Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Таван Богд Групп

No description
by

Г. Отгонзул

on 3 July 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Таван Богд Групп

Таван Богд Группын танилцуулга
Хүний нөөцийн удирдлага
Ажлын байрны шинжилгээ ба сонгон шалгаруулалт
Байгууллагын өөрчлөлтийн удирдлага ба сэтгэлзүй
Таван Богд Групп
Бидний зорилго
Хамтын хөдөлмөрөөр ард түмнийхээ амьдралын чанарыг дээшлүүлж, салбар бүртээ манлайлна

Бидний уриа
Хамтын хүч - Амжилтын түлхүүр
Joint efforts – Key to success

Үнэт зүйл
- Байгууллагын иргэн
- Мэргэжлийн бүтээлч хандлага
-Манлайлал
- Нэгдмэл шударга байдал

Байгууллагын бүрдүүлэлт
Дотоод эх үүсвэр
-Карьер хөгжилийн төлөвөгөөнд үндэслэн
-Дэвшин ажиллах ажиллагсдыг хамруулан тодорхой орон тоо гарсан ажлын байранд тухайн ажилтаны ур чадварыг шалган авна.
-Дадлага хийж байх хугацаандаа үнэлгээндээ ажилуулах хүсэлтэй гэснийг үндэслэн анкетуудийг шүүн үзнэ.
Гадаад эх үүсвэр
Дотоод эх үүсвэрийг үндэслэн
Тухайн албан тушаалд тохирох мэргэжилтэн байхгүйн үүднээс
Ажлын байрны зарыг
 Таван Богд группын веб сайтанд
 Biznetwork
 Linkedin
 Mazaalai
 Бусад зарын хэрэгсэл зэрэгт байршуулана.
Хүний нөөцийн менежерийн ажлын байрны тодорхойлолт
Хүний нөөцийн менежерийн ажлын байрны тодорхойлолтод заасан үндсэн чиг үүргүүд нь бусад хүний нөөцийн үндсэн чиг үүрэгт ажилбаруудад дүйцүүлэн явцыг хангаж өгөх, түүнд санал оруулах, хяналт тавих үүрэгтэйгээр тусгагдсан байна.
Чиг үүргийн хувьд
Шууд удирдлагын хувьд
Ажилтан
Сургалтын үнэлгээг дүгнэн
Санал асуулга
Гүйцэтгэллийн үнэлгээ

Хэлтэс албаны дарга нар

Шинэ арга техник хэрэгжүүлэх үед шаардагдах ур чадварын сургалт
OGSM- буюу байгууллагын стратеги төлөвлөлт
Тухайн жилийн байгууллагын төлөвлөгөөнд шаардагдах сургалт
Байгуулага дахь удирдлагуудын ур чадварыг дээшлүүлэх сургалт
PDP гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Байгууллагын сургалтын
төлөвлөгөө
Байгууллагын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх арга техник-KPI буюу Key performance indicator
Гүйцэтгэлийг төлөвлөх:
Ажилтан

Сар бүрийн гүйцэтгэлийг төлөвлөх
Удирдлагад танилцуулна

Гүйцэтгэлийг төлөвлөх:
Удирдлага
Төлөвлөлтөд санал өгөх

Гүйцэтгэлийг төлөвлөх:
Ажилтан
Эцсийн хувилбарыг боловсруулан удирдлагад хүргүүлнэ.Гүйцэтгэлийг төлөвлөх:
Хүний нөөцийн менежер
Хяналт тавина (Зорилтод үр дүнг тодорхойлсон, хэмжигдэхүүн ач холбогдол )

Гүйцэтгэлийг төлөвлөх:
Ажилтан
Гарын үсэг зурж баталгаажуулна.


Үр дүнг бий болгох:
Удирдлага

Үр дүнгийн талаар зөвлөмж , дэмжлэг үзүүлнэ.
Үр дүн бий болгох тайлан мэдээллийг бүртгэсэн байна
Үнэлгээ хийх:
Ажилтан
Үр дүн гүйцэтгэлийн талаарх тайлбар, нэмэлт мэдээллийг удирдлагад хүргүүлэх

