Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Proje Yönetimi

No description
by

Nozima Ziyaeva

on 29 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Proje Yönetimi

Takım Çalışması
Problemler, takımlar ve organizasyon
Takım Organizasyonu
Takımlar ve
Özellikleri

Takım Sınıflandırması
Hazırlayan
Nozima ZİYAEVA
Esra ATAV
2009/42
2011/14
.
.
Takım Çalışması:
Hiyerarşik Yönetim Anlayışı:
En tepedeki
Organizasyon ya da kuruluşun bir problemi, oluşturulacak bir takım ile çözülebilir, ya da bir
başka deyişle, organizasyon içerisindeki işler, takımlar ya da iş grupları tarafından yapılabilir.

Kişiler arasında bağımsızlığı ve iletişimi geliştirerek güven ortamını oluşturup bu ortamın kalıcılığını sağlayan bir çalışma sistemidir.

En basit anlamıyla, bir problem belirleme ve çözme tekniği olarak;
Takım Çalışması
, kalitenin ve
Toplam Kalite
felsefesinin en önemli unsurlarından ve gereklerinden biridir. Toplu çalışmasını, fikir üretmesini, tartışmasını öğrenmeden bir kalite kültürünün oluşturulması neredeyse mümkün değildir. Atalarımız; “bir elin
nesi var, iki elin sesi var” diye çok önceden zaten bizi uyarmaya çalışmışlardır! Kalite çemberlerinden tutun da,
proje yönetimi

ve hatta
değer mühendisliğine
kadar birçok felsefenin özünde grup ya da takım çalışması ve bunun sinerjisinden (sinerji: farklı yeteneklerin bir araya gelmesiyle oluşan pozitif enerji ve ortaya çıkan katma değer) faydalanma mantığı yatmaktadır. Takım çalışmalarının başarıya ulaşabilmesi için takımların iyi yönlendirilmesi,
iyi yönetilmesi,
iyi motive edilmesi gereklidir. Bir yöneticinin başarısı, çalışanlarını takım olarak çalışmaya yöneltebilme kabiliyetine bağlıdır. Çalışanlarını, takım halinde çalışmaya sevk edemeyen, bunun yollarını bulamayan bir yönetici başarılı olamaz ve organizasyon içi üretkenlik ve verimlilik artırılamaz. Takımların başarısı için ise, takım içerisinde iyi bir lidere ihtiyaç vardır. Aksi takdirde, takımdan
beklenen verim elde edilemeyecektir.

Takımlar Ve Özellikleri
TAKIM ÜYELERİ
LİDER
Danışma
Üretim
Proje
Eylem
Proje Yönetimi
Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü
Takım Çalışması
Takım Yönetimi:
Önerici
Destekleyici
Hayırcı
Savunucu
Belli Başlı Kişilik Özellikleri
Etkin grup liderliği
Müzakere ve tartışma
Etkin dinleme
Özgün düşünme
Takım Çalışmasında Başarı İçin...
Birleştirir
Harekete geçirir
Değişimi canlı tutar
İz bırakır
İnisiyatif kullanır
Başlatır vb
Liderlik
Fonksiyonel Sınıflandırma
Çapraz Fonksiyonel Sınıflandırması
Günümüz iş dünyasında hemen hemen tüm stratejik iş ve görevler, birbirleriyle etkileşim halindeki insanların oluşturduğu takımlar tarafından belirlenen hedeflere yönelik olarak yürütüldüğünden, yetenekli kişilerden oluşan etkin bir takım kurmak, yöneticiliğin kilit
becerilerinden birisi haline gelmiştir. Takımlar “kalite”ye ulaşmanın olmazsa olmazlarıdır.
Takım Üyelerinin Seçiminde Dikkat Edilecek husular
Kişiler arasında bağımsızlığı ve iletişimi geliştirerek güven ortamını oluşturup bu ortamın kalıcılığını sağlayan bir çalışma sistemidir
TAKIM:

Ortak amaçlar, değerler çerçevesinde, belirlenmiş süreler için, bir hedefe ulaşmak üzere bir araya gelmiş ya da getirilmiş insan grubudur.

“…Bir araya gelmek sadece bir başlangıçtır. Bir arada kalmak yada tutmak büyük bir ilerlemedir. Birlikte çalışmak ise, gerçek başarıdır…” Hanry Ford
"babadır"
GİRİŞ
Toplam Kalite Yönetimi (TKY) felsefesinin, ISO 9000 ve benzeri kalite yönetim standartlarının, kaizen ve kalite çemberleri vb. gibi uygulamaların yaygın kullanımı ile birlikte, TAKIM ÇALIŞMASI’nın (TÇ) (team work) önemi, artık günümüz üretim ve hizmet endüstrisi tarafından çok iyi anlaşılmış bulunmaktadır. Birçok organizasyon, yüksek performanslara ulaşabilmek için, takım çalışmasının nimetlerinden faydalanmaya çalışmaktadır. Takımlarla başarıya ulaşmak temel hedeftir. Hedefe ulaşmak için ise, takımların kurulması, teşkil edilmesi ve yönetilmesi, ve hatta daha en başta; “takım ruhunun” oluşturulması büyük bir önem arz etmektedir.
“Bütün yetkileri kendinde toplama. Ancak ekip çalışması ile zafer kazanılır. Başarılı olanı takdir et. Başarısız ise görevde tutma. Bir gün yerine gelebilecekleri endişesiyle, yetenekli insanların ünü tıkama…”
Dikkat!!!
Takımlarda etkili çalışma yapabilmek için üyelerin kişilik özelliklerini de bilmek gerekir
Girişken
Bilgiç
Özetçi
Araştırıcı
Karşı Önerici
Yakınmacı
Engelleyici
Kırıcı
Uzlaşma
Sonuçları birlikte izleme ve değerlendirme
Geri bildirim
Tipik bir takımın özellikleri ve kullandığı teknikler
• paylaşılan liderlik rolleri,
• bireysel ve karşılıklı sorumluluklar,,
• ortak hedefler,
• toplu sonuçlar (ürünler),
• tartışma ve problem çözme teknikleri,
• performansı, değerleri ortaya koyarak doğrudan ölçme,
• karar verme tekniklerini kullanma,
• birlikte çalışma.
Takımlarda öne çıkan bazı özellikler şunlardır;
Kalite Çemberi
Takım Gelişim Süreci
Amaç
Yönetilen
Kendi kendini yöneten
Yapı
Fonksiyonel üyelik
Çapraz fonksyonel üyelik
Üyelik
Sürekli
Geçici
Süre
Bir araya gelmek bir başlangıçtır.
Bir arada kalmak bir ilerlemedir.
Bir arada çalışmak ise başarının ta kendisidir.

Anonim
Unutmayalım ki;
Hiçbirimiz hepimiz kadar akıllı değiliz

Takım Çalışmasına Elveriş
li
Bireyler
Empati kurar
sinerji üretir
motivasyonu yüksektir
Katılımcıdır
İyi iletişim kurar
Takım misyon ve vizyonunu benimser
Ekip başarısını ön planda tutar
Üretkendir
Bilgiyi paylaşır
Kendisi ile barışıktır
Takımını yüceltir
Olumlu düşünür
Takım Çalışmasına Elveriş
siz
Bireyler
Bencildir
Sadece kendi gücüne inanır
Motivasyonu düşüktür
Bireyseldir
İletişime kapalıdır
Takım misyon ve vizyonu benimsemez
Bireysel başarıyı ön planda tutar
Üretken değildir
Bilgiyi saklar
Küskün ve kavgacıdır
Takımı sabote eder
Olumsuz düşünür
Takım Organizasyonu
Problem Çözme Teknikleri
Problemleri belirle
Verileri Topla
Çözümü uygula
Yuvarlak
Masa
Problemin etkilerini uygula
Problem çözme çemberlerini daralt
Problemleri sapta
Çözümleri değerlendir
Takım Gelişim Aşamaları
Takım Sınıflandırması
Takım Çalışması:
Kalite Ve Zaman İlişkisi
Yarın Sınav!!!
Arkadaşlar Arası Konu Paylaşma
Özetlerin Çıkarılması
SONUÇ
Zayıf...!
SEBEP
Süre
Takımlar elbette sihirli değnekler değildir. Yararları olduğu gibi bazen ve özellikle de yanlış
kurgulandığında, organizasyon içi zararları olabilir. Takımların getiri ve götürüleri aşağıdaki gibi iyi ve kötü olarak sırayabiliriz
İYİ
KÖTÜ
Takım içerisindeki farklı kişilikler ile düşünce, fikir ve bilgi çeşitliliği sağlanır
Kişisel ve profesyonel gelişim için fırsat kapıları açılır
Takım üyeleri arasında ve organizasyon içerisinde etkin iletişim sağlanır
takımların verdiği kararlar üyeler tarafından daha çok desteklenir, anlaşılır ve kabul edilir
organizasyon gereksinimleri takımlar tarafından daha iyi temsil edilir
engeller ve problemler takım sinerjisi ile aşılır
alınan kararların güçlü olarak uygulanmasına olanak sağlar
bilgiler ve fikirler paylaşılır
geçmiş daha iyi irdelenir ve hatalar daha iyi ayıklanır
İşlemler zaman alıcı olabilir
takım üyerini bir araya getirmekte zorluk çekilebilir
Takım içinde bir ya da bir kaç kişi diğerlerini baskın çıkabilir
Üyelerin sorumlulukları takım içerisinde karıştırtılabilir
Takım içerisindeki bazı üyeler, aksini düşündükleri halde, takımın çoğunluğunu fikrine katılmaya meyilli olabilirler, kendilerini bas altında hissedebilirler
Yetersiz çatışma yönetimi nedeniyle, bağımsız çalışmalar, kişisel çatışmalara dönüşebilir
Takım üyelerinin rolleri karışmış olabilir
İnsanlar Neden Takım Olmakta Zorlanıyor?
Kendisine çok güvenme güç gösterisinde bulunma
Toplantılarda lafı kapmak için fırsat kollama karşısındakini dinlememe.
Mutlaka düşündüklerini söylemeyi amaçlama
Takımda üye olarak çalışmak istememe

