Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Farliga Platser

No description
by

Madeleine Smith

on 7 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Farliga Platser

Våra tre kunskapskrav
Vi kommer att bygga undervisningen denna gång utifrån kunskapskraven
Kunskapskrav 2
Kunskapskrav 3
Begreppen
Glöm inte att använda era begrepp, även de har ett kunskapskrav ;)
Kunskapskrav 1
Eleven har (...) kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra (...) underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Farliga Platser
Vilket betyder
E
C
A
Berättar hur dessa farliga platser påverkar de människor som bor i området.
Berättar och förklarar hur dessa farliga platser påverkar de människor som bor i området.
Berättar och förklarar hur dessa farliga platser påverkar de människor som bor i området.
Problematiserar eller generaliserar ovanstående.
Ni kommer få en uppgift med tre underfrågor där vi jobbar cirka 30 minuter varje lektion
Uppgiften ska sedan redovisas muntligt inför klassen
Eleven har (...) kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra (...) underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen
Vilket betyder:
E
C
A

Berättar hur klimatförändringar, klimat och vegetation påverkar och påverkas av de farliga platserna.


Berättar och förklarar hur klimatförändringar, klimat och vegetation påverkar och påverkas av de farliga platserna.

Berättar och förklarar hur klimatförändringar, klimat och vegetation påverkar och påverkas av de farliga platserna.
Problematiserar eller generaliserar ovanstående.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för (...) underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Vilket betyder:
E
C
A
Ger något förslag på en hållbar lösning för människor som bor i utsatta områden.
Ger några förslag på en hållbar lösning för människor som bor i utsatta områden.
Ger några förslag på en hållbar lösning för människor som bor i utsatta områden.
Problematiserar denna lösning.
Generalisering
Problematisering
Kan man koppla det till andra händelser?
Ser du några samband?
Gäller det verkligen alla?
Finns det undantag?
Å ena sidan... Å andra sidan... (perspektiv)
Vad är en farlig plats?
Hur påverkas människor?
Hur förbygger de?
Inre och yttre krafter
Krafter vi inte kan påverka
Inre krafter
Yttre krafter
Får sin kraft från jordens insida
Plattektonik
Jordbävning
Vulkanutbrott
Får sin kraft från jordens yttre
Väder
Vatten
Is
Vind
Farligt?
Inre krafter
Yttre krafter
Seismograf
Svårare
Satelitbilder
Medvetenhet
Emotionellt
Utbildning
Rädsla?
Vad är natur?
Natur kan definieras som den av människan orörda miljön i form av växter, djur och land.
Naturen kring farliga platser
Både inre och yttre krafter påverkar naturen fast på olika sätt
Inre krafter
Yttre krafter
Berg
Sprickor
Lavafält
Lavastrand
Vädret påverkar vår natur på olika sätt
Vind
Sol
Kyla
Nederbörd
Inre krafter skapar och "förstör" natur på olika sätt
Kan dessa krafter användas?
Människan använder jordens inre och yttre krafter till olika saker.
Det vanligaste är som energitillgång
ex.
Inre kraft
Yttre krafter
Energi från vulkaner
Vindkraft
Hållbara lösningar?
Ekologiskt?
Socialt?
Ekonomiskt?
Hur kan man få dessa områden att fungera bättre...
Ekologi
Socialt
Ekonomi
Hur kan människan hjälpa till att förbättra naturen på de farliga platserna?
Tillexempel; Hur ska man förbättra luften efter ett vulkanutbrott?
Hur kommer det sig att följderna av de farliga platserna är så mycket värre i U-länder än i I-länder?
Tillexempel många fler dör i Pakistan än vad de gör i LA vid jordskalv även om de är lika kraftiga, varför?
Vad kan man göra för att få människorna i området att må psykiskt och fysiskt bättre?
Tillexempel; Hur kan man förbereda människor på en katastrof?
Full transcript