Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Jai Ho! "Sinaunang Kabihasnan ng India"

A group activity, about India. Our report is in TV show style. Jai Ho is the title of the show.
by

Joni Guerrero

on 25 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Jai Ho! "Sinaunang Kabihasnan ng India"

Pinagmulan ng Kabihasnan Relihiyon/
Paniniwala Panitikan Jai Ho "Sinaunang Kabihasnan ng India" Nalinang ang unang sibilisasyon ng India
sa Harappa sa Lambak ng Indus,
sa pagitan ng 3000 at 2000 B.K. Nawala ang sibilisasyong ito bandang 1500 – 1200 B.K.
bunga marahil ng pananakop ng Aryan. Mohenjo Daro Harappa Ilang panahon matapos magwakas ang Panahong Epiko dumating ang mananakop na si Alexander ang dakila. Nagtagumpay siya laban sa mga Indian ngunit hindi niya nalubos ang pagkakasakop dito. Dalawang daan
ang ginamit nila upang
makarating sa India at
isa na ay sa pamamagitan
ng Khyber Pass at Bolan
Pass
sa kabundukan ng
Hindu Kush. Bolan Pass Nagsimula ang mga
Indo-Aryan
na magtatag ng organisadong pamayanan matapos masakop ang iba pang
kalapit komunidad tulad ng Mohenjo-daro at Harappa.
Nang lumawak ang teritoryong
sakop ng mga Indo-Aryan,
nakalinang sila ng mas oragnisadong pamayanan na tinawag na lungsod-estado sa baybayin ng Ilog Ganges noong 900 B.K. Naging hudyat ito ng pagsilang ng bagong antas ng sibilisasyong India na tinawag na Panahong Epiko, tumagal ito ng 400 taon. I
N
D
O
-
A
R
Y
A
N Mula sa natutuhan sa mga Dravidian,
nilinang ng mga Indo-Aryan
ang kanilang unang sibilisasyon
na tinaguriang Panahong Vedic. Panitikang Vedic.
Dito masasalamin ang buhay
at kultura ng mga Aryan.Veda
Nangangahulugang “Kaalaman” Sa Panahong Epiko, nilikha ang dalawang tampok na epiko ng India: ang Mahabharata na tungkol sa digmaan at ang Ramayana na tungkol sa pakikipagsapalaran ni Rama. Apat na bahagi ng Vedas Sistemang Kasta.
Pagkakahati-hati ng lipunan batay sa mga importansiya ng bawat isa sa lipunan:
Brahman. Mga pari at iskolar
Kshatriya. Mga pinuno at mandirigma
Vaisya.Mga magsasaka, artisano at mangangalakal
Sudra. Mga manggagawa at mga alipin
Untouchable. Mga tagalinis Hinduismo
Nalinang ito ng mga Aryan nang Panahong Vedic at ito ang pangunahing relihiyon mula sinauna hanggang panahon ng midyibal.
Pangunahing aspeto ang pagsamba sa kalikasan.
Ang mga diyos at diyosa ay kumakatawan sa araw, apoy, hangin, kabundukan, ilog, at iba pang bahagi ng kalikasan.
Naging pokus nito ang buhay matapos ang kamatayan (reinkarnasyon). Caste System Buddhismo.
Nakatuon ang Budismo sa mga aral ni Siddhartha Gautama
o "Ang Buda", na isang dakilang mangangaral.
Itinuturo ng Budismo na may likas na "Bodhi" o "Budhi" ng bawat
tao, na pamamagitan ng mabubuting gawa at pamumuhay
ay maaabot ng tao ang mas mataas na kamalayan at diwa ng tao
Budista ang tawag sa isang taong naniniwala at sumusunod
sa gabay ng Tatlong Hiyas. Ang Tatlong Hiyas ay ang Buda 
(Ang naliwanagan), ang Dharma (Turo ng Buda), at ang Sangha (Komunidad ng mga Budista)
Kilala ito sa turo na 4 Nobel Truths at 8 Fold Paths. Siddharta Gautama Buddha Sikhismo.
Ang Sikhism ay isang monoteyistikong relihiyon, o isang anyo ng pananampalatayang naniniwala sa iisang Diyos.
Tinatawag na mga Sikh ang mga nananampalataya nito, at tinatawag na Guru Granth Sahib ang kanilang banal na aklat.
Naniniwala silang kailangang ingatan ang lahat ng bagay dahil ito ay mayroong espirito. Guru Nanak Jainismo. Isa sa mga matatandang relihiyon sa mundo na nagmula pa sa Antigong India.
Ang nagtatag ng Hainismo ay si Vardhamana na kilala bilang Mahāvirā 599-527 B.C.) na sa edad na 30 ay nagwaksi ng kanyang pamilya at naging asetiko Vardhamana Mahavira Dinastiyang Maurya Nang sinalakay ni Darius ang India, sumalakay si Alexander at kanyang tinalo ang mga Persiano, ngunit hindi niya natapos ang pananakop sa buong India. Isang kaharian ang may kakayahang isagawa ito at ito’y ang Magadha, sa pamumuno ni Haring Mahapadma, di kalauna’y nilupid naman ni Haring Chandragupta Maurya. Dito nagsimula ang pamunuang dinastiya sa India. Ang unang dinastiya ay ang Dinastiyang Maurya na itinatag ni Chandragupta Maurya noong 321 – 184 B.K. Itinatag ni Chandragupta ang kanyang kaharian sa Pataliputra sa loob ng 1 taon ay nilusob nya ang Magadha,sa loob ng 10 taon,napailalim sa kanyang kapangyarihan ang Punjab at ang kapatagan ng Ilog Indus at Ganges. Pulitika.
Si Maurya ay naghari bilang awtokratikong pinuno sa tulong ng isang sentralisadong burukrasya.Ang basikong yunit ng pamahalaan ay ang nayon/baryo na pinangangasiwaan ng isang puno. Ang mga baryo ay natitipon sa isang distrito at ito`y bumubuo naman sa isang lalawigan.Ang lalawigan ay pinamumunuan ng isang “viceroy”.Isang mahalagang tagapayo ng emperador si “Kautilyo”,may akdang aklat tungkol sa pulitika na may pamagat na “Art hasastra” na nilalaman ay ang mga mabuti at masamang paraan upang manatili sa kapangyarihan pati upang maiwasan ang rebelyong nakapaloob sa “Art hasastra” ang marahas na pagpaparusa at paniniktig sa loob ng pamahalaan. Nang namatay si Chandragupta, humalili sa kanya ang kanyang anak na si “Bindusara” pinalawak niya ang imperyo hanggang sa katimugang India. Di kalauna’y pinalitan naman ni “Asoka” ang pamumuno, apo ni Chandragupta. Sa ilalim ni Asoka, naging opisyal na relihiyon ng India ang Buddhismo. Relihiyon.
Ang bersyon ni Asokang Buddhismo ay tinatawag na “Hinayana” (Ang Buddhismo ay itinatag ni Siddharta Gautama Buddha).
* Naging aktibo si Asoka sa pagpapalaganap ng relihiyong Buddhismo, tinuruan niya ang mga mamamayan na maging mabait at matapat.
* Bumuo siya ng mga tuntunin ng wastong paguugali na kanyang ipinaukit sa mga posteng bato na may taas na 30-40 piye. Ipinahinto niya ang pagaalay ng hayop dahil malakas ang kanyang paniniwalang hindi dapat saktan ang mga tao o mga hayop.
* Hinimok niya ang mga maharlika na maglunsad ng mga banal na paglalakbay sa mga templong Buddhist
* Bumagsak ang Imperyong Maurya nang yumao si Asoka India sa Ilalim ng
Haring Griyego (183-130 B.K.) Sa panahong ito ng kaguluhan ay nakapagtatag ng maliliit na kaharian ang mga mananakop at isa na rito ang “Bactria” na sumakop sa bahagi ng Persia at Afghanistan. Pinamunuan ito ng haring si Demetrius. Sining Gandhara.

