Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

E-health en Jeugd Ondernemingsvereniging Limburg

No description
by

Anne Wetsels

on 16 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of E-health en Jeugd Ondernemingsvereniging Limburg

M'n Mattie wint CZ-zorginnovatieprijs
Mondriaan Kinderen en Jeugdigen
Jongeren zijn meer online dan offline
70% heeft een Smartphone
Serious games positieve invloed gedragsverandering

Mobil Health
Serious games
Healseeker ADHD
Co-creatie: denktank en testpanel
GGz-Eindhoven
Mondriaan
Hogeschool Zuyd
Fontys

Samenwerking over instellingen heen
1. Informatiedeel
2. Registratiedeel
3. Mijn hulpplan
4. Interface

M'n Mattie;
Regie in eigen handen
Betere voorbereiding
Informatie op maat

1. Informatiedeel
Inzicht in relatie gevoel, gedrag en omgeving
Tool voor jongere en behandelaar

Registratiedeel
Digitaal ondersteuningsplan -> zelfmanagement
Hulpplan
Interface
Joris bij de huisarts
Beste Joris,
Hierbij nodigen wij je uit voor een intakegesprek met
Mw. De Velder op 9 mei 2013 om 9:00
Scan de QR-code met je smartphone

2014 en verder...
Mondriaan Info
Mondriaan Kinderen en Jeugdigen
GGzE, Centrum kinder- en jeugdpsychiatrie
E-health en jeugd
M’n MattieMondriaan video
Achtergrondkleur wijzigen

Informatie
Verslaving, eetproblemen, burn-out, depressie

Dank voor uw aandacht
Sms-alert
5% per jaar heeft gespecialiseerde behandeling nodig
Aanzienlijk aantal zoekt of ontvangt geen hulp
20-50% stopt voortijdig met behandeling

& GGzE Centrum kinder- en jeugdpsychiatrie:

Tweedelijnsinstellingen voor kinderen en
jeugdigen van 0 - 21 jaar met complexe,
meervoudige (ortho)psychiatrische
problematiek. Jongeren met verslavingsproblematiek.Onbekendheid met beschikbare hulp
Schaamte, stigmaNederlandse Jeugd
Mondriaan Video


E-health en Jeugd
Geprotocolleerde online programma's
Bron: GGz NL
Interactieve en uitdagende leer- en behandelomgeving
Agenda
Subsidieaanvraag
Doorontwikkelen: intakevragenlijsten, cliënttevredenheid ...etc.
Onderzoek
Samenwerking uitbreiden (onderwijs...etc)
Andere doelgroepen
Andere doeleinden (woningbouw?)
Informatiedeel
Zelfredzaamheid stimuleren

Flexibele behandeltrajecten op maat
Goedkopere behandeltrajecten

Kansen
Behandeling in eigen omgeving en tijd

E-health toolbox NL
https://www.buddyapp.co.uk/
Draait op Mondriaan server
Niet (of moeilijk) te hacken
Ondersteuning ICT
Extra toezicht Inspectie in 2014!

Clearsea- app
Collega’s onderling
Behandelaar – Smartphone jongere
Behandelaar – Tablet/PC/laptop gezin
Behandelaar – ketenpartner
Meerdere verbindingen tegelijkertijd

Mogelijkheden
Overbruggingscontacten van korte duur (20 minuten) (in afrondingsfase)
Gedeeltelijk vervangen van face to face contacten
Intensiveren van contacten door toevoegen van beeld tussen de f2f-contacten in
Generaliseerbaar maken van aangeleerde vaardigheden
Oefenen in de thuissituatie
Bespreken van huiswerkopdrachten
Heraanmeldingen
Boostersessies
Contact met kind/ jongere tijdens school
Motiverende trajecten
Toeleiding tot behandeling
Informatief/verkennend
DBC-verlengen/ medicatiecontrole
Terugdringen no show (tijdens schoolvakanties, bij gebrek aan motivatie om naar Mondriaan te komen…etc.


Toepassingen
- Augustus: ambassadeurs beeldconsult benoemen
- Eerste helft september:
Implementatieplan DMT
Communicatie behandelaren
Instructie behandelaren
- Tweede helft september:
Oefenen collega’s
Caseload screenen
Communicatie patiënten/ouders/verzorgers
- Oktober:
- Eerste pilots met patiënten
- December: vast onderdeel behandelaanbod


Tijdspad
Full transcript