Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bölüm 3 - Görsel Tasarım

No description
by

ömer faruk gökmen

on 9 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bölüm 3 - Görsel Tasarım

GÖRSEL TASARIM
GİRİŞ
Öğrenme-öğretme süreçleri açısından kitap, harita, poster, şekil, animasyon, film vb. birçok öğrenme materyalindeki içeriği görme yoluyla; okuyarak, inceleyerek, üzerinde düşünerek, anlamaya çalışarak hatta bazen üzerinde bizim doldurmamız-çizmemiz gereken yerleri tamamlayarak öğreniriz.

Soyut kavramların daha iyi anlaşılmasını sağlarlar.
Örnek:
Su döngüsü.

Bazı kavramları anlatırken kavramlarla ilgili modelleri sınıfta görme ve inceleme olanağı sağlarlar.
Örnek:
Baraj modeli.

Gerçek hayatta görünemeyecek kadar küçük kavramların görülmesini sağlarlar.
Örnek:
Hücre organalleri.
GÖRSEL TASARIM İLKELERİ
Düzenleme
Yakınlık
Yönlendiriciler-Ayırıcılar
Zıtlık
Tutarlılık
Denge
Renk
DENGE TÜRLERİ
Formal Denge:
Gazete yazıları, kitaplar ya da marketlerin satış broşürleri gibi dökümanlar için önerilmektedir.
İnformal Denge:
Sinema, etkinlik ya da tiyatro poster ve afişleri için önerilmektedir.
Dengesiz Denge:
Bu tasarımlar çok önerilmemektedir.
METİN TASARIMI
Orta ya da uzun metinler içeren yazıların kolay okunması için Palatino gibi tırnaklı (girintisi çıkıntısı çok olan) yazı tipleri önerilmektedir.
Sunumlar için Arial ,Helvetica gibi Sans Serif ya da Times New Roman gibi Serif yazı tipleri önerilmektedir.
GÖRSELLERİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDEKİ FAYDALARI
DÜZENLEME
Herhangi bir materyal hazırlanırken yüzey kullanımına dikkat edilmesi gerekmekte ve bir yüzeye çok fazla nesne yerleştirilmemelidir.

Hizalama yaparken yerleştirilen nesne/nesneler kullanılacak alana bağlı olarak ortaya, sola ya da sola hizalanmalıdır.

Bir başka hizalama yöntemi ise hizalama yapmamaktır.


YERLEŞTİRME
Nesneleri materyal yüzeyine (örneğin bir karton, powerpoint slaytı ya da ekran üzerine) yerleştirirken dikkate alacağımız bir diğer konu yerleştirme şeklidir.

Nesneler yüzeye yukarıdan aşağıya doğru da yerleştirilebilir.

Bunun dışında nesneler Z harfinin köşelerine yerleşecek şekilde, L şekline uygun ya da U harfine benzer biçimde de yerleştirilebilir
3X3 KURALI
Materyali düzenlerken 3x3 kuralı bir yüzey üzerine nesne yazı vb. yerleştirirken kolaylık sağlar.

Örneğin 4 nesne bir yüzey üzerine yerleştirecekse materyal yüzeyi ancak yaklaşınca görülebilecek şekilde çizgilerle üç eşit parçaya bölünür.


3x3 KURALI
Dolayısıyla yukarıdan aşağıya ve sağdan sola ikişer çizgi çizilmesi gerekecektir.
Bu çizgiler materyal üzerinde 4 noktada kesişecektir.
İşte 4 nesne, önceliği sol üst köşedekine vermek üzere bu dört noktaya yakın olarak yerleştirilmelidir.
GÖRSEL TASARIM İLKELERİ
HİZALAMA ÖRNEĞİ
YAKINLIK
YÖNLENDİRİCİLER-AYRICILAR
Bir öğretim materyalinde nesnelerin sıralama, ast-üst ilişkisi oklar ya da yön işaretleri kullanılarak rahatlıkla görsel olarak gösterilmesidir (Bkz. Resim 3).
ZITLIK
Bir öğretim materyalinin yüzeyinin üzerine bir nesne (yazı, fotoğraf, çizim, grafik vb.) yerleştirilirken yerleştirilen nesne ile zemin rengi arasında zıtlık olmalıdır.

Bu zıtlığı sağlamak için eğer nesnenin rengi koyu ise fon rengi açık, nesnenin rengi açık ise fon rengi koyu olmalıdır (bkz. Resim 4).
TUTARLIK
Bir powerpoint sunusu, bilgisayar yazılımı ya da döner levha gibi birden çok ekrandan/sayfadan oluşan bir öğretim materyali tasarımlarken sayfalardaki görselleri yerleştirmenin ve sayfanın genel görünümünün mantıklı ve tutarlı bir yapısı olmalıdır.