Inilalarawan nito si Buddha bilang isang magandang anyo ng tao ; ang kanyang mukha ay kaayaaya, at mababakas ang kapayapaan ng kanyang kalooban Kushan Ang mga Kushan ay mga debotong Buddhist na nagtayo ng mga dambana ni Buddha na sunod sa istilong Gandhara.
Kanishka.Emperador ng mga Kushan. Nagpalaganap ng relihiyong Buddhismo sa Sentral at Silangang Asya. Dinastiyang Gupta Ang Ginintuang Panahon ng India
Ang lokasyon ng kabisera ng dinastiyang gupta ay mayaman sa depositong mineral at maunlad ang kalakalan dahil nasa baybayin ito ng ilog Ganges.
Pinamumunuan ito ni Chandragupta I
Nang namatay si Chandragupta I ay nasalin ang kapangyarihan sa kanyang anak na si Samudragupta. Pagsakop ng mga
Muslim sa India Ang una’y sa pamumuno ni Muhammad Qasim, Sinakop ang Sind.
Ikalawa ay sa pamumuno ni Muhammad Ghazni, pinunong muslim ng Afghanistan.
At ang huli ay pinamunuan ni Muhammad Ghor. Nang namatay si Muhammad Ghor ay pinalitan siya ni Outb-ud-din,
isang Turkong dating alipin at itinatag niya ang “Dinastiya ng Alipin”. Lumaganap ang kapangyarihan ng muslim hanggang bunganga ng Ganges at nasagip nito ang India sa pananakop ng mga Mongol sa pamumuno ni Gennghis Khan. Ang Sultanato
ng Delhi Nasakop nito ang buong India malioban sa dulong Timog. Ang halos panahon ng pamumuno ng Sultanato ay nagugol sa pagsupil ng mga lokal na sepag-aalsa at mga aktibong pagsalungat ng kanilang mismong gobernador sa mga muslim.
Nilapatan ng mabigat ng parusang pagpapahirap at kamatayan ang mga rebelde.
Nang nasugpo ang mga pag-aalsa at natuon ang atensiyon ng huling Sultan na si Firuz Shah Tughlak sa pagpapatayo ng mga sentro ng kalakal, mga tulay, at mga pagamutan. 8
Sa panahong ito sumulpot ang iba’t ibang sekta ng relihiyon at isa na ang Sikhismo na itinatag ni Punjab ni Nanak. Relihiyon.

