Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ontwikkelproces Visie & Beleid Onderwijs & ICT, media en technologie

Onderwijs Maak Je Samen
by

Onderwijs Maak Je Samen

on 12 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ontwikkelproces Visie & Beleid Onderwijs & ICT, media en technologie

Urgentie
besef

Directies en ICT-coördinatoren van de aangesloten scholen worden
geïnformeerd
over het voorgenomen traject visie en beleidsontwikkeling Onderwijs & ICT.

Samenstellen van de
beleidsgroep
.
Onderwijs & ICT van de stichting.

Formuleren van de
opdracht
.
Afstemmen van de
werkwijze en taken
.

1. Voorbereiding
Startsituatie

Al dan niet meten en/of in kaart brengen van de startsituatie.

Fase van invoering ICT, media en technologie.
Mate van deskundigheid
2. Startsituatie
Kaders (divergeren)
Strategisch beleid / schoolplannen
Bestuursakkoord PO
Advies Onderwijs 2032
Curriculumontw. ICT geletterdheid (SLO)
Vier in Balans / Mediawijzer.net
....

Inspiratie (divergeren)
Michael Fullan - Stratosphere
Jef Staes - Van 2D naar 3D
Sugata Mitra, zelfsturend leren
21e eeuwse vaardigheden (SLO)
Beroepsperspectief (Yong Zhao)
......
3. Kaders & inspiratie
Prioritering (convergeren).
De eerste convergentiestap is prioritering (ranking) van deze beleidsthema’s en onderwerpen, en deze met elkaar in verbinding brengen in een verzamelmatrix.

Meerjarenplanning (convergeren)
Als tweede stap worden de beleidsdoelen (naar prioriteit) uitgezet in een meerjarenplanning binnen de geplande looptijd van het beleidsplan.

Samen of apart (convergeren)
De derde stap is het duiden van het niveau waarop de beleidsthema’s betrekking hebben: is het een thema voor de stichting , voor de aangesloten scholen of beide.

5. Prioriteren & Samenwerking
Ontwikkelproces
Visie & Beleid - Onderwijs, ICT, media en technologie
Beleidsdoelen formuleren.

Verdere en concrete inhoudelijke uitwerking van de beleidsdoelen. Inhoud, resultaat, aansluiting op het strategisch beleidsplan, betrokkenen en tijdspad.
- Waarneembaar gedrag
- Inhoud, houding en verhouding

Formuleren van de visie op onderwijs, ICT en media van de stichting

Hoe draagt ICT bij aan het leren, onderwijs en bedrijfsprocessen van van de stichting en de aangesloten scholen?


6. Formuleren van doelen en een visie
7. (Project)organisatie & implementatie
Aanvullende thema's
Professionalisering (inclusief ondersteuning).
Bedrijfsvoering (inclusief online communicatie, Sociale media en samenwerking).
Digitaal leermateriaal.
ICT-infrastructuur

Implementatie & organisatie
Innovatie en sturingstrategieën.
Projectorganisatie.
Financiële uitwerking tot een meerjaren investerings en exploitatiebegroting.

Besluitvorming & communicatie

Externe analyse, ijkpunten:
1. Leren & onderwijs
2. ICT, media en technologie
3. Maatschappij & omgeving

Interne analyse, ijkpunten:
1. Leren: de leerling (met ICT)
2. De leraar: werken (met ICT)
3. Professionalisering & ondersteuning
4. Leerstofaanbod
5. Digitaal leermateriaal
6. Leeromgeving
7. leiderschap & Management
8. Bedrijfsvoering
9. ICT-infrastructuur


4. Externe & Interne analyse
Full transcript