TUTARLIK
Bu tutarlılık farklı sayfalarda kullanılan başlık stilleri, yazı fontu, yazı büyüklüğü, renkler gibi tasarım elemanlarının aynı ya da benzer stillerle kullanılmasıyla sağlanır.
DENGE
Denge materyali oluştururken, nesneleri ağırlıklarına göre yüzeye eşit dağıtmakla sağlanır.
Bu açıdan bakıldığında üç tür denge vardır: formal denge, informal denge ve dengesiz (bkz. Resim 5).
GÖRSEL TASARIM İLKELERİ
Yakınlık ilkesi materyal yüzeyine nesneleri yerleştirirken bu nesnelerin birbirlerine uzaklıkları ile ilgilidir.
Birbirine yakın nesneler genellikle birlikte ve ilişkili algılanmaktadır (bkz. Resim 2).
Resim 2. Yakınlık Örneği
Resim 3. Yön işaretleri örneği
Resim 4. Zıtlık Örneği
Resim 5. Denge Türleri
RENK
Bir materyalde tasarım yaparken öncelikle renk çarkı incelenmelidir (bkz. Resim 6)
RENK ÇARKI
Materyalde ön plana çıkması gereken bir mesaj varsa, bu mesaj ya da etrafı sıcak renklerle vurgulanabilir.
Materyalin fon rengi ve üzerine yerleştirilecek ögeler seçilirken bunların çarktaki zıt renklerden seçilmelidir.
Renk çarkındaki sıcak renkler soğuk renklere göre daha ilgi çekici ve dikkat toplayıcıdır.

Bu nedenle fon rengi için soğuk renkler, fonun üzerine yerleştirilecek şekil, çizim vb. nesnelerin renkleri için de sıcak renkler önerilmektedir.
RENK
Öğretim materyallerinde
renkler
,
nesneleri gerçeklerine benzetmek için,
materyallerin güzel görünmesi için, materyaldeki ögeleri gruplamak için
ya da dikkat odaklama aracı
olarak kullanılabilir.
RENK
Resim 6. Renk Çarkı
RENK ÇARKI
METİN TASARIMINDA DİKKAT
EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
Kullanılan yazı tipinin büyüklüğü kullanılacak materyal türü, materyalin kullanılacağı ortam, öğrencilerin bu ortamda materyale uzaklığı göz önüne alınarak dikkatle ayarlanmalıdır.


Sunular için 24 punto ve üzeri önerilmektedir ancak ortam özelliklerine göre değişiklik yapılabilir.

Metnin fonla zıtlık oluşturmasına önem verilmelidir.

Metinlerde vurgulanmak istenen kelimelerin altı çizilebilir, italik ya da kalın yazılabilir ya da farklı renkler kullanılarak dikkat odaklanabilir.
METİN TASARIMINDA DİKKAT
EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
KAYNAKLAR
Smaldino, S. E., Lowther, D. L. & Russel, J. D. (2008). Instructional technology and media for learning. Ninth Edition. NewJersey: Pearson Education.
GİRİŞ
Bu nedenle öğretim materyallerinin görme duyumuza hitap edecek, algılamamızı kolaylaştıracak, beynimizin görsel bilgileri işleme sürecine uygun şekilde tasarlanması önemli bir konudur.
Görsel tasarımın neden önemli olduğunu anlamaya çalışırken incelememiz gereken kavramlardan biri
görsel okuryazarlık
tır.
Türkçe okur-yazarı olmak hem sözlü hem de yazılı Türk Dilini kullanma, yani kendini ifade etme ve karşıdakini anlama becerisi olarak tanımlanabilir.

Bu açıdan görsel mesajları doğru biçimde anlamlandırabilme ve doğru görsel mesajlar iletebilme becerisine
görsel okuryazarlık
denmektedir.
GÖRSEL OKURYAZARLIK
Görsel okuryazarlık, yaşam sürecinde rastlantısal ya da planlı öğrenebilen bir beceridir.

Görsel okuryazarlığı tanımı dikkate alındığında tanımın iki yönlü olduğu görülmektedir.

Bunlar:
Görselleri anlama
Doğru görsel mesajlar tasarımlamadır (Smaldino, Lowther, Russel, 2008).
GÖRSEL OKURYAZARLIK
Görsel okuryazarlığın öğrenilmesi ve geliştirilmesi açısından gerekli stratejiler ikiye ayrılmaktadır (Smaldino, Lowther, Russel, 2008)

Bunlar: Girdi statejileri ve çıktı stratejileridir.
GÖRSEL OKURYAZARLIK
GİRDİ STRATEJİLERİ
Girdi stratejileri öğrencilerin görsel mesajları gördüklerinde anlamlandırmalarına yönelik stratejilerdir.

Örneğin;
resimler, fotoğraflar, çoklu-ortam materyaller ya da video programlar birlikte izlenerek bu ortamlardan çıkarılması gereken mesajlar, anlamlar tartışılarak öğrencilerin görsel okur-yazarlık becerileri geliştirilebilir.
ÇIKTI STRATEJİLERİ
Çıktı stratejileri ise öğrencilerin kendilerini, iletmek istedikleri mesajı görseller yoluyla verebilmelerini sağlamaya yönelik stratejilerdir.
Örneğin;
öğrencilerin anlamlı bir mesaj vermek üzere görseller hazırlayarak ya da video filmler hazırlayarak görsel okur-yazarlık becerileri geliştirilebilir.
GÖRSELLERİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDEKİ FAYDALARI
Bunlarla birlikte görseller;
öğrencileri motive eder,
öğrencilerin ilgi ve dikkatlerini çeker,
farklı kanaldan bilgilerin gönderilmesine olanak sağlar,
ön öğrenmelerin hatırlanmasını sağlar,
gereksiz bilişsel yükü ve çabayı azaltır.

Resim 1. Hizalama Örneği
Full transcript