Sikhismo.Halo-halong relihiyon kung saan nangingibabaw ang ang konsepto ng Islam at Hinduismo datapwat labis na tumututol sa Sistemang Kasta.

Sa panahon ng Pamumuno ni Babur
Sa panahong ito nanumbalik ang dating kalagayan ng India. Matapos mapagtagumpayn ni Babur ang mga pakikipaglaban at isa sa pinaka mahalaga rito ay ang Labanan na Panipat.
Sa panahong ding ito pormal na naitatag ang Islam. Imperyong Mogul Itinatag ni Babur kapalit ng Sultanato ng Delhi.
Pinaka dakilang dinastiyang Muslim sa kasaysayan ng India.
Nang namatay si Babur sa digmaan, ang kanyang panganay na anak ang siyang pumalit sa kanya.
Makalipas ang ilang taon ay namatay si Humayon at ang kanyang pinsan na si Akbar ang humalili sa kanya bilang pinuno.
Tinaguriang si Akbar bilang pinaka dakilang pinuno ng Dinastiyang Mogul dahil nagbigay siya ng seguridad sa imperyo kahit na wala na siya.
-winakasa ang pang-aalipin sa mga bihag ng digamaan.
-pinalubag niya ang loob ng mga pinunong Hindu sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanila sa kanilang imperyo.
-itinigil ang “pilgrim tax “o pagbubuwis sa mga nagdaraos ng mga banal na paglalakbay at “Jizya” o pagbubuwis ng mga hindi Muslim.
-pinairal ang isang sistema ng administrasiyon kung saan parehong nakakalahok ang mga Hindu at Muslim. Panitikan at Sining sa
Pamumuno ni Akbar

Pagsulat ng tula

Naisulong ang larangan ng panulaan

Sinuportahan niya ang mga pintor, historyador,
musikero, teologo at manunulat

Aklat ng ”Akbanarma”.
Naglalaman ng mga katagumpayan ni Akbar sa loob ng 49 na taon ng kanyang panunungkiulan. Pagpapatuloy ng
Dinastiyang Mogul Nang namatay si Akbar , ang kanyang mga tagapagmana na sina Jahangir,Shah Jahan at Aurangzeb ang nagpatuloy ng pagpapayaman ng kultura ng India. Ang kanyang anak na si Jagangir ang namuno sa panahong ito.
Sa panahong ito nabuo ang Wikang Urdu, ito ang magkahalong wika ng India at Persiano. Natulad na ang mga pangalan ng mga Indian sa mga pangalan ng mga persiano ganundin ang kanilang pananamit sa paraan ng pananamit ng mga Persiano. Ang Pamumuno
ni Shah Jaban Siya ang anak ni Jahangir. Si Shah Jaban ang siyang nagpatayo ng Pamosong Taj Mahal.
Ipinagawa niya ito para sa kanyang asawang si Mumtaz Mahal.
Ang ibig sabihin ng Taj Mahal ay “Piniling Palasyo”
Ginawa ang arkitektural na ito ng 20 libong mga manggagawa at tinapos sa loob ng 22 taon.
Ipinatayo niya ang Lal Qila o Red Port at ang Jama Masjid na itinuturing na pinakamalaking moske sa India.
Full transcript