Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kunsthistorie - eksamen

Innlevert som eksamen i IKT i læring, modul 301, Høgskolen i Telemark. Våren 2013
by

vilde bråthen

on 29 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kunsthistorie - eksamen

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 RENESSANSE ca1300 - ca 1600 ROKOKKO ROMANTIKKEN ca 1750 - ca 1850 ca 1700 - ca 1750 FRA RENESSANSE TIL ROMANTIKK OLDTIDEN OG MIDDELALDER 1452 - 1519 * Det klassiske (greske og romerske) gjenoppdages innen vitenskap, kunst og arkitektur. Perspektiv (dybde og vinkler) og oljemaling utvikles.

* Renessansen, er betegnelsen for de idéstrømninger som brøt med det middelalderske livssyn og middelalderens kollektive kirkekultur, og som slo igjennom i Italia på 1300- og 1400-tallet og derfra spredte seg til det øvrige Europa.

* Tidligere så man den gjenfødte interesse for antikke studier som hovedårsak til renessansens gjennombrudd.

* Den franske historiker Jules Michelet så på midten av 1800-tallet begrepet som en gjenoppdagelse av «mennesket og verden».

* Jacob Burckhardt pekte på renessansens fornyede forståelse for menneskets sjelsliv og reaksjonen mot asketismen og det verdensfremmede. Renessansen Ungrenessansen * I malerkunsten ble perspektivet oppdaget. Studiet av menneskekroppen ble gjenopptatt; portrettet ble realistisk, og i ornamentikken ble gresk-romersk akantus- og båndmotiver innført. Videre kan nevnes innfletting av dyre- og menneskefigurer, alt i streng symmetri.

* Karakteristisk for ungrenessansekunsten er klassiske proporsjoner, regelmessighet og symmetri. Denne basilikaen har en renessansefasade i svart og hvit marmor som ble utført av Leon Battista Alberti (1456–1470).

* Et av ungrenessansen kjente malerier er Masaccios veggmaleri «Treenigheten» som er malt i 1427-28, og befinner seg i denne kirken. 1400 - 1480 Høyrenessansen 1480 - 1530 * En mer utstrakt bruk av lys og skygge ble vanlig og luftperspektivet ble introdusert. Det ble lagt større vekt på en harmonisk, naturalistisk komposisjon.

* Rafaels malerier er idealiserende, plastiske i formen, mens venetianerne karakteriseres av maleriske og stemningsbetonte uttrykk.

* Portrettet ble idealiserende, og fyldigere form og større bevegelighet utviklet i skulptur og ornamentikk. Michellangelo 1475 - 1564 Den verdensberømte statuen:
David (1501-04) Senrenesannsen 1530/40 - 1590/1600 * Denne perioden kalles gjerne manierismen. I maleriet finner man overraskende perspektiver og kompliserte komposisjoner, og det psykologisk skildrende portrett vokser frem.

* I skulpturen utvikles voldsommere bevegelser og i ornamentikk større praktutfoldelse, større plastisitet.

* Denne fasen går over i barokken. Mona Lisa (1503 - 1519) Rokkokko * En sirlig, overlesset, lett og dekorativ kongelig stil, delvis utviklet ved Ludvig XVs hoff.

* Rokokko, betegnelse for den stilart som utviklet seg i Frankrike i 1720- og 1730-årene og snart spredte seg ut over den vestlige verden.

* Rokokko sees gjerne som uttrykk for degenerasjon, virkelighetsflukt og nytelsessyke, jamfør malere som Boucher og Fragonard.

* England inntar en mer selvstendig stilling innen rokokkoen, noe som ikke minst kommer til syne innen møbelkunsten, der man foretrakk umalte, harde tresorter. Rokokko i Norge * En fullt utviklet rokokko kom relativt sent til Norge – først i 1750-årene.

* Vår kjente og kjære rosemaling med umiskjennelig rokokkokarakter ble malt langt ut i 1800-tallet.

* Kongsberg kirke regnet som selve hovedverket innen norsk rokokko. http://kongsberg.kirken.no/index.php/kirkebygg/kongsberg-kirke/25-kongsberg-kirke-byens-landemerke Kongsberg kirke Thomas Gainsborough 1727 - 1788 En av sin tids mest anerkjente
portrett- og landskapsmalere
(England). Wieskirche, Steingaden, Tyskland Designet av Dominikus Zimmermann i 1740. Romantikken i Norge Romantikken kom noe senere til Norge. Den kom for alvor i forbindelse med våre nasjonalromantiske diktere, og den blomstrende nasjonalfølelsen som sto på sitt høyeste i andre halvdel av 1800-tallet. Romantikken ble avløst av nyromantikken på rundt 1890. 1840 - 1890 «Brudeferd i Hardanger» er et av norsk kunsthistories mest kjente malerier, utført i 1848. Maleriet ble utført som et samarbeid mellom malerne Tidemand og Gude. Hans Gude (1825 - 1903)
Adolph Tiedemand (1814 - 1876) Johan Christian Dahl (J.C. Dahl) (1788 - 1857) J.C. Dahl blir regnet som den første maler som
kunne male som en europeisk mester. Han var en av grunnleggerne av den nasjonalromaniske kunsten i Norge, selvom han bodde størstedelen av sitt liv utenfor landets grenser. Hans bånd til Norge, viste han ved stadig å vende tilbake til nasjonalsymbolet for Norge, bjørka, i sine malerier. Et av de mest kjente verkene hans heter, Bjerk i storm. Romantikken * Romantikken blir beskrevet som en hyllest til menneskets følelsesliv; inspirasjon ble hentet fra naturen; en reaksjon på industrialisme og opplysningstiden.

* Romantikken i første halvdel av 1800-tallet slo røttene tilbake til middelalderen. Begrepet har sitt språklige utspring i det franske «romance» som forklares som «romansk fortelling», dvs. fortelling på et romansk språk, altså ett av folkespråkene, i denne sammenheng fransk, italiensk eller spansk.

* Historiemaleri og folkelivsskildring, eksotiske scener og fantasifulle drømmebilder er typiske for perioden. Felles for romantikkens kunst er troen på følelseslivets betydning, men tar ulik form i de europeiske hovedland.

*Typiske trekk for maleriene, er at lyset bringes inn i bildet. Eugene Delacroix (1798 - 1863) La liberté guidant le peuple
(Friheten leder folket)
(1830) Leonardo DaVinci (1452 - 1519) Leonardo di ser Piero da Vinci fra fjellandsbyen Vinci i nærheten av Firenze, var en av de største og mest mangesidige begavelser europeisk kultur har fostret. Han var blant annet maler, billedhogger, arkitekt, ingeniør, oppfinner og vitenskapsmann. Han blir ansett som universalgeniet framfor noen, arketypen på «renessansemennesket». Hans mest kjente verker er: Mona Lisa, Nattverden, «Den vitruviske mann», Leonardos studie av menneskekroppens proporsjoner, samt mange oppfinnelser og notater. KUNSTHISTORIE Leonardo DaVinci Santa Maria Novella, Firenze, Italia Laget av: Vilde Bråthen Ranum Eksamen i IKT i læring Modul 301 Våren 2013 Høgskolen i Telemark
Full transcript