Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Spelling P2 Emmen en Assen

No description
by

Sander Veenema

on 28 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Spelling P2 Emmen en Assen

Spelling
Geschiedenis

pictografisch systeem
logografisch systeem
alfabetisch systeem Foneem
[spraakklank met betekenisverschil]

Grafeem
[Letter(groep) die foneem weergeeft FONEMEN

Medeklinkers b d f g h j k l m n p r s t v w z
Korte klanken a e u i o
Lange klanken aa ee uu oo
Diagrafen ui ie ei [ij] ou oe eu ng ch [au]

C Q X Y zijn geen fonemen! PROCES

Versmeltingstheorie van Ehri
Hoe zijn woorden opgeslagen in ons geheugen?

Akoestische identiteit
} samen: Fonologische identiteit
Articulatorische identiteit

Morfologische identiteit

Semantische identiteit

Syntactische identiteit

Orthografische identiteit Spellingstrategieën


1 fonologische strategie
2 woordbeeldstrategie
3 regelstrategie
4 analogiestrategie
5 hulpstrategie direct [=eindpunt]
en indirect ook wel auditieve strategie
OPDELEN IN KLANKEN
koppeling foneem-grafeem
= eenduidig [klankzuivere woorden]
1 elementaire spellingshandeling
2 klankclusterstrategie [input] gesproken woord - auditieve analyse - onthouden volgorde fonemen
- koppeling foneem / grafeem - geschreven woord [output]

vergelijk: elementaire leeshandeling = precies omgekeerd! -aai, -ooi, -oei, -uw, -eeuw, -ieuw, -eer, -oor, -eur, -nk spellen volgens woordbeeld hoor: -ies, schrijf: -isch
maar wel: logies[!]
loop - lopen spellen zoals een ander woord dat erop lijkt allerlei [evt. zelfbedachte] geheugensteuntjes / ezelsbruggetjes Taal is natuurlijk [automatisch bij aanbieden van input]

Grammatica beheerst iedere moedertaalspreker nagenoeg
perfect vanaf ongeveer 6 jaar!

LEZEN en SCHRIJVEN moet worden geleerd! INPUT PROCES OUTPUT gesproken
woord herkennen
spellingsgeval toepassen
spellings-
strategie directe spellingsstrategie indirecte
spellings-
strategie elementaire spellings-
handeling klankbeeldstrategie woordbeeldstrategie regelstrategie analogiestrategie hulpstrategie boom raam hooi cake bomen heerlijk saus DICTEE! WELKE STRATEGIE GEBRUIK JE ZELF? TEST WERKWOORDEN Voorwaarden

Auditieve vaardigheden
Visuele vaardigheden
Taalvaardigheden
Schrijfvaardigheden Auditieve objectivatie = letten op klank, niet op betekenis
Auditieve discriminatie = verschil horen tussen klanken / woorden
Auditieve analyse = woorden in klanken splitsen
Auditieve synthese = losse klanken samenvoegen tot woord
Temporeel ordenen = volgorde klanken onthouden
Klankpositie bepalen = aangeven waar je de klank in woorden hoort Visuele discriminatie = verschil zien tussen letters / woorden
Visuele analyse = letters in woorden herkennen
Visuele synthese = losse letters samenvoegen tot woorden
Spatieel ordenen = volgorde van letters onthouden
Letterpositie bepalen = aangeven wat plaats van letters in woorden is Kennis van begrippen = instructiebegrippen als voor, achter en letter kennen. Letterkennis = koppeling tussen fonemen / grafemen kennen AUDITIEF VISUEEL TAAL SCHRIJF Hoofdregels Nederlandse Spelling

1 Fonologisch principe - klankzuivere woorden
2 Morfologisch principe - Niet klank, maar vorm
- Regel van gelijkvormigheid
web / webben
onttrekken
- Regel van overeenkomst
stationsstraat / stationsgebouw
3 Syllabisch principe - Verenkeling / verdubbeling
4 Etymologisch principe - Herkomst [verleden/andere taal] Leesstrategieën 1] De ELEMENTAIRE LEESHANDELING [visueel niveau]

2] Lezen met behulp van CLUSTERS EN SPELLINGPATRONEN [visueel niveau]

3] Lezen met behulp van de VISUELE WOORDVORM [visueel niveau]

4] Lezen met behulp van MORFOLOGISCHE ANALYSE [morfologisch niveau]

5] Lezen met behulp van de CONTEXT [semantisch en syntactisch niveau] DE ELEMENTAIRE LEESHANDELING 1. links-rechts koppelen fonemen/grafemen 2. Auditieve synthese 3. Betekenis geven

a b c d
Werken volgens Visuele analyse Koppelen van Fonemen op volgorde
de leesrichting in grafemen foneem aan grafeem onthouden LET OP! PRECIES OMGEKEERD BIJ DE ELEMENTAIRE SPELLINGHANDELING!
Full transcript