Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Teoria tożsamości społecznej Tajfela (1972)

No description
by

Alicja Gniewek

on 11 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Teoria tożsamości społecznej Tajfela (1972)

Procesy powiązane
z SIT
Teoria optymalnej dystynktywności Brewer (1991)
Potrzeba inkluzji/asymilacji i potrzeba dyferencjacji/dystynktywności -
niezależne potrzeby
Optymalna tożsamość społeczna - kompromis, inkluzywność w grupie, dystynktywność pomiędzy grupami -
"dzielona odrębność"

Grupa duża vs mała
Teoria t.osobistej i społecznej Jarymowicz (1980)
Dwa subsystemy samowiedza: osobista - cechy najbardziej dystynktywne i charakterystyczne dla Ja, społeczna - cechy najbardziej charakterystyczne dla My i dystynktywne od Innych
Zdolność do poznawczego wyodrębnienia, różnicowania Ja i nie-Ja (rozwój poznawczy+doświadczenie; w toku porównań społecznych)

Teoria tożsamości społecznej Tajfela (1972)
Teoria autokategoryzacji Turnera (1985)
Kategoryzacja - włączanie podmiotu do pewnej klasy bodźców (3 poziomy)
Tożsamość osobista: kategoria Ja jako jednostka unikalna w kategoriach różnic między nia a członkami grupy własnej
Tożsamość społeczna: kategoria Ja jako jednostka podobna do innych członków grupy własnej i zarazem różna od członków grup obcych
Tożsamość społeczna
Różnice pomiędzy SIT a SCT
Koncentracja na motywacyjnych a poznawczych aspektach teorii
Relacje międzygrupowe a zwiazki Ja z zachowaniami grupowymi.
Odrębność schematowa
Cechy schematowe - ważne, uporzadkowane, o ekstremalnej wartości dla Ja, pewne, najczęściej używane

2 rodzaje odrębności schematowej:
Ja-My (OJM)
My - Inni Ludzie (OML)

Ludzie dążą do utrzymania pozytywnej koncepcji siebie (potrzeba autowaloryzacji; (por. Abrams i Hogg 1988 - hipoteza samooceny)
Koncepcja własnej osoby w dużej mierze wynika z identyfikacji z grupą
Tożsamość społeczna (ustalenie odrębności pozytywnej) jest rezultatem korzystnych porównań grupowych.
Społeczna mobilność - społeczna zmiana
(m.in. badania Ellemers, 1993)
Efekt akcentuacji - > homogenizacja grupy obcej
Akcentuacja jako podstawa stereotypów
Faworyzacja grupy własnej (paradygmat grupy minimalnej)
Faworyzacja grupy własnej jest funkcja:
stopnia identyfikacji z grupa
wyrazistości kategorii
ważności dymensji, na której odbywaja się porównania dla koncepcji własnej osoby
stopnia podobieństwa porównywanych grup na tej dymensji
statusu grupy własnej
Wyrazistość kategorii
Ujednolicone i homogeniczne zachowania w grupie
Małe zróżnicowanie zachowań względem osób z grupy obcej
Interpersonalne czy międzygrupowe?
Status grupy, przenikalność granic, prawomocność
Np. "rasizm białych biedaków"
"
Świadomość
jednostki, że należy do pewnych grup społecznych, wraz ze
znaczeniem emocjonalnym
i
wartością
, przypisywanym przez nią owej przynależności (Tajfel, 1972, str.292)
Po co nam identyfikacja?
Samoocena. ALE......
samoocena jako socjometr?(Leary, 1995)

Unikanie niepewności (Hogg i Mullin, 1999)
Prototyp
Depersonalizacja
- kontekstualna zmiana poziomu tożsamości nie jej utrata!
Relatywna dostępność
(czyn. podmiotowy)
i dopasowanie kategorii
(czyn. sytuacyjny)
.
Kontekst porównań - zmienna konfiguracja relacji między bodźcami
Niezależnie od ewaluacji grupy!
Odrębność Ja jest warunkiem koniecznym by można było traktować innych ludzi podmiotowo, a co za tym idzie by można było się z nimi identyfikować!
Czy wszystkie tożsamości są tak samo ważne? Deux i in.1999
dostarczanie wglądu osobistego
ułatwienie porównań międzygrupowych
zapewnienie spójności grupy własnej
umożliwienie porównań interpersonalnych w dół
stwarzanie okazji do romansów i interakcji społecznych
źródło zbiorowej samooceny
Kiedy następuje przełączenie tożsamości?
Brown i Turner (1981)
konflikt, konfrontacja, spotkanie z 2. grupa
odrębność własnej grupy od otoczenia
liczebność obecnych członków
nacisk na uniformizm wewnętrzny
cechy kryterialne: bliskość podobieństwo, wspólnota celów
uruchomienie ważnych norm grupowych
kiedy podmiot jest reprezentantem
gdy osoby spoza grupy zachowuja się nie jako jednostki a jako członkowie grupy (sprzężenie zwrotne)
Funkcje tożsamości
Full transcript