Үнэлгээ хийх:
Удирдлага
Үнэлгээ өгнө


Үнэлгээ хийх:
Ажилтан
Сүүлийн байдлаар үнэлгээг нэгтгэн удирдлагад хүргүүлнэ

Хүний нөөцийн менежер
Оновчтой зөв үнэлсэн эсэхэд хяналт тавина
Гарын үсгээр баталгаажуулна
Хөдөлмөрийн сэтгэл зүй
Дүгнэлт:
Тухайн байгууллагын хувьд Ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчисөн асуудал төдийлөн тулгараад байдаггүй учир группын хэмжээнд сар бүр сургалт зохион байгуулан асуудалд нухацтай ханддагт оршино.
Шинэ ажилтаныг чиглүүлэх сургалт

- Байгууллагын дотоод журамын танилцуулга


- Хөдөлмөрийн ёс зүй
- Хөдөлмөрийн харилаа

Менежерийн түвшиний Менежментийн сургалт

- Бизнесийн хууль эрх зүй орчин

Дээрх сургалтын дагуу нийт ажилчидад ёс зүйг эрхэмлэн сахих талаар заавар зөвлөмж өгдөг.

Хөдөлмөрийн аюулгын ажиллагаа, Эрүүл ахуй

Хүний нөөцийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан ажилтан нь ХАБЭА менежментийн системийг сайжруулах, холбогдох
дүрэм журам заавар
,
гарын авлага боловсруулах
,
шинэ ажилтан, дадлагын оюутанд
аюулгүйн ажиллагааны урьдчилсан зааьарчилгаа өгөх, сургалт зохион байгуулах, Группын хэмжээнд аюулгүй ажиллагааны стандартын шаардлага хангасан байдалд
үзлэг хийх,

зөрчлийг арилгах
зэрэг ажилыг хариуцна.

Амьдралын үр дүн= Үзэл хандлага х Гал эрмэлзэл х Чадвар
“Чадвар” гэдэг бол эрүүл бие махбодь болон авьяас, төрөлхөөс заяасан зохицох чанар зэрэг нэлээн заяагдмал зүйлс юм.
- Тиймээс онцгой их авъяасгүй ч өөрийн сул талыг мэдэн түүнийгээ нөхөхийн төлөө хэнээс ч илүү сэтгэл санаагаа зориулж, байдаг чадлаараа зүтгэл гаргадаг хүн төрөлхийн авъяастай боловч түүндээ эрдэн олигтой зүтгэл гаргадаггүй хүнээс илүү их амжилтанд хүрч чадна.
Тэрээр удирдлагын энэхүү арга барил, хандлагаа өөрийн амьдралын туршлагаар тэмцэж олсон бөгөөд үүнийхээ ачаар өнөөдрийн хүчирхэг Киосэра группийг бүтээсэн

Зохиолчын товч түүх
• 1932 онд Японы Кагошима хотод төрсөн
• Инамори Казүо нь Японд төдийгүй дэлхийд нэртэй Киосэра группийг үндэслэгч

Амёб менежмент гэдэг нь компанийн бүтцийг аль болох жижиг амёб нэгжүүдэд хувааж, тус бүртээ үр дүнгээ ойлгомжтой, ил тод тодорхойлж, ажилтан бүрийг оролцохыг уриалсан удирдлагын систем юм
Дүгнэлт
Таван Богд Трейд ХХК нь ашгийн төлөө биш группын хэмжээнд бизнесийн салбаруудад зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэн ажилладаг компани юм.
Түүнчлэн бүтээмжийг дээшлүүлэхийн тулд Японы амёб менежментийг хэрэгжүүлж байгаа ба энэхүү менежментийг байгууллагадаа үр ашигтайгаар нэвтрүүлэхийн тулд амёбын тусгай багийг гаргаж долоо хоног бүр сургалт, үйл ажиллагаа зохион байгуулж , дадлага хийх хугацаандаа амёб менежментийн сургалтанд суун шинэ мэдлэг мэдээлэл хуримтлууж чадсан.
Энэхүү дадлагын хүрээнд
Амёб менежменттэй холбоотойгоор 2-р шатны шалгалтын тестийг боловсруулсан.
Хүний нөөцийн зөвлөх үйл ажиллагааны нэг болох гарын авлагын материал дээр ажилласан.
Сургалт хөтөлбөр
Архив албан хэрэг хөтлөлт
Хүний нөөцийн программ дээр ажиллаж, дотоод программ Inbit талаарх ерөнхий мэдлэгтэй болж авсан. Ажлын арга барилд суралцаж дадлага туршлага хуримтлуулж чадсан.
Full transcript