Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of ANG PAG-USBONG NG EUROPA

No description
by

Romeo Vibal

on 3 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of ANG PAG-USBONG NG EUROPA

ANG PAG-USBONG NG EUROPA
ARALIN 7
Banal na Imperyong Romano
Ang Simbahan
Ang Krusada
Ang Piyudalismo
Pag-usbong ng mga bayan at lungsod

ANG BANAL NA IMPERYONG ROMANO
ANG PAGHAHARI
NG MGA
FRANK

Naglunsad ng digmaan upang pag-isahin ang lahat ng kahariang Aleman
Tinanggap niya ang Kristiyanismo
Napag-isa niya ang Gaul at kinilala bilang tagapagtatag ng Dinastiyang Merovingian
HARING CLOVIS
PEPIN the MIDDLE
Gitnang panahon o medieval period 500 CE-1050 CE
Dahil sa pagbagsak ng imperyong Romano, nabigyan ng daan ang pagkakatatag ng Banal na Imperyong Romano o Holy Roman Empire
Ito ay nagsilbing gabay ng mga tao sa gitna ng dinaranas na kagipitan sa lipunan at sa ekonomiya ng Roma
Malaki rin ang impluwensiya ng sistemang piyudalismo sa larangan ng politika at kabuhayan
Sumulpot ang mga bayan at lungsod
Unti-unting lumakas ang kapangyarihan ng mga hari at humina naman ang mga maharlika. Ito ang nagbigay daan sa paglakas ng Europa
CLOTILDE/CLOTILDA – kristiyanong asawa ni Clovis
Nang namatay si Clovis nagkaroon ng digmaan dahil sa pag-aagawan ng mga kaanak niya sa puwesto
Iniasa na lamang sa alkalde ng palasyo ang pamamahala at ang haring Merovingian ay hari na lamang sa pangalan
HARING CLOVIS
(481 CE)
ang alkaldeng nakapag-isa sa mga Frank.
hindi naging hari ngunit napasakamay niya ang kapangyarihang pulitikal at naipamana sa kanyang anak.
CHARLES MARTEL
siya ang ana ni Pepin the middle.
tinalo niya ang mga Muslim sa Labanan sa Tours
Nagtunggali sa labanan ang mga puwersa ng mga Franco at ng mga Burgundiyanong na nasa ilalim ng kapangyarihan ng Austrasyanong Alkalde ng Palasyong si Charles Martel, laban sa isang hukbo ng Kalipaduhan ng Umayyad na pinamunuan ni ‘Abdul Rahman Al Ghafiqi, Gobernador-Heneral ng al-Andalus.
PEPIN THE SHORT
sa kanya nagsimula ang paghahari ng mga Carolingian.
pinamunuan niya ang sandatahang lakas laban sa mga Lombards.
nang matalo niya ang mga Lombards ay ibinigay niya ang lupa ng mga Lombards sa Papa at tinawag na "MGA ESTADO NG PAPA"
naging ganap na hari noong 751 CE nang patalsikin ang huling hari ng Merovingian.
HARING CHARLEMAGNE
sa pagpanaw ni Pepin, napunta sa dalawa niyang anak ang trono; Carloman at Charles.
nang namatay si Carloman, solong pinamunuan ni Charles ang buong kaharian
Pinrotektahan niya ang kapakanan ng Papa
Malawak na lupain ng Alemanya at Italya ang kanyang nasakop.
Binansagan siyang
Charlemagne o Charles ang Dakila.
kinoronahan siya ni Papa Leo III bilang EMPERADOR.
ibinigay ang malalawak na lupain sa mga lider-militar
nagtalaga ng mga duke o konde para pamahalaan ang imperyo
nagtalaga ng mga missi dominici o tagasiyasat
pinalago ang karunungan
itinatag ang isang paaralan sa loob ng Aix-la-Chapelle.
ANG KORONASYON NI CHARLEMAGNE
ANG BANAL NA IMPERYONG ROMANO
nang mamatay si Louis the Pious ay napunta sa kanyang 3 anak ang pamumuno.
nabuo ang KASUNDUAN SA VERDUN para matigil ang digmaan tungkol sa kung sino ang hahaliling emperador.
LOTHAIR -> gitnang bahagi ng imperyo
CHARLES the BALD -> Pransiya
LOUIS -> GERMANY
911 CE namatay ang huling inaapo ni Charlemagne na si Louis the Child.
nahirang si Henry ng Saxony ng mga duke ng Germany upang humalili.
936 CE, naging hari si Otto I na binansagang DAKILA
naitaboy niya ang hukbong Berenger
kinoronahan siya bilang emperador
nagkasundo sila ng Santo Papa sa DIPLOMA OTTONIAUM
ANG BANAL NA IMPERYONG ROMANO
DIPLOMA OTTONIAUM

