Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

De systeemtheorie

No description
by

Leonie Schepens

on 14 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of De systeemtheorie

De systeemtheorie
Even lezen...
Het mensbeeld in de systeemtheorie
- De gehele complexe werkelijkheid wordt hierbij bekeken.

- wisselwerking tussen
systeem en omgeving:
persoonskenmerken worden niet opgevat als unieke eigenschappen maar als kenmerken van een persoon binnen een bepaalde context ( omgeving )

- het
hier en nu staat centraal
: het gedrag van een persoon wordt opgevat als een kenmerk van de relaties tussen de persoon en zijn omgeving in het hier en nu. ( niet meer in het verleden )

inleiding in de systeemtheorie
- De basisuitgangspunten
- Geschiedenis
- Het mensbeeld
- Systeemtheorieën:
1. de strategische stroming
2. de ecologische systeemtheorie
- Nieuwe ontwikkelingen
- Verklaren van psychische stoornissen
- Praktische toepassingen
- Kanttekeningen

De basisuitgangspunten
*
Logische denkwijze
waarbij het systeem of persoon altijd een context ( omgeving ) heeft.

* Manier van denken die in
verschillende wetenschappen
toegepast wordt. ( niet alleen in de psychologie, psychiatrie, hulpverlening of opvoeding. )

* Minder interesse in onderdelen, maar meer interesse in
grote gehelen
.

* Grote
wisselwerking
met de
omgeving

* " Het geheel is meer dan de som der delen" (
gestaltpsychologie
)

* Gedrag wordt door
meerdere aspecten
beïnvloed. ( Biologische, psychische, sociale,... )

De gezinstherapie
- recent verschijnsel ( ong. 40 jaar )

- gezamenlijke therapie

- door maatschappelijke veranderingen ontstond er behoefte aan gezinshulp verlening.

- emotionele en relatieproblemen werden bespreekbaar. hierdoor: behoefte aan een
hulpverleningstechniek : De gezinstherapie
De systeemtherapie
Een mix tussen de systeemtheorie en de gezinstherapie
Geschiedenis van de systeemtheorie en gezinstherapie ( lopen samen )
- de systeemtheorie is een manier van denken die in verschillende wetenschapsgebieden toegepast wordt.

- ontstaan door
inzichten uit
de:

*
gestaltpsychologie,


* de
cybernetica
( stuur-of navigatie kunst, een wetenschap waarin bestudeerd wordt hoe systemen zichzelf regelen )

* de
ecologische psychologie
( ecosystemenleer )


Hierbij kan gewerkt worden met:

het gezin, teams, bewoners groepen, organisaties en individuen.
Systeemtheorieën
De strategische stroming in de gezinstherapieDe ecologische systeemtheorie
De strategische stroming in de gezinstherapie
- Er werd een poging gedaan om systeemdenken te combineren met communicatietheorieën.

- De overtuiging groeide dat een psychische stoornis niet opgevat moest worden als een kenmerk van een individu, maar als een kenmerk van een systeem.

- de flexibele denkwijze uit de systeemtheorie wordt niet gehanteerd

- Watwlawick et al. ( systeemdenker; richt zich voornamelijk op gezinnen )
Voorbeeld blz. 238 - 239
- Watzlawich vindt het belangrijkste van een (sociaal ) systeem de onderlinge
relaties en/of regels.
- In een systeem zijn de regels belangrijker dan de spelers.
- een gezin of groep is een
regelgeleid systeem.


en verder...
- totaliteit
- feedback en evenwicht
- equifinaliteit en multifinaliteit
- kalibrering en trapfuncties
- de communicatietheorie bij watzlawick et al
- de onmogelijkheid om niet te communiceren
- inhouds- en betrekkingsniveau van de communicatie
- interpunctie
- digitale en analoge communicatie

- Bronfenbrenner


- Maakt de menselijke ontwikkeling
begrijpbaar.
- Het begrip
bio
slaat op de kenmerken van de persoon en het begrip '
ecologisch'
slaat op de kenmerken van de omgeving.
- Bronfenbrenner onderscheidt
4 lagen
( de houten poppetjes; matroesjka's waarin telkens een ander poppetje in verscholen zit)


De vier lagen/niveaus ( schema blz. 249 )
microsysteem: de ontwikkeling van een persoon ( gezin, school, werkplek, vriendengroep,... )

mesosysteem: de relaties tussen de verschillende microsystemen

exosysteem: alle systemen waarvan andere leden van een microsysteem deel uitmaken ( broer/zus, vader/moeder ) Kind maakt er geen deel van uit.

macrosysteem: opvattingen, ideeën, waarden en normen; cultuur

de ecologische systeemtheorie
even alles op een rijtje...
De strategische stroming
combineert systeemtheoretische opvattingen met communicatietheorie.
Men richt zich vooral op
interne wetmatigheden
van een systeem, waarbij de invloed van regels, feedbackmechanismen en evenwicht benadrukt wordt.
Door communicatie gelijk te stellen aan gedrag wordt het
formele karakter
ervan benadrukt. In de
ecologische systeemtheorie
wordt een
duidelijk onderscheid
gemaakt tussen
verschillende systeemlagen
en is er meer aandacht voor de invloed van individuele kenmerken van een persoon en de omgeving.
Deze theorie biedt goede handvaten om de ontwikkeling van een persoon te begrijpen.
Nieuwe ontwikkelingen....
- Op de strategische stroming uit de gezinstherapie kwam veel kritiek.

- Hierdoor: twee nieuwe stromingen:

- De
psycho-educatie
( meer nadruk op individuele kenmerken )
- Het
constructivisme
( meer nadruk op de invloed van cultuur en maatschappij. )

Het verklaren van psychische stoornissen...
In de strategische stroming:

1. Het gedrag is een functie van de context ( zoals het gezin ) en zal veranderen bij een zich wijzigende context.
2. Gedrag komt tot stand binnen een wederkerige beïnvloeding.

Vroeger:

* ' Schuld ' van de stoornis vooral van de omgeving en het systeem.
* Het functioneren van bv. een gezin helemaal te veranderen.

Nu:

* bio-psychosociaal model: biologische, psychische en sociale factoren spelen een rol. ( Heel flexibel )
In de theorie van Bronfenbrenner:
( ecologische systeemtheorie )
- Gemeenschappelijke invloeden van biologische, psychische en sociale factoren.
- Meer gekeken naar het proces dat het ontstaan van de stoornis verklaart.


praktische toepassingen van de systeemtheorie in hulpverlening en opvoeding:
- expressed emotions en psycho-educatie
- multisystemische hulpverlening
Kanttekeningen
- De bijdrage van een individu kan verwaarloosd worden aan een bepaalde
problematiek
( in het gezin )
- Het is niet altijd nodig om
relatie- of gezinstherapie
te geven als een lid een individuele problematiek heeft.
- De
ecologische systeemtheorie
van Bronfenbrenner is het meest effectief ( recent onderzoek )
Blz. 232 t.e.m. 234 bovenaan ( t.e.m. gezinstherapie )
Einde....
Zijn er nog vragen???
Uitleg Werkvorm
De systeemtheorie gaat vooral uit van verschillende systemen...

werkvorm rondom
teambuilding/groepsdynamica
sluit mooi aan bij de systeemtheorie

werkvorm rondom angsten en ( dromen als hier nog tijd voor is ) , waar de systeemtheorie ook mee werkt.
Deze werkvorm bevordert:

• Begrip
• Inlevingsvermogen
• Hulp vragen
• Leiderschap
• Vertrouwen
Full transcript