Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Omgevingswet

No description
by

Rogier Beenders

on 21 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Omgevingswet

ook om een concernbrede verwevenheid te realiseren
Waarom een kans?
1. Route
Haarlem
Heerhugowaard
Den Haag
Amersfoort
Zwolle
Utrecht
Niets verandert, alles verandert
Presentatie Omgevingswet, MT Beleid
5 november 2013
MT SVT
BOSE
Omgevingswet: urgentie?
voorjaar '14
juli '13
februari '13
verspreiden
adviesdocument
RO-team
Actie 1
Gebruik Omgevingswet als organisatorisch smeermiddel
Omgevingswet: Intro
Actie 2
Koppel Omgevingswet met OV-knooppunten / NZKG
Actie 3
Gebruik de Omgevingsvisie als instrument om stap voor stap aan meer integraliteit te bouwen
Projectmatig
Strategisch
Minimale veranderingen in taken en bevoegdheden
Vergroten inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak
Bewerkstelligen samenhangende benadering leefomgeving
Vergroten bestuurlijke afwegingsruimte
Versnellen en verbeteren besluitvorming projecten

Streven Omgevingswet
Groeiende samenhang tussen opgaven in de leefomgeving
Transitie naar een duurzame samenleving
Regionale verschillen
Behoefte aan ruimte voor initiatieven
Knelpunten in het huidige omgevingsrecht
Betere aansluiting op Europese regelgeving
Noodzaak Omgevingswet
Instrumenten
Omgevingsvisie
Omgevingsverordening
Projectbesluit
Omgevingsvergunning
Plannen & Programma's
"Het schuurt niet"
"Klopt!"
Interventie instrument
Niets verandert
Alles verandert
Cultuurverandering
wettelijk lastig te verplichten
2018
Elverding-aanpak
Gebiedsprogramma
Crisis- en Herstelwet (experimenteerruimte)
"Voor situaties zoals in het Rotterdams havengebied, werkt het ministerie aan het instrument 'gebiedsprogramma', zegt Stigter. 'Dat regelt welke milieugebruiksruimte binnen een bepaald gebied kan worden benut. Afzonderlijke bedrijven hebben dan nog steeds vergunningen nodig, maar die zullen aanmerkelijk dunner zijn. Bovendien krijg je binnen het gebied meer knoppen om aan te draaien.'"
eenduidig woordgebruik!
onze keuze?
Houtskoolschets
Omgevingswet
&
Omgevingswet als katalysator
Ambtelijke en bestuurlijk werkwijze
Verbetering van het besluitvormingsproces
Verbeteringen in wetgeving
duidelijke beslismomenten
welke informatie en middelen zijn er per fase in het besluitvormingsproces nodig?
aan de voorkant!
(verplicht)
"Het biedt een oplossing voor projecten die gericht zijn op verbetering van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving of de besluitvorming daarover, maar die niet gerealiseerd kunnen worden vanwege de geldende regelgeving. Net als bij de Crisis- en herstelwet is de gedachte hierachter dat het proces van wetgeving vaak achterloopt op de praktijk, bijvoorbeeld van duurzame technieken."
Innovatie!
Richting Omgevingsvisie?
overkoepelend en richtinggevend ontwikkelingsbeeld
kader voor provinciale inzet - eenduidig beleid
sturen op samenhang (projecten-gebiedsprogramma's)
doorwerking in plannen en programma's
Omgevingsvisie 'het idee'
Instrumenten Omgevingswet 'de beoogde winst'
efficiënter en doeltreffendere toepassing van bevoegdheden
meer samenhang in het omgevingsbeleid
grotere transparantie richting burgers, bedrijven en andere overheden
vermindering bestuurlijke lasten
flexibiliteit bij de inzet van beleidsinstrumenten
Houtskoolschets 'de beoogde winst'
Meer integraal denken en werken, met meer focus op sturing ‘aan de voorkant’, zodat we de ‘noodrem aan de achterkant’ niet meer hoeven in te zetten.
Meer extern gericht en strategisch opereren, zodat we gewaardeerd partner worden in de regio.
Noodzaak tot meer flexibiliteit, zodat we beter kunnen inspelen op de actuele behoeften en ontwikkelingen.
Een stevigere rolinvulling en positiebepaling in het opdrachtgeverschap, zodat opdrachten en verantwoordelijkheden helder worden belegd.

"de Omgevingsvisie was een start, maar daar ben je er niet mee. dagelijks hebben we aandacht voor een integrerende aanpak, maar het duurt nog jaren voordat we er echt zijn"
"college is achter omgevingsvisie gaan staan en het nieuwe coalitieakkoord is hierop ook afgestemd, toch wringt het nog steeds soms door politieke profilering"
"loslaten is pas mogelijk als je elkaar vertrouwt"
"zonder kapstok blijven mensen zich in hun eigen sectorale hoek terugtrekken"
WAAROM?
MT Beleid
Full transcript