Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

GRADJA BILJAKA

No description
by

Slađana Petrović

on 20 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of GRADJA BILJAKA

GRADJA BILJAKA
STABLO
deo izdanka, nosi listove i predstavlja vezu između njih i korena;
nastaje od stabaoceta klice;
provodi vodu i mineralne supstance od korena do listova;
provodi hranljive supstance nastale u procesu
fotosinteze
od listova prema korenu;
deo stabla sa kojeg polazi list naziva se
kolence,
a deo stabla između dva
kolenceta naziva se
članak
.
LIST
biljni organ koji se nalazi na stablu;
ima ograničen rast i uglavnom je pljosnat;
zelene je boje jer se u njegovim ćelijama nalaze organele
hloroplasti
, koje sadrže zeleni pigment
hlorofil;
u njemu nastaju hranljive supstance u procesu
fotosinteze
;
pomoću njega biljka obavlja disanje;

Koren:
podzemni organ biljke
pričvršćuje biljku za zemljište
iz zemljišta upija vodu i mineralne supstance (mineralna ishrana biljke)

VEGETATIVNI ORGANI
REPRODUKTIVNI ORGANI
Građa korena
Koren nastaje od
korenka klice
. Takav koren zove se
glavni koren
. Na njemu se razvijaju bočni korenovi.
Glavni i bočni korenovi čine
korenov sistem
.

kora korena
pokorica
korenove
dlačice
korenova
kapa
Oblici korena
Osovinski
Razgranati
Žiličast
Preobražaji korena
Repast koren
Korenske krtole
Gradja stabla
KOREN
STABLO
LISTOVI
U zavisnosti od čvrstine stabla mogu biti:
Po obliku stabla mogu biti:
PODZEMNI
DRVENASTA
ZELJASTA
Rusa
Orah
USPRAVNA
PUZEĆA
ŽBUNOVI
DRVEĆE
PUZAVICE
POVIJUŠE
LIJANE
Preobražaji stabla
krtola (1)
rizom (2 i 6)
lukovica (3,4,5)
Listolika stabla
Stablovi trnovi
Stablovi rašljike
Zadebljala stabla
NADZEMNI
Kostrika
Trnjina
Vinova loza
Rašljika
Kaktus
maslačak
šargarepa
slatki krompir
jagoda
pšenica
Gradja lista
lisna drška
lisna osnova
lisna ploča
lice lista
naličje lista
lisni nerv
Lisna nervatura
Mrežasta
Paralelna
Lučna
Perasta
Bršljan
Divlji sirak
Bokvica
Brest
Oblik lista
Prost
Obod prostog lista može biti:
Nazubljen list leske
Režnjevit list vinove loze
Složen
Perasto složeni listovi
Jasen
Prstasto složeni listovi
Detelina
CVET
PLOD
SEME
CVET
PLOD
SEME
površinski sloj epidermisa - štiti od preteranog isparavanja vode sa površine lista
jednoćelijski do
višećelijski sloj ćelija
na površini lista
središnji deo lista
Stome su sitni otvori na naličju lista koje služe za vršenje transpiracije i respiracije.
Stoma na listu paradajza
FOTOSINTEZA
proces nastanka ugljenih hidrata u zelenim delovima biljke;
ugljene hidrate biljke koriste kao hranljive supstance za zadovoljavanje svojih potreba.
proces odavanja vode u obliku vodene pare (isparavanje) iz biljke.
proces usvajanja kiseonika i ispuštanja ugljen-dioksida.
ŽIVOTNI PROCESI BILJKE
DISANJE
TRANSPIRACIJA
reproduktivni biljni organ;
kratak izdanak sa ograničenim rastom, sa listovima specifično izmenjenim funkcijom.

Građa cveta
Cvet se razvija iz
cvetnog pupoljka
, koji se nalazi na vrhu grančice nazvane
cvetna drška.
Vršni deo cvetne drške je proširen i naziva se
cvetna loža
(na njoj se nalaze ostali delovi cveta).
Cvetni omotač
čine
čašica
i
krunica
.
Čašica
je izgrađena od listića uglavnom zelene boje koji se nazivaju
čašični listići
(štite ostale delove cveta).
Krunica
je izgrađena od belih ili živo obojenih listića koji se nazivaju
krunični listići
(svojom bojom privlače insekte oprašivače).
Reproduktivni delovi
cveta su
prašnici
i
tučak
.
Prašnici
su muški delovi cveta izgrađeni od
prašničkog

konca
i
prašnice
. Prašničkim koncem su pričvršćeni za cvetnu ložu. Prašnice su sastavljene od 4
polenove kesice
u kojima se nalaze
polenova zrna
(u njima se nalaze muške polne ćelije).
Tučak
je ženski deo cveta u kojem se razvija jedan ili više
semenih zametaka
(u njima se nalaze ženske polne ćelije). Od semenih zametaka nastaju
semena
. Semeni zameci se nalaze u donjem proširenom delu tučka koji se naziva
plodnik
. Plodnik se naviše sužava u
stubić
na čijem se vrhu nalazi
žig
(prihvata polenova zrna).
krunični listići
prašnica
prašnički konac
čašični
listići
žig
stubić
plodnik
semeni zameci
prašnici
tučak
Cvetovi koji imaju cvetni omotač su
potpuni
cvetovi, a oni koji nemaju -
nepotpuni
.
Nepotpuni cvetovi vrbe
Dvopolni cvetovi
cvetovi sadrže prašnike i tučkove
Ljutić
Ljiljan
Rodin kljun
Jednopolni cvetovi
sadrže samo
prašnike
- muški cvetovi ili samo
tučkove
- ženski cvetovi.
Jednodome biljke
muški i ženski cvetovi na jednoj biljci
Muški cvetovi
oraha
Ženski cvetovi
oraha
Dvodome biljke
muški i ženski cvetovi na različitim biljkama
Muški cvetovi
spanaća
Ženski cvetovi
spanaća
Cvasti
Cvast
predstavlja skup cvetova koji se nalaze na zajedničkoj dršci.
Biološki značaj cvasti je u tome što grupisanje cvetova olakšava oprašivanje jer insekti za kratko vreme obiđu više cvetova kada su oni grupisani i lakše ih uočavaju u lišću.
Raspored pojedinačnih cvetova u jednoj cvasti može biti različit.
GLAVICA HRIZENTEME
RESA LESKE
ŠTIT MUŠKATLE
METLICA HOSTE
GRONJA BRESKVE
KLAS JEŽEVICE
Full transcript