Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MENGKAJI FAKTOR –FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIA

No description
by

azie aminah azie

on 12 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MENGKAJI FAKTOR –FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIA

OBJEKTIF KAJIAN


Kajian ini bertujuan mengkaji :
 
Mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi membuat keputusan dalam pembelian barangan di kalangan pelajar perempuan.

Untuk mengenalpasti keputusan pembelian pelajar perempuan Jabatan Perdagangan Politeknik Port Dickson yang lebih memilih pembelian secara talian berbanding pembelian secara terus di kedai-kedai atau pasaraya.
 
Mengenalpasti perbezaan faktor-faktor yang mempengaruhi membuat keputusan pembelian barangan.

SEKIAN TERIMA KASIH

Penyelia : Pn Hyrida bt Othman
Ahli Kumpulan

Bab 3
Kepentingan kajian
Skop Kajian
Bab 1
Pengenalan
Kajian Lepas
PENGARUH PEMBELIAN SECARA LANGSUNG DALAM TALIAN DI KALANGAN PELAJAR PEREMPUAN JABATAN PERDAGANGAN POLITEKNIK PORT DICKSON
AZIE AMINAH BT JAMAL ARES

(06DAT11F1055)

NURUL NATASHA BINTI ADYSALEEHIN
(06DAT11F1059)

MOHAMAD AMSYAR BIN SHAPAWI
(06DAT11F1035)

SANTANA LIZA MARIA JOSEPH
(06BAT12F1001)


Penyata Masalah
Dapat memberikan gambaran yang dibuat di kalangan pelajar dan pengaruhi proses membuat keputusan dalam pembelian barangan
Pelajar perempuan Jabatan Perdagangan Politeknik Port Dickson
Diploma Akauntansi
Diploma Pemasaran
Sains Kesetiausahan

Tempat=Politeknik Port Dickson

Limitasi Kerja
Tempoh masa yang terhad

Jumlah perbelanjaan yang terhad

Lingkungan sosial
dan budaya

METODOLOGI

KAJIAN

3.1 REKA BENTUK KAJIAN

Kaedah tinjauan,permehatian dan soal selidik.

3.2 POPULASI & SAMPEL KAJIAN
Populasi->

Pelajar perempuan Jabatan Perdangangan
DAT + DSK + DPR= 1043

Sample->Krejcie & Morgan
DAT+DSK+DPR=278

Prosedur Persampelan secara rawak mudah

3.4 KAEDAH PENGUMPULAN DATA
Mengedarkan borang soal selidik
Data Primer
Data sekunder

3.5 KAEDAH PENGANALISAAN DATA

Data dari statistik deskriptif
Statistical Package of the Sosial Science(SPSS)

3.3 INSTRUMEN KAJIAN
Bahagian A-Demografi Responden
Bahagian B-soalan 20item
Skala Rensis Likert
Harga
Gaya Hidup
Media Massa
Kualiti
merupakan wang yang diperlukan atas suatu produk atau perkhidmatan

mempengaruhi minat pelajar untuk melakukan pembelian dan mendorong mereka melakukan keputusan pembelian secara atas talian

Strategi harga terbahagi kepada dua

Strategi harga rendah

Strategi harga umpan

merupakan pola hidup seseorang yang dinyatakan dalam kegiatan, minat dan pendapatnya dalam membelanjakan kewangannya dan bagaimana mengalokasikan waktu.

Kepercayaan, kriterium penilaian, sikap yang sedia tersimpan dalam ingatan manusia boleh diubah atau dimodifikasikan dengan

i Mengubah kepercayaan dan kriteria penilaian yang sedia ada
Memberi impak yang positif terhadap pengiklanan kerana jangkauan dan akses kepada media massa adalah meluas

Keseluruhan ciri-ciri sesuatu entiti yang dapat memenuhi kehendak pelanggan yang dinyatakan dan yang tersirat.

Pengguna akan mengambil tindakan yang tepat untuk mencapai kepuasan.

Pemahaman pelanggan tentang keinginan dan keperluan akan suatu produk dengan menilai dari sumber-sumber yang ada

Sikap dan kepercayaan merupakan faktor yang turut mempengaruhi pandangan dan perilaku pembelian pelanggan

Oleh Siti Aisyah Bt Panatik (Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia Universiti Teknologi Malaysia 2004.Tajuk:kajian terhadap proses membuat keputusan dalam tingkah laku membeli di kalangan pengguna

Oleh Nages Delafrooz (Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment of the Requirement for the Degree of Doctor Philosophy September 2009.Tajuk: Faktor yang mempengaruhi sikap pembelian dan niat pembelian secara atas talian dalam kalangan pelajar

Siti Aisyah Bt Panatik (Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia Universiti Teknologi Malaysia 2004.Tajuk: Faktor-faktor gaya pembuatan keputusan dalam pembelian barangan di kalangan pengguna

Price
Conscious

Fashion
Consciousness

Confused by
over choice
consumer

Model Operasi Kajian
Perfectionism

satu cara untuk membeli dengan mudah dan pantas
hanya mengunakan internet.
pelajar hilang keyakinan terhadap proses pembelian dan kualiti produk yang dijual.

Pelajar sering menghadapi konflik semasa membuat keputusan dalam melakukan proses pembelian
1. Memastikan faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian secara langsung dalam talian

2. Menentukan faktor yang membuat keputusan keputusan dalam pembelian secara dalam talian di kalangan pelajar perempuan Jabatan Perdagangan.

PERSOALAN KAJIAN
1. Memastikan faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian secara langsung dalam talian

2. Menentukan faktor yang membuat keputusan keputusan dalam pembelian secara dalam talian di kalangan pelajar perempuan Jabatan Perdagangan
Full transcript