Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Geschiedenis opdracht: De lange weg naar het Binnenhof 2.0

No description
by

Milou Jansen

on 14 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Geschiedenis opdracht: De lange weg naar het Binnenhof 2.0

De lange weg naar het Binnenhof. Communisme 1900 Begrip: Een politieke stroming waarin de arbeidersklasse de macht van de bezittende klasse door een revolutie wil breken om zo de arbeiders zelf aan de macht te brengen. Cultuurstelsel Begrip: Stelsel waarbij de Javaanse boerenbevolking eenvijfde deel van de grond moest bebouwen met landbouwgewassen voor de Europese markt. Beschrijving: Deze twee platen zijn naar schatting rond 1840. Het cultuurstelsel ging in in 1830. hier zie de Indische boeren werken op hun land. Beschrijving: Het cultuurstelsel was van 1830-1870 van kracht. Eind 20ste eeuw was hier dus geen sprake meer van. Afbeelding van de hedendaagse boeren aan het werk op de rijstvelden in Indonesië. Hier worden niet meer toen gedwongen en de Indonesië is nu onafhankelijk. Emancipatiebeweging of vrouwen emancipatie Begrip: Beweging die streeft naar gelijke rechten voor groepen die in de samenleving achtergesteld worden (zoals arbeiders, vrouwen, homo’s of allochtonen). beschrijving: De vrouw heeft in de 19de eeuw nog bijna geen rechten. Hier zijn vrouwen te zien in opstand. beschrijving: In de 20ste eeuw zijn de rechten van mannen en vrouwen in Nederland vrijwel gelijk. Het enige waar vrouwen nog voor streden was kiesrecht en dat hebben ze ook gekregen. 1800 Ethische politiek Begrip: Richting binnen de koloniale politiek waarbij gestreefd werd naar ontwikkeling in westerse richting van land en volk van Nederlands-Indië, met speciale aandacht voor onderwijs en gezondheidzorg en verspreiding van het christendom. beschrijving: hier te zien Karl Marx, in zijn boek "das Kapital" schrijft hij over een communistische samenleving. hoe en wat er precies gebeuren zou en hoe het in het honderd zou lopen. beschrijving jaartal naar schatting in ieder geval na 1901. de Nederlandse kolonisten, je ziet hier indische arbeiders kinderen naar school. Socialisten/sociaal democraten Begrip: aanhangers van de politieke stroming waarin de arbeidersklasse de macht van de bezittende klasse door het invoeren van sociale hervormingen via het parlement, wilde breken om zo positie van de arbeider te verbeteren. Verzuiling Begrip: opdeling van de samenleving in bevolkingsgroepen die zich verenigd hebben in sterk van elkaar gescheiden maatschappelijke of politieke organisaties en instellingen op levensbeschouwelijke grondslag (in Nederland: rooms-katholiek, protestants-christelijk, socialistisch en liberaal). Schoolstrijd Begrip: strijd die gevoerd werd door protestanten en katholieken, voor een gelijke behandeling van het openbaar en het bijzonder onderwijs. Liberalisme Begrip: politieke stroming die streeft naar zoveel mogelijk individuele vrijheid voor burgers en zo weinig mogelijk overheidsbemoeienis. Klassenstrijd Begrip: de door aanhangers van Marx gebruikte benaming voor het conflict tussen twee klassen (arbeiders tegenover bourgeoisie) die aan elkaar tegengestelde politieke en economische belangen hebben. Kapitalisme Begrip: Een economisch systeem waarbij het maken van zoveel mogelijk winst het hoofddoel is en waarbij de ondernemer zo veel mogelijk vrijheid moet hebben om naar eigen inzicht dit doel te realiseren. Beschrijving: Samuel van Houten, een liberale politicus ontwierp de eerste wet in Nederland die een einde moest maken aan de kinderwet. ‘Kinderwetje van Houten’ zo werd het ook wel genoemd. Deze wet uit 1874 verbood kinderen tot 12 jaar te werken in fabrieken. Beschrijving: Adam smith noemt zichzelf een van de bedenkers van het liberalisme. Hij denkt dat er een ontzichtbare hand is, die zorgt voor natuurlijke verhoudingen in de samenleving.
De overheid moet zorgen voor rust en de burgers zoveel mogelijk vrijlaten. Volgens Adam volgt de vrijheid zowel voor het denken als voor het handelen. Beschrijving: Friederich Zelnik verfilmde ‘Die Weber’ tijdens de gouden jaren van Weimar Republiek (1925-1929). De eerste wereld oorlog was voorbij en nadat Duitsland misschien communistisch zou worden, hing er na tijden weer een ontspannen sfeer. Niets is wat het lijkt, Die Weber laat zien dat de klassenstrijd uit 1844 nog spring levend is in 1927.
De massa’s hadden zich nu verdeeld over verschillende politieke partijen. Het katholieke zentrum en de SPD stonden tijdens de Weimar republiek het stabielst. Ze hadden veel volgelingen, en namen de leiding in de politiek. Al hoewel de communisten en de socialisten nog altijd ver van elkaar weg stonden. Beschrijving: ‘gelijke partners’ 1998
De christenen voor de socialisten waren destijds in Nederland een kleine partij.
Maar zeker geen onbelangrijke partij. Ze presenteerde zich jaren lang als de Socialistische partij. Na invoering van de nieuwe spelling werd het programma gemoderniseerd en werd de klassenstrijd geschrapt. Een mooi historisch moment voor de Socialistische partij Beschrijving: De schoolstrijd speelde voor zowel de politiek als in de maatschappij een belangrijke rol in de 19e eeuw. Het was een strijd voor de emancipatie van de minderheidsgroepen.
De land en industriearbeiders, de katholieken en de orthodox-protestantse legden een basis voor de verzuiling. Beschrijving: De foto geeft goed aan wat schoolstrijd precies inhoud.
De liberalen deden aan openbaar onderwijs en dat werd dus betaald door de overheid.
De confessionelen gaven bijzonder onderwijs en dat werd niet gefinancierd
De confessionelen waren het hier niet mee eens.
Zij vonden dat ze door middel van bijzonder onderwijs het geloof ondersteunde en dat dat dus een goede zaak was voor de samenleving.
Er ontstond een discussie, omdat de overheid de confessionelen niet wou financieren, en dat was het begin van de schoolstrijd. Januari 2013
Indy Kisoen en Milou Jansen
3 havo Einde. Beschrijving: Van verzuiling zijn veel verschillende omschrijvingen te geven.
Kenmerkend is dat de samenleving verdeeld is in afzonderlijke bevolkingsgroepen.
Die bevolkingsgroepen noem je zuilen, die zuilen leven grotendeels langs elkaar heen Beschrijving: Na de schoolstrijd begon de emancipatiebeweging van de protestanten, katholieken en arbeiders. Het hele land raakte verzuild. Ook de uitbreiding van de kiesrecht, hielp mee aan de verdere verzuiling. In de 2e helft van de 19e eeuw was de liberale burgerij aan de macht. Dat was best apart aangezien niet het niet de meerderheid van de bevolking was. Maar door de uitbreiding van het kiesrecht hadden gelukkig ook andere partijen invloed op de samenleving.
Full transcript