Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

POTOCZNE PRAKTYKI KULTUROWE

No description
by

Sylwia Grądek

on 16 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of POTOCZNE PRAKTYKI KULTUROWE

ZJAWISKA ZWIĄZANE Z PRZESTRZENIĄ I CZASEM
ROLE
Przedmioty
Cechy:
społeczny charakter, obecność oglądających i oglądanych,
powiązanie z nawykami, przyzwyczajeniami, a także typem wychowania,
cykliczność, obecność określonych ram czasowych,
spontaniczność, pozorna oczywistość i naturalność
zmienność na przestrzeni wieków.
SYTUACJE
Potoczne praktyki kulturowe
Potoczne praktyki kulturowe to wzorce naszych codziennych czynności, które składają się na funkcjonowanie w różnych sferach życia. Działania te składają się na różnego typu sytuacje, zachodzą w rozmaitych obszarach, związane z odgrywaniem zróżnicowanych ról i zakładają wykorzystanie określonych przedmiotów.
POTOCZNE PRAKTYKI KULTUROWE
Strefy potocznych praktyk:
zjawiska w sferze publicznej (np. uczestnictwo w stajku lub wyborach)
czas świąt rodzinnych, kościelnych i państwowych (np. kolacja wigilijna, udział w nabożeństwie)
zjawiska ze strefy edukacji (np. lekcja, wycieczka szkolna)
życie prywatne (np. zakupy)
czas wolny (np. mecz piłkarski, koncert
życie zawodowe (np. narada, konferencja)
Sytuacja formalna (oficjalna)
To np. przedstawienie operowe, koncert w filharmonii czy pogrzeb. W jej trakcie obowiązują rytuały rozpoczęcia i zakończenia, określony sposób zachowania (savoir-vivre) czy zasady ubioru dostosowanego do okazji i miejsca (dress code). W sytuacjach formalnych poszczególnym uczestnikom przypadają narzucone role.
Rekwizyty kultury są nieodłącznym składnikiem naszego życia i ważnym elementem potocznych praktyk kulturowych. Obecnie największe znaczenie mają tzw. gadżety popkultury, które zmieniają społeczeństwo i wytwarzają nowe zjawiska kulturowe. Takim rekwizytem jest np. telefon komórkowy. Jego rozpowszechnienie zmodyfikowało sposób rozumienia obszaru publicznego i prywatnego oraz przekształciło relacje oficjalne w bardziej partnerskie.
Sytuacja nieformalna
Zachodzi wtedy, gdy znajdujemy się w towarzystwie osób, które dobrze znamy. W takich okolicznościach możemy działać swobodnie, nie istnieją bowiem ściśle określone wzorce postępowania (np. zabawy, gry, koncerty).
Sytuacja komunikacji międzykulturowej
To okoliczności, które często przyczyniają się do zakwestionowania pozornej oczywistości podziału na sytuacje formalne i nieformalne. We współczesnych wielokulturowych społeczeństwach może dochodzić na tym tle do nieporozumień. Przykładowo, w kulturze islamu dla kobiet sytuacje, w których mogą je oglądać obcy mężczyźni, są uznawane za formalne co jest sygnalizowane zakrywaniem twarzy. W kulturze europejskiej nie obowiązują takie zasady.
Obszary publiczne i prywatne
Są umowne i historycznie zmienne, uwarunkowane kulturowo. Sfera publiczna to sformalizowana przestrzeń negocjacji dobra wspólnego oraz uzgadniania sprzecznych interesów. Sfera prywatna natomiast stanowi obszar wolnych wyborów, emocji, bezpieczeństwa i realizacji indywidualnych potrzeb. Nieliczne elementy życia codziennego można przyporządkować wyłącznie do sfery publicznej lub prywatnej.
Święto
Czas wolny
Do XX w. czasem wolnym dysponowały tylko najbogatsze warstwy społeczeństwa, ponieważ cała aktywność stanów niższych była skupiona na zapewnieniu warunków do przetrwania. Dopiero przemiany związane z rewolucją przemysłową - zmniejszenie liczby godzin pracy, wprowadzenie dni wolnych i płatnych urlopów wypoczynkowych oraz emerytur - sprawiły, że niższe warstwy społeczne zaczęły korzystać z różnych form rozrywki.
Konsument
Jest jedną z głównych ról odgrywanych przez współczesnego człowieka. Wiąże się z nabywaniem i używaniem przedmiotów. Współczesny świat zorganizowany jest jako system pokus i obietnic lepszego życia, pod warunkiem kupienia danego artykułu. Człowiek, który ulega tym pokusom, to
homo consumens
, żyjący cyklem kolejnych wypraw do centrów handlowych.
Aktywny uczestnik kultury
Jest to człowiek, który w nowy sposób wartościuje kulturę i jest jej odbiorcą, a także wykorzystuje dobra kulturowe inaczej niż było to praktykowane do tej pory. Sztywność tradycyjnych kanonów i wzorców uczestnictwa w kulturze jest coraz częściej kwestionowana. Każdy może dziś zostać znawcą i wielbicielem danej dziedziny, ponieważ kompetencje kulturowe obejmują raczej umiejętne poruszanie się w przestrzeni informacyjnej niż znajomość kanonów.
Święto wiąże się ze szczególnymi cechami i wyjątkową atmosferą, jakie członkowie poszczególnych kultur przypisują określonym miejscom i powtarzalnym momentom. Te właściwości podkreślane są m.in. poprzez zwyczaj ucztowania i dawania prezentów, wzmacniający poczucie więzi pomiędzy ludźmi.
Turysta
Turysta jest rolą związaną z pojawieniem się czasu wolnego, rozwojem środków komunikacji i podniesieniem poziomu życia klas średnich. Oddziela sferę pracy oraz wypoczynku i wybiera lokalizacje, w których spodziewa się niecodziennych przeżyć. Wyjeżdżając na wakacje, turysta ma określone oczekiwania - pragnie kontaktu z naturą, chce poznać odrębne kultury lub dobrze się bawić i choć na chwilę zapomnieć o rutynie codziennych obowiązków.
Bycie sobą
Być sobą teoretycznie oznacza być autentycznym, szczerym, żyć w zgodzie z własnymi przekonaniami. W praktyce kategoria ,,ja" jest sumą odmiennych ról, w które codziennie wchodzimy: kobiety, ucznia, wyznawcy religii, córki, przyjaciela itd. Budują one naszą tożsamość oraz decydują o tym, jak postrzegają nas inni. Najczęściej tworzymy siebie poprzez wybór określonego stylu życia, ubierania się czy przynależności do danej grupy.
Subkultury
W zaspokajaniu potrzeby poszukiwania siebie i swojej tożsamości ważną rolę odgrywają subkultury. Są to grupy społeczne, których wyznacznikiem jest m.in. sposób ubierania. Obecnie, w czasach wielkiej różnorodności, a jednocześnie współistnienia mediów, gatunków muzycznych i innych form kultury, mamy do czynienia z wielością nie do końca jasno zdefiniowanych subkultur.
Wykonali:
Sylwia Grądek
Edyta Nowak
Damian Zaleski
Full transcript