Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Synthese Algemene didactiek 1

No description
by

Evy Van Parijs

on 22 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Synthese Algemene didactiek 1

Synthese Algemene didactiek 1
BEROEPSPROFIEL - BASISCOMPETENTIES - OPLEIDINGSPROGRAMMA
BEROEPSPROFIEL =
- KENNIS, VAARDIGHEDEN, ATTITUDES
- TAKEN ERVAREN LEERKRACHT/ VERWACHTINGEN
- GELIJK BIJ KLEUTER, LAGER EN SECUNDAIR

Didactiek =
De wetenschap van de
Systematische,
intentionele hulp
door leerkrachten verschaft
in scholen
bij middel van het cultuurgoed
aan zich vormende leerlingen
op hun weg tot cultuurwezen
Didactisch model

Het L.I.N.C.-model
Uitgangspunt 1

Goed onderwijs staat midden in de wereld en is afgestemd op huidige maatschappelijke ontwikkelingen
Uitgangspunt 2

Goed onderwijs streeft ernaar dat leerlingen hun leren in eigen handen nemen
Goed onderwijs
erkent leerlingen in hun diversiteit en
neemt deze diversiteit als uitgangspunt voor het ontwerpen van een
leeromgeving
Uitgangspunt 3

UITGANGSPUNT 4

GOED ONDERWIJS
MAAK JE
SAMEN
BASISCOMPETENTIES:
FUNCTIONELE GEHELEN:
1. Begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen
2. Opvoeder
3. Inhoudelijk expert
4. Organisator
5. Innovator/onderzoeker`

6. Partner van ouders/verzorgers
7. Lid van een schoolteam
8. Partner van externen
9. Lid van een onderwijsgemeenschap

10. Cultuurparticipant
Lerende
De school/
Onderwijs
gemeen-
schap
Maatschappij
Attitudes

1. Beslissingsvermogen
2. Relationele gerichtheid
3. Kritische ingesteldheid
4. Leergierigheid
5. Organisatievermogen
6. Zin voor samenwerking
7. Verantwoordelijkheidszin
8. Flexibiliteit
Lesdoelen

Twee soorten classificaties:
1) Basis = persoonlijkheidsdomein
* Cognitief
* Dynamisch-affectief
* Psycho-motorisch

2) Taxonomie van De Block
* Niveau 1= gedrag (weten, inzien, toepassen, integreren)
* Niveau 2= inhoud (kennis, vaardigheden, attitudes)
* Niveau 3= transfer (vaktypisch, vrij algemeen, algemeen)

Formuleren van lesdoelen
1. Observeerbaar gedrag
2. Concrete inhoud
3. Eén inhoud, één gedrag
+ EINDgedrag
+ vanuit perspectief leerlingen
+ geen werkvormen
+ op zichzelf staande Nederlandse zinnen/doelen
+ hulpmiddel/minimumprestatie

Beginsituatie

Leerling
* Interesse
* Thuissituatie
* Motivatie
* Buitenschoolse activiteiten
Klasgroep

1. Groepsdynamisch
* groep op leren gericht
* dominerende jongeren
* Jongeren buiten de groep
2. Inhoudsgebonden
* Voorkennis
* Vorige les
* Studierichting

Leerkracht
* Keuze werkvormen
* Houding t.a.v. leerlingen
* Communicatiewijze
* Leiderschapstijl
School
1. Formele school
* Schoolwerkplan
* Onderwijsvormen
* Studierichtingen
= officiële, formele afspraken
2. Fysieke school
* grootte lokalen
* ligging
* uitrusting lokaal
= praktische
3. Informele school
* Manier van samenleven
* Omgaan met elkaar
= weerspiegeling schoolcultuur

Situationele gegevens
* Toevallige omstandigheden
* Tijdstip les
Didactische principes

Geleidelijkheid

Onderwijsproces geleidelijk opbouwen
Integratie

Logische aansluiting van nieuwe bij reeds verworvene
Activiteit

* Innerlijke en uiterlijke activiteit
* Reproductieve, productieve en creatieve activiteit
Motivatie
* Intrinsiek en extrinsiek (wisselwerking)
* basisbehoeften ZDT: autonomie,
relatie, competentie
* leertaak en prestatietaak
* Vygotsky: ZNO
Aanschouwelijkheid
* ASA-principe
* GAS-principe
Differentiatie
! Gelijke onderwijskansen
op macro, meso en micronniveau
Welbevinden en betrokkenheid
maatstaven voor goed onderwijs
Prof. dr. Ferre Laevers

Didactische werkvormen
Instructievormen
Doceren
Demonstreren
Interactievormen
Onderwijsleergesprek
Leergesprek

Kringgesprek/klasgesprek
Probleemoplossende discussie
Opdrachtvormen
Samenwerkingsvormen
Spelvormen
Evolutie!
Klasmanagement
Vooraf (preventief)
Tijdens
Nadien
Full transcript