->nagsasaad na magiging tagpagtaggol ng mga Papa ang Emperador.
COUNCIL OF ELECTORS
-> ito ay binubuo ng mga prinsipe, maharlika at opisyal ng Simbahan
-> sila ang pumipili sa mga kandidato sa pagiging emperador.
->ang ganitong sistema ay tumagal lamang
mula 962 CE hanggang sa pagkabuwag ng Banal na Imperyong Romano noong 1806.
ANG PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKO
Sa unang bahagi ng panahong ito ay nagsusumikap ang mga Europeo na makaahon sa pagbagsak ng imperyo. Sa panahong ito, nagsanib-sanib ang kulturang Aleman, Romano at Kristiyano. Ang SIMBAHAN ang naging daan sa pag-uugnay sa mga Romano at mga barbarong Aleman. Dahil dito, maraming Aleman ang yumakap sa Kristiyanismo .

Ang SIMBAHAN ang naging pangunahing institusyon. Binigkis nito ang watak-watak na lipunan at pamahalaan, ang mga tao at tinugon ang kanilang pangangaailangan.
Mga Daan sa Paglakas ng Kapangyarihan ng Kapapahan
Pagbagsak ng Imperyong Romano
SIMBAHAN -> sa panahong ito ang simbahan ang nangangalaga sa mga tao.
-> ito lamang ang institusyong hindi kinalaban ng mga barbaro
->naimpluwensiyahan din ang mga barbaro at nagpabinyag sa Kristiyanismo.
Ang Organisasyon ng Simbahan
Santo Papa
-> pangkahalatang pinuno ng Simbahan.


-> pamamahal ng Santo Papa ang Simbahan
->katungkulan ng Papa bilang Pinuno ng Estadong Papal (Vatican)

SANTO PAPA
PAPACY
Obispo
Pari
OBISPO
lumutas sa mga sigalot na may kaugnayan sa mga aral ng Simbahan at gabayan ang mga pari.
CURIA
binubuo ng mga Kardinal na pinili mula sa pangkat ng Arsobispo
PARI

