstooring draaglast - draagkracht in stressvolle situatie(s); (niet adaptieve coping) Therapie:

Outreachend;
Critical incident stress debriefing;
Gedrags- en cognitieve therapie;
- Rationeel emotieve therapie (RET)
- Eye movement desensitizatin and reprocessing (EMDR); Prognose:

Kan op elk moment optreden;
Verloop verschillend;
Kan lang duren;
Traumatische gebeurtenis verwerken; Complicaties:

Depressie;
Eetstoornis;
suicidale gedachten;
Sociaal isolement;
Behandeling pijnlijk/emotioneel;
Bijwerking medicatie;
Alcohol/drugs gebruik;

Bronvermelding:

Veteraneninstituut, retrieved 23-04-2010 ad: http://www.veteraneninstituut.nl/upload/File/Factsheet%206%20herzien.pdf

Van der Molen H, Perreijn S, van den Hout M A (2007). Klinische psychologie. Groningen/Houten: Wolters-Noordhof bv.

www.mayoclinic.com, retrieved 24-04-2010 ad:
www.mayoclinic.com/health/post-traumatic.../DSECTION=complications

www.mens-en-gezondheid.infonu.nl, retrieved 24-04-2010 ad:
www.mens-en-gezondheid.infonu.nl/.../1959-geneeskundig-methodiek-ptss-posttraumatische-stress.html

www.ptss.info, retrieved 24-04-2010 ad:
http://www.ptss.info/behandeling.phtml
http://www.ptss.info/emdr.phtml
http://www.ptss.info/oorzaak.phtml
http://www.ptss.info/ret.phtml

DSM-IV-TR, 2000
Diagnostische symptomen Sander:

1a Heeft blootgestaan aan een traumatische gebeurtenis
waarbij sprake is van het ervaren of getuige zijn van een of meerder gebeurtenissen die feitelijke of drijgende dood of ernstig letsel met zich meebrachten.

2a symptomen: gevoel van verdoving, afwezigheid van emotionele reacties.

3 Herbelevingen.

4 vermijding van prikkels die herinneringen oproepen.
Vragen?

Full transcript