Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

projecte de direcció 2014 escola mare nostrum

No description
by

Joan Artigal

on 6 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of projecte de direcció 2014 escola mare nostrum

Escola Mare Nostrum
Projecte de direcció

2014/15-2018/19

Mare Nostrum,

HISTÒRIA I CONTEXT
D'UNA ESCOLA PÚBLICA I INNOVADORA


Escola que neix de l'acció del barri:
Voluntat de servei a la comunitat
Implicació de mestres i famílies
Amb propostes innovadores als reptes educatius
Trets d'identitat
PLURALISTA, PARTICIPATIVA I DEMOCRÀTICA,
LAICA I COEDUCADORA

ENSENYANT I APRENENT DES D'UN ALUMNAT
COMPETENT I PROTAGONISTA

On pugui desenvolupar integralment les seves competències.
On els aprenentatges siguin significatius i funcionals.
Buscant la complicitat, la cooperació i corresponsabilitat amb les famílies.
Una proposta de:
ESTHER SAN MARTINO I POMÉS
directora

JOAN ARTIGAL I VALLS
cap d'estudis

GEMMA PINTÓ I COSTA
secretària
"TREBALLAR UNITS PER MILLORAR"
Diagnosi actual de l'escola
AVALUACIÓ DE RESULTATS
Valoració dels resultats d’aprenentatge de l’alumnat en diferents nivells.
Des de l’equip : analisi i propostes de millora.
Amb l'objectiu de millorar els resultats en aquells aspectes que han sortit més fluixos.

IMPLICACIÓ DE L'EQUIP DOCENT QUE ES RENOVA
Fer que tothom se senti protagonista d'un projecte que segueix viu i obert.
Fomentar el treball d'equip eficaç i la reflexió pedagògica
Tasca de direcció
DIRECCIÓ I EQUIP
Dinamitzador del treball d'equip.
Facilitador de recursos.
Vetllar per la coherència de l'acció educativa.
CANVI I
MILLORA
AVALUACIÓ
PARTICIPACIÓ
I IMPLICACIÓ
REFLEXIÓ
PEDAGÒGICA
Àmbits d'actuació
OBJECTIUS D'ÀMBIT PEDAGÒGIC
OBJECTIUS D'ÀMBIT DE GESTIÓ I ADMINISTRATIU
OBJECTIUS D'ÀMBIT RELACIONAL I COMUNITARI
ÀMBIT DE GESTIÓ I ADMINISTRATIU
Adequar-se a les propostes de gestió academico-administratives(saga) i gestió econòmica:

Optimitzar gestió econòmica i de recursos.

Treballar per un canvi de millora en l'edifici i de les infraestructures del centre.

Mantenir actualitzats els documents institucionals del centre.
Millorar el rendiment acadèmic de l'alumnat

Millorar el procès ensenyament-aprenentatge:

Atenció diversitat

Pla d'acció Tutorial

Afavorir el treball d'equip entre els docent
ÀMBIT RELACIONAL
I COMUNITARI
Seguir vetllant per un bon clima de convivència:

En el centre i amb les famílies
Fer escola tots junts

Fomentar la relació de l'escola amb el seu entorn:

El barri
Les institucions
Centres públics de la zona
ÀMBIT PEDAGÒGIC
Avaluació del projecte

Avaluació compartida en cicle, claustre i Consell Escolar

Revisió dels objectius del projecte de direcció

Incorporar el projecte en la memòria de curs i pla Anual
Full transcript