nasa huling antas na nagsasagwa ng mga misa at sakramento sa tao.
ang Papa ay gumaganap sa tungkuling ehekutibo, lehislatibo at hudikatura.
pagpapalabas ng kautusan tungkol sa Doktrinang Kristiyano
pagtatakda ng banal na araw at araw ng pangilin
nag-aayos ng ritwal pangrelihiyon.
namamahala sa mga misyon
nagtatatag at nangangasiwa ng mga unibersidad
nagtatatag ng dayosis
humihirang ng mga obispo
kumokontrol sa mga ordeng pangrelihiyon
nagsasagawa ng mga seremonya para sa pagiging santo
nagkakaloob ng ildunhensiya
nagpapatupad ng mga regulasyon sa pagsamba
ginagampanan ang tungkulin ng hukom
nagtatatag ng korte para sa pagdinig ng mga kasong eklesyastiko
nagpapadala rin ang Papa ng mga nuncio o delegadong apostoliko sa buong daigdig
KARDINAL
KOLEHIYO NG MGA KARDINAL ang kabuuan ng mga Kardinal na naghahalal sa Papa.
ang bawat lalawigan sa bansa ay may dayosis na pinamumunuan ng arsobispo.
Hinati naman ang mga dayosis sa mga parokya na pinangangasiwaan ng mga pari.
BATAS CANON
Ito ang kalipunan ng mga batas tungkol sa mga aral ng Kristiyanismo, kaasalan at moralidad ng mga pari
ESKOMULGASYON
Pag-aalis sa karapatan at pribilehiyo ng isang tao bilang kasapi ng Simbahan
INTERDICT
pagtigil sa pagganapng Simbahan sa mga sakramento isang kaharian
LAY INVESTITURE
karapatan ng mga hari na pumili ng mga Obispo ng Simbahan.
VETO
may kapangyarihan ang mga emperador na maaring gamitin kapag hindi sila sang-ayon sa hihiranging Obispo.
PAPA GREGORY VII
-nagpatupad ng reporma sa pagbuwag ng lay investiture.
HENRY IV
-labis niyang tinutulan ang repormang pagbuwag sa lay investiture.
nagpatuloy ang sigalot ng mga Santo Papa at mga Emperador. Sa huli, napunta sa simbahan ang kapangyarihan ng lay investiture at binigyan ng kapangyarihan na veto.
natamo ng mga Papa ang rurok ng kapangyarihan noong 1198 hanggang 1216.


ang impluwensiya ng Santo Papa sa Europa ay nagpatuloy hanggang sa sila ay manawagan ng mga Krusada sa pagbawi ng Banal na Lupain.
ANG PAMUMUNO NG MGA MONGHE
-> binubuo ng mga paring tumalikod sa makamundong pamumuhay
-> naninirahan sa monasteryo
-> namumuhay sa panalangin at may sariling disiplina
-> kontrolado ng mga abbot at mga Papa
->pagdarasal ang pangunahing gawain

BENEDICTINE RULE
-para sa mga monghe ang paggawa ay na paglilingkod sa Diyos.
magaling sa sining
nagtatag ng mga paaralan noon
kinalinga ang mga maysakit
nagpakain ng mga mahihirap
malaki ang naitulong sa larangan ng kabuhayan
nagtatag ng sariling hukuman
TINUGON NG SIMBAHAN ANG KAAYUSAN SA LIPUNAN NA PANGANGAILANGAN NG MGA TAO.
malaki ang naitulong ng Simbahan sa aspektong espiritwal, kabuhayan at panlipunan.
Ulfilas - nangaral sa mga taong Gothic
St. Patrick - nagtungo sa Ireland upang manumbalik ang mga Celtic
Augustine - nagbinyag sa hari ng Kent
Boniface - nangaral ng salita ng Diyos sa Alemanya
PADRE SATURNINO URIOS
ipinanganak sa Javita,Espanya noong Nobyembre 12, 1843
pumasok siya sa Seminario Conciliar
naordenahan bilang pari noong Huno 6, 1868
SEPTEMBER REVOLUTION - "class struggle" sa Espanya
doon sila nagtatag ng novitiate
HULYO 1874 nagtungo siya sa Maynila, sa Mindanao
inakit niya ang sa Kristiyanismo ang mga katutubo
nagtatag siya ng mga bayan at dito nakita ang kanyang pagmamahal sa Espanya dahil pinangalanan niya itong LAS NIEVES (pagkilala sa patroness ng Javita; Our Lady of Snows, SAN VICENTE FERRER(patron ng Valencia), Jativa, Segorbe, Alberique, Alcira, Gandia, Morella at Sagunto
naging daan siya upang magkaroon ng katahimikan at kapayapaan sa pagitan ng mga Amerikano at insurgent.
siya rin ang nagtatag ng isang paaraln na ngayon ay unibersidad na sa Butuan ang FR. SATURNINO URIOS UNIVERSITY
ginaya siya ng iba pang misyonaryo
namatay siya noong Oktubre 27, 1916
ANG KRUSADA
KRUSADA
Kamatayan ni Charlemagne dahil sa panananakop ng mga dayuhan.
Namatay si Mohammed- nanakop ang mga Muslim at nasakop ang Byzantine.
200 taong ekspidisyong militar
1055 AD- sinakop ng mga Turkong Seljuk ang Palestine at banal na Libingang Bato sa Jerusalem.
Emperor Alexius- tumawag ng tulong kay Papa Urban II sa pag-asang mapag-iisa niya ang simbahan sa kanluran at silangan.
1096 AD- inilunsad ng mga Kristiyano ang Krusada.
UNANG KRUSADA
Papa Urban II- binuo niya ang Unang krusada sa pamamagitan ng maningning na pagtatalumpati ni Peter, the Hermit.
5000 na tao ang kanilang nahikayat
Konde Raymond ng Toulouse at Godfrey ng Bouillon- napiling pinuno ng ekspidisyon at nagtayo si Godfrey ng isang kaharian sa Banal na Syudad.
RESULTA
Matapos ang anim na linggong pakikipaglaban, naitatag ang Kaharian ng Herusalem, Kawnti ng Tripoli, Prinsipalidad ng Antioch at Kawnti ng Edessa.
IKALAWANG KRUSADA
St. Bernard- nagtulak sa kanya ang pagkabihag sa Edessa ng mga Turkong Muslim upang mangaral para sa ikalawang krusada.
Mga Sumuporta
Emperador Conrad ng Germany
Louis VII ng France
RESULTA
Hindi nagtagumpay dahil sa pagtatalo ng mga pinuno at kakulangan sa mga taong lumaban

IKATLONG KRUSADA
Sultan Saladin- namuno sa mga Muslim at sinakop ang Jerusalem.
William, ang Arsobispo ng Tyre- nangaral upang muling makuha ang Jerusalem.
3 Magigiting na European na Tumugon:
Richard I- England
Philip Augustus- France
Frederick Barbarosa- Germany- nalunod
RESULTA
Hindi nagtagumpay sa pagkuha sa Jerusalem.

IKAAPAT NA KRUSADA
Nakadagdag lang sa poot ng Silangan at Kanluran.
Pinakamagiting na pagtatangka ng mga Kristiyano upang agawin ang Banal na Lupain o Jerusalem sa kamay ng mga Muslim.
Papa Innocent II- binago ang paraan ng pakikipaglabanan sa mga Muslim.
binalak na salakayin ang Egypt na siyang puso ng Relihiyong Muslim.
RESULTA
Nawalan sila ng interes sa kanilang ipinaglalaban dahil makasarili ang mga kasapi.
IBA PANG MALILIIT NA KRUSADA
KRUSADA
PETSA
NAMUNO
RESULTA
Ikalimang
krusada
Ikaanim na
krusada
Ikapitong
krusada
1217-1221
1228-1229
1248-1254
Leopold VI ng Austria

Andrew II ng Hungary
Haring Frederick II ng Imperyong Romano
Haring Louis IX ng Pransiya
Nabihag sila ng mga Muslim sa Ehipti
Napakiusapan ang mga Muslim na isuko ang Jerusalem sa mga Kristiyano
Napunta ang Jerusalem sa kamay ng mga krusador sa pamamagitan ng kasunduan at diplomasya.
BUNGA NG KRUSADA
Ang Kanluran at Silangang Europe ay hindi nagkaisa at nagtulungan sa mga inilunsad na krusada.
Kulang sila ng mga sasakyang dagat upang magdala sa mga kawal patungo sa Syria sa pamamagitan ng karagatan.
Kulang sila sa kaalaman upang isagawa ang misyon.
Full transcript