Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

id-dsatax-il waħda

No description
by

Steve Lugy

on 9 July 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of id-dsatax-il waħda

Il-Verb
X'inhu l-verb?
L-Imperattiv
Il-Verb Ewlieni u Mnissel
Il-Verb sħiħ, Dgħajjef u Trux
Il-verb huwa dik il-kelma li turina meta xi ħadd jagħmel xi ħaġa.
Eż: Oħti
tiġri
kuljum.

Il-verb jitnissel (jiġi) mill-
Mamma
. Biex tkun taf il-Mamma, staqsi "X'għamel hu l-bieraħ?"
Eż: Nicole
tilfet
il-ġiżirana

MAMMA
tilef

L-
għerq
nagħmluh bl-użu tal-konsonanti tal-mamma.

Eż: VERB MAMMA GĦERQ
tilfet tilef t-l-f
ħrabna ħarab ħ-r-b
ċaqalqu ċaqlaq ċ-q-l-q
Il-verb jinqasam skont il-Forma u jista' jkun:

EWLIENI

MNISSEL
(minnu jitnisslu verbi oħra) (verbi li jitnisslu minn verb ewlieni)

Eż: ħarab ħarrab
tħarrab
nħarab
Il-Verb Trilitteru u Kwadrilitteru
Il-verb ewlieni jista' jkun:

TRILITTERU
- bi tliet konsonanti tal-għerq
Eż: kiteb (k-t-b), ħareġ (ħ-r-ġ), mexa (m-x-j)

KWADRILITTERU
- b'erba' konsonanti tal-għerq
Eż: laqlaq (l-q-l-q), gerfex (g-r-f-x)
Il-verb jista' jinqasam ukoll skont jekk hux:

SĦIĦ
- meta MA JKOLLUX '
j
' jew '
w
' fost il-konsonanti tal-għerq
Eż: libes (l-b-s); tefa' (t-f-għ); daħal (d-ħ-l)

DGĦAJJEF
- meta JKOLLU '
j'
jew '
w
' fost il-konsonanti tal-għerq
Eż: wasal (w-s-l); miet (m-w-t); kesa (k-s-j)

Il-verb sħiħ jista' wkoll ikun...
VERB TRUX
- verb b'sillaba waħda li jkollu l-aħħar konsonanti doppja
Eż: xamm (x-mm); medd (m-dd); daqq (d-qq)

L-imperattiv nużawh biex nuru kmand, talba jew twissija.
Eż:
Iftaħ
dak il-bieb!

L-imperattiv jinħadem biss fit-Tieni Persuna Singular
(Inti)
u fit-Tieni Persuna Plural
(Intom)
Eż: Inti
aqfel
il-lazz.
Intom
aqflu
l-lazz.
L-imperattiv jitnissel mill-Mamma billi:

a) jew ipoġġi vokali quddiem
Eż: kiteb --->
i
kteb

b) jew jibdel il-vokali tal-Mamma
Eż: ħabb ---> ħ
o
bb; qam ---> q
u
m

ċ) jew jibqa' bil-forma tal-Mamma
Eż: fittex ---> fittex; farfar ---> farfar
Full transcript