Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Biblia

No description
by

Hargitai Bea

on 7 November 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Biblia

Biblia
Az európai civilizáció alapja:
a Biblia
a klasszikus görög kultúra
irodalom
képzőművészet
vallás
törvények
jelentése: Könyvek, tekercsek
Részei:
Ószövetség
Újszövetség
Ószövetség
Újszövetség
Szövetség=szerződés:
kétoldalú
feltételek
kedvezmények
szankciók
Ádám
Noé
Ábrahám
Izsák
Jákob
Mózes
Dávid
Részei:
A szövetség kiterjesztése minden nemzetre
Jézus ('szabadító') Krisztus
(gr.Chrisztosz=
héb. Masiah='Felkent')
Megváltás a bűn következményeitől
tóra=törvény=Mózes 5 könyve
Történeti könyvek=Bírák, királyok
prófétai könyvek
zsoltárok
evangéliumok ('örömhír')
Apostolok cselekedetei
apostoli levelek
jelenések könyve
1. szövetség: Ádám
Jellemzői:
szerkezete: kezdetek ->> idők vége
stilisztikai eszközei:
gondolatritmus, figura etimologica
műfajai:
epikus: elbeszélés, példázat
lírai: himnusz, zsoltár
archetípusok
metaforikus
szimbolikus (pl. számszimbolika)
Archetípusok:
Kert (Éden): bőség, jólét, öröm, békesség
Fa: - élet
- ismeret, tapasztalat
Víz: élet, tisztaság
Genezis
Teremtő és teremtmény
kapcsolata

hatalom engedelmesség
ellátás hit(függés)
oltalom

tiltás lázadás


elszakadás bűn


halál
ARCHETÍPUS
gr.arché+tüposz=őskép: az emberiség ősi tapasztalatait rögzítő szimbolikus képzetek
ősevangélium
2. szövetség: Noé
bűn
vízözön
újrakezdés
szