Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Interaction design and usability, Swedish

Presentation in Swedish about interaction design and usability for the for the marketing federation in Alingsås in south west Sweden.
by

Mårten Angner

on 19 January 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Interaction design and usability, Swedish

...och traditionella medier ...och ett begränsat utbud! Bygger på kommunikation åt ett håll... Interaktiva medier ...där uppmärksamhet är en bristvara... ...och vem som helst kan få jättar på fall! Interaktionsdesign och användbarhet Bygger på oändligt utrymme och obegränsat urval... ...vänner och nätverk blir viktigare... ...tusentals nischer ersätter storsäljarna... Lata
Illojala
Otåliga
Skeptiska
Välinformerade
Vill utrycka sig och ha kontroll
Vill välja när och hur de tar till sig budskap Dagens internetanvändare Traditionella reklambudskap fungerar inte längre Effekten uppstår i användning! Möda och obehag Värde Budget Nytta och belöning Nyttan och belöningen måste vara större... ...än mödan i att ta del av den! Effektkartan Visar hur värde kan flöda mellan verksamheten och kunden
Hjälper oss att prioritera
Visar vad vi inte borde göra Verksamhetsmål Användningsmål Projektmål Persona Användningsmål Funktioner Interaktionsdesign Effektiv kommunikation och informationsutbyte
Forma mötet mellan människor och maskiner
Möjliggöra mötet mellan människor med hjälp av maskiner
Teknik, pedagogik, estetik och ekonomi
Teknikutveckling, marknadsföring och verksamhetsutveckling
Målet är nöjda, lojala användare som vill dela upplevelsen andra ...användarupplevelsen! Gör en egen effektkarta 3+1 Säg tre verksamhetsmål, välj en!
Nämn tre målgrupper som kan bidra till målet, välj en!
Säg tre drivkrafter eller mål för den valda målgruppen, välj en!
Säg tre funktioner som kan fylla användningsmålet, välj en! Vips! En effektkarta har uppstått... Traditionella hemsidor... Användningstester & eye tracking 36,4% av alla svenskar
från 3- till 97-åringar har Facebook Facebook har ökat med 1,2 milj svenskar senaste 10 månaderna Användningstester Define use in your site
Find users from the target group
Present a focused scenario
Comforting environment
Let them use the system without beeing interupted How many users should you invite? Define primary use:
”To find and buy products”

Define secondary use:
”Tell friends, use whishlist,
watch free sample video” Presenting a scenario

A story that puts the user in the right mood. It should be focused on the use, but without telling the user what to do.

"You heard from a friend..."
"A birthday present for Tom..." Comfortable test environment

A neutral setting gives the most reliable results. The users are most relaxed at their home or office.

More than one user, the facilitator and one observer is one too many
Avoid usability labs Stay out of the way!

As soon as the user understands the scenario, encourage lightly, but do not interfere.

If the user seem to get stuck, be patient
Reflect questions
”What do you think”
”What would you do?” Should we ask the user to think out loud?

Users who think out loud when doing, will describe what they think they are doing.

However, this practice has been proven to change users behaviour. Talking makes the experience intellectual rather than instinctual.

Therefore, I recommend it only for simpler tests. Jakob Nielsen’s Alertbox, March 19, 2000 Thank you! www.angner.se
marten@angner.se
+46 70-7770579
Full transcript