Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SchinnenWethouder vd Broek 10 okt 2013

presentatie SESS en Escplore
by

Sportstichting Sittard-Geleen

on 10 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SchinnenWethouder vd Broek 10 okt 2013

Zaken die bijdragen tot o.a. behoud van
opdracht en dus ook van werkgelegenheid:

Trots op je werk
Uitstraling
Tevreden klanten
Tevreden opdrachtgever
Kwaliteit van dienstverlening
Gevoel voor verenigingsleven
Maatschappelijk betrokken
Samenwerken met collegae
Acteren op vraag uit regio (niet actief benaderen)
Focus op kansen en creativiteit
Standpunt mijn RvT
Continuïteit
Geen risico dragende exploitatie
Commitment & tevreden opdrachtgever
Tevreden klanten
Trots op je werk
Exploitatie en Beheer
= 98% vd exploitatie
Sportstimulering

programma d.m.v. samenwerking i.o.v. B&W
initiële en structureel geld
Beschikking per jaar
Vastgoed SG eigenaar
afd. MO
Huur
Beleid / opdrachtgever
opdrachtgever / subsidie
Contract
Exploitatie beheer
+
Uitvoeren MOP
Op verzoek van gemeente Schinnen
Met instemming van B&W Sittard-Geleen
verleent Sportstichting diensten aan SESS (overeenkomst)
Niet risicodragend
huurt van gemeente
Mijn nieuwe buren!
eigenaar accommodatie
opdrachtgever SESS
Opdrachtgever
Opdrachtnemer
Sportieve omgeving Sittard-Oost
initiatief vd burger / wijk
aansluitend beleid gemeente
Samenwerken?
namens
van harte welkom
Kansen voor Schinnen?
Zeker!
In vogelvlucht een virtuele rondleiding door "de wereld" van sport, bewegen, gezondheid en het exploiteren / beheren van sportaccommodaties in de WM!
Ik wens u een prettige en inspirerende "vlucht" toe!
Sportzone Fase 1,
in hardware o.a. realisatie Fitlandgebouw, Beek De Haamen Centrum voor aangepast sporten, en verbouwing deze locatie ivm TEIC,
maar ook o.a. vestiging NTC's, RTC's,
handbalacademie, US Cycling

Fase 2,
in ontwikkeling; Rapport Expertgroep
(Jan Zuidam lid expertgroep)
In ontwikkeling

Centrum aangepast sporten
en onderdeel Sportzone Limburg
2015 Wijziging AWBZ (extramurale begeleiding) en jeugdzorgbeleid
geld en taak naar gemeenten (WMO)
ci. 25% minder middelen beschikbaar

Participatiesamenleving Rijk neergelegd bij lokale overheden

Beek anticipeert: Sportlandgoed De Haamen (hardware) Sportzorgprogramma's (software)
Deelt i.o.v. regiofonds kennis in de WM
"hardware" = faciliteiten
"software" = inhoud / programma


Sport en Presteren
Onderwijs en Sport
Economische impuls
Gebiedsontwikkeling
Op verzoek van gemeente Beek
Met instemming van B&W Sittard-Geleen
verleent Sportstichting diensten aan De Haamen (overeenkomst)

huurt van gemeente
De Haamen is zelfstandige juridische entiteit! Raad van Toezicht model.

Directeur / bestuurder, back-office
i.s.m. Sportstichting Sittard-Geleen
eigenaar accommodatie
opdrachtgever De Haamen
Samenwerking regio WM
Vooralsnog geen actie wel intentie op samenwerking
SESS is zelfstandige juridische entiteit! Raad van Toezicht model.

Directeur / bestuurder, beheer, back-office , i.s.m. Sportstichting Sittard-Geleen
een activiteit uitgelicht
een activiteit uitgelicht
Leerbedrijf ism partners als SGL en Daelzicht het onderwijs (VMBO, MBO, HBO) en verenigingen

leerbedrijf

vrijwilliger

student

cliënt

Leerbedrijf als drieluik?

Uniek en driedimensionaal leerbedrijf? Maatschappelijke participatie
Leerbedrijf cliënten = echt werk en echte klanten!
Leerbedrijf studenten; begeleiding cliënten, inhoud/programma, begeleiding/scholing vrijwilligers
Vrijwilligers; bevordering deskundigheid omgaan met mensen met een beperking

Personele omvang:
Ecsplore:
9 fte sport Sittard-Geleen
1 fte cultuur Sittard-Geleen
1 fte gehandicaptensport Westelijke Mijnstreek
1 fte management

SPRINT:
0,6 fte management
0,4 fte ondersteunend
2 HBO vierdejaars (HS Zuyd en Fontys Sporthogeschool)
6 HBO derdejaars (Fontys Sporthogeschool)
4 HBO tweedejaars (Fontys Sporthogeschool)
4 MBO vierdejaars (CIOS Leeuwenborgh, CitaVerde College)
5 MBO derdejaars (CIOS Leeuwenborgh, Randstad TOPsport College)
4 MBO tweedejaars (CIOS Leeuwenborgh, Randstad TOPsport College)
Periodiek: ca. 200 MBO’ers (CIOS Leeuwenborgh)
Periodiek: ca. 25 VMBO’ers (DaCapo College)

Situatie Sittard-Geleen in cijfers uitgedrukt

Trekker / Trailer
Extra "outside"Leslokaal
Ruud Guyt, wethouder Sittard-Geleen
(o.a.) portefeuille sport, juni 2011
Kosten sportstimuleringsprogramma
circa € 250.000 p/jr
Gefinancierd met m.n. initiële middelen
max = 16 u x 365 =
5840 uur open
Sport, bewegen en gezondheid
Begroting 2013
Centrum aangepast sporten
en onderdeel Sportzone Limburg
Full transcript