Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

No description
by

Anna Katarzyna

on 18 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

§ 7 ust.2 pkt 1


UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH.

§ 7 ust.2 pkt 2

UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO
ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH.

§ 7 ust.2 pkt 3


UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII
INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

§ 7 ust.2 pkt 4


UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ
LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH,
W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ

§ 7 ust.2 pkt 5


UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI
SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ
LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH,
W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY,
W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ.

Dziękuję za uwagę
Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego
Anna Skiba
"Aby do czegoś dojść trzeba wyruszyć w drogę."

WDN
Organizowanie
i przygotowywanie uroczystości i imprez przedszkolnych
Uroczystości
w grupie przedszkolnej
Organizowanie różnorodnych konkursów przedszkolnych
Promowanie placówki przez udział dzieci
w konkursach, festiwalach organizowanych
przez inne przedszkola
i różne instytucje

• Projekt „Drugie życie elektrośmieci”

• Ogólnopolski konkurs plastyczny „Bezpieczny Przedszkolak”

• Konkurs plastyczny „Moja ekologiczna kraina”

• Konkurs plastyczny „Idzie wiosna”

Pełnienie funkcji koordynatora
do spraw wdrażania
wszelkich akcji na terenie placówki
"Zakręcona akcja
Akademia Aquafresh
Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz
z zakresu prawa oświatowego
• www.men.gov.pl,
• www.eduforum.pl
• www.profesor.pl
• www.blizejprzedszkola.pl
• www.literka.pl
• www.interklasa.pl
• www.oswiata.org.pl
• www.publikacje.edu.pl
• www.scholaris.pl

Wykorzystanie Internetu
do dzielenia się swoją wiedzą
i umiejętnościami
z innymi nauczycielami
www.eduforum.pl

• Scenariusz Zakończenia Przedszkola „Szansa na sukces”

• Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Wykorzystywanie umiejętności obsługi komputera
do przygotowania
pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć
Poszerzanie wiedzy
zakresu pedagogiki, psychologii
i dydaktyki poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
Studia magisterskie o specjalności

Pedagogika terapeutyczna
z rehabilitacją ruchową
Szkoła dla
rodziców i wychowawców
Samodzielne studiowanie
Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi
oraz podczas współpracy
z rodzicami i nauczycielami
Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów
Zapoznanie się
z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty
Ustawa o Systemie Oświaty
Rozporządzenia MENiS
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Karta nauczyciela
Zapoznanie się
z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w przedszkolu
Statut Przedszkola Miejskiego w Chojnie

Karta Nauczyciela

Ustawa o Systemie Oświaty
• Podstawa programowa wychowania
przedszkolnego
• Program wychowania w przedszkolu
• Program rozwoju przedszkola
• Regulamin organizowania spacerów i wycieczek
• Regulamin Rady Pedagogicznej
• Regulamin oceniania nauczycieli
• Program wychowawczy
• Program adaptacyjny przedszkola
• Konwencja o prawach dziecka

• Wycieczka do Zakład Produkcji Spożywczej „DOBOSZ”
w Trzebieży (czerwiec 2012r.)

• Wycieczka do lasu (24 września 2012r.)

• Wycieczka do Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie

• Wycieczka do Zoo w Eberswalde (czerwiec 2013r.)

• Wycieczka na Letnią Olimpiadę w Landin (7 lipca 2013r.)

• Wycieczka do Sadów w Trzcińsku Zdroju (3 października 2013r.)

• Wycieczka do Opery na Zamku w Szczecinie (1 kwietnia 2014r.)


Wycieczki
Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli;
Poznanie procedur awansu zawodowego
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Opiekunowie

mgr Dorota Stelmach

mgr Monika Czerwonka
Aktywne uczestnictwo
w działalności rady pedagogicznej
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności
WDN
• Spotkanie „Gotowość sześciolatków do podjęcia
nauki w klasie pierwszej” (21 lutego 2013r.)

• Warsztaty szkoleniowe „Metoda Weroniki
Sherborne” (13 marca 2013r.)

• Warsztaty szkoleniowe „Metoda Dobrego startu”
(13 marca 2013r.)

• Szkolenie „Pomoc psychologiczno- pedagogiczna
w świetle nowego rozporządzenia”
(7 października 2013r.)

• Prelekcja „Praca z dzieckiem z autyzmem
w przedszkolu” (10 marca 2014r.)

Zewnętrzne formy doskonalenia zawodowego
Tworzenie własnego
warsztatu pracy
Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
Pasowanie na przedszkolaka
Andrzejki
Wieczór wigilijny
Dzień Babci i Dziadka
Pożegnanie przedszkola
Święto Pieczonego Ziemniaka
Zimowa Olimpiada Przedszkolaków
Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych
Święto owoców
Dzień Ziemi
Dzień Niezapominajki
Mamo, Tato nie pal przy mnie!
Otwarcie placu zabaw
Turniej wiedzy o bezpieczeństwie
Najpiękniejszy stroik wielkanocny 2012
Rejonowy przegląd Jasełek
Przegląd Kolęd i Pastorałek
Polska biega - Chojna biega
I Międzynarodowy konkurs plastyczny „Pocztówka z wakacji”
Konkurs plastyczny
„Bajkowe rady jak segregować odpady”
Publikacje
www.profesor.pl
:Scenariusz Zakończenia Przedszkola 2012
Najpiękniejsza
bombka bożonarodzeniowa
Wiesaław Czeremak
Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.
Kształtowanie
gotowości do nauki
czytania i pisania
Uroczystości w przedszkolu
Przegląd Teatrzyków
30-lecie Przedszkola
Polsko-niemiecka współpraca
Program wychowania przedszkolnego
„Ku dziecku”
Program edukacji przedszkolnej
wspomagający rozwój aktywności dzieci
„Nasze przedszkole”
dziennik zajęć
miesięczne plany pracy wychowawczo-dydaktycznej
karty do diagnozowania dzieci
Ankiety
Dla nauczycieli
Dla rodziców
Karty obserwacji dziecka nt. bezpieczeństwa
Kwestionariusz wywiadu dla dzieci nt. bezpieczeństwa
Poznanie
sytuacji rodzinnej
wychowanków
Współpraca ze specjalistycznymi poradniami
Korzystanie podczas zajęć z różnorodnych źródeł informacji, środków audiowizualnych
Turniej wiedzy o Chojnie
nauczyciel Przedszkola Miejskiego
w Chojnie

Rozmowy z rodzicami
Rozmowy z dziećmi
Full transcript