Takım Olmakta Zorlanma Nedenleri
Temel görüşü kendi görüşlerinin oluşturmasını isteme
Ne pahasına olursa olsun haklı çıkmayı amaçlama
Sinirli ve saldırgan davranışları sonucu haklı olduğu konuda bile zaman zaman eksi puan alarak başlama
Takım içinde erimeme

Takım Ruhu
Takım Ruhuna Uygun Daranışlar
Özgün düşüncelerle ortaya çıkıyor.
Ne iş verilirse yapıyor.
Üye ol dersen itiraz etmiyor. Lider ol dersen takımı başarıya taşıyor.
Kendinden akıllı kişilerle çalışmaktan rahatsız olmuyor.
O konuşmaya başladığı zaman herkes susuyor.
Lafı kapmak, illa ki görüşlerini söylemiş olmak gibi bir derdi olmuyor.
Haklı çıkmak değil, doğruyu bulmak için gayret gösteriyor.
Üslubu doğru oluyor. Görüşlerini ifade ederken karşısındakini rahatsız etmiyor.
Herkes kendisine saygı duyuyor.
Hedefi büyütücü yönde çalışıyor
!
SONUÇ
İsmi ne olursa olsun; takımların yönetimi: kalite ve insan ile doğrudan ilgilidir. Sorunların, problemlerin komisyonlara havale edilmemesi; buzdolabına koyulmaması gereklidir.
Unutulmamalıdır ki, havale merkezi ve buzdolabı gibi çalışan bir takımın olması olmamasından daha iyi değildir.
Bu arada, günümüzde takımların illaki fiziksel olarak kurulmasına gerek olmadığının da altını çizmek gerekiyor. Kişilerin yan yana gelmesine de gerek olmayabilir. Önemli olan ruh ve gönül birliğidir. Özellikle gelişen bilişim teknolojilerinden faydalanılarak, sanal takımların (virtual teams) kurulması sağlanabilir, ve böylelikle “takım çalışmasının” nimetlerinden daha hızlı ve etkin bir biçimde faydalanılabilir.
Artık, günümüz İnşaat sektöründe bireysel olarak çok iyi durumda olmanın da ötesinde, çok önemli olan bir beceri istenmektedir; TAKIM YÖNETİCİ/İŞÇİ OLMAK. İstediğin kadar iyi YÖNETİCİ/İŞÇİ ol, eğer takıma katkın yoksa, takım arkadaşlarına faydan yoksa, bir takımı ilerletemezsin.
Takım Çalışma Yöntemleri
1. Beyin Fırtınası
Bir problemin nasıl çözüleceği konusunda
hep birlikte fikirler ortaya atmak üzere
bir grup insanın toplanmasına
BEYİN FIRTINASI TEKNİĞİ adı verilir
2. 5N-1K Yöntemi
Veri Toplamada 5N-1K
N
e toplanacak
N
eden toplanacak
N
e zaman toplanacak
N
ereden toplayacak
N
asıl, hangi yöntemle toplanacak
K
im toplayacak
Full transcript