Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ryska revolutionen

Tidslinje/förklaring över den ryska revolutionen.
by

volkan F

on 30 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ryska revolutionen

Ryska revolutionen
1547 Ivan IV
1600-1700-tal
1800-tal
1900-tal
1917 - Revolution!
Karl Marx - Socialismen
- Imponerad av den västeuropeiska tekniken & administrationen.
- Byggde en ny huvudstad - St Petersburg.
- Gjorde Ryssland till stormakt.
Livegenskap och fattigdom


- Riket från Östersjön till Stilla havet
- 100 nationaliteter, splittrat rike
- 9/10 bodde på landet
- 3/4 analfabeter
- Den mesta/bästa åkermarken ägde kyrkan, staten & adeln.
- Bönderna livegna dvs. fick inte flytta från den gård/gods de arbetade på.
- Sålde ägaren sin mark så fick bonden följa med.
-
Liberalismen
och
socialismens
idéer nådde Ryssland under 1800-talet.
- Rättvist samhälle.
- Vilken väg? revolution eller reformer.
- Karl Marx förändring genom
revolution
som tar bort tsaren, Kyrkan och adelns makt!
- 1861 avskaffades livegenskapen --> ingen riktig effekt.
sid. 244-246 (SOL4000)
Ett ojämnlikt samhälle
- Tsaren Rysslands/kyrkans högsta ledare, ansvarig enbart inför Gud.
- Adeln (1 % av befolkningen) ägde mer än hälften av all jord.
- Liten medelklass jämfört med Västeuropa.
- Industrialiserades sent.
Tsar Alexander den tredje

- Skulle göra Ryssland till en stormakt.
- Stor satsning på industrin & militären.
- Byggde upp en egen stålindustri.
- Stor inflyttning till städerna från landsbygden- närhet till jobb.
- Arbetarna dåliga löner, inga försäkringar. Strejker/fackförbund var förbjudna.
- "Proletärer ena er"
Tsar Peter den förste
Peter den store
1900-talet
- Industrin fortsätter växa.
- Fler än 100 miljoner av befolkningen arbetar med jordbruk.
- 1914 Första världskriget.
- 1915 Transibiriska järnvägen.
- Stor oro i landet.
Krav på förändring!
- De högre samhällsklasserna hade låg skatt.
- Bönderna fortsatte och krävas på mer skatt!
- Runt 1850 ökade nationalismen --> påtvingad förryskning med lagar/ökad kontroll!
1917 Revolution
- Vladimir Lenin & Bolsjevikerna.
- Mars 1917 utbröt revolutionen: Arbetarkvinnor demonstrerade och krävde bröd, soldaterna som skulle stoppa demonstrationerna, gick istället med.
- Tsaren tvingades avgå --> en ny provisorisk regering bildades.
- Lenin återvänder efter sin landsflykt,
återvänder som en hjälte bland
sina anhängare.
- SOVJETUNIONEN 1922-1991

Summering:
- Vilka var
orsakerna
till den ryska revolutionen?
- Vilka
likheter
finns med franska revolutionen?
- Vilka
skillnader
finns?
- Vilka idéer påverkade de olika revolutionerna?
- Hur förändrades livet för den enskilde individen?
WW1
1700-talet
1800-talet
Slutet av 1800-talet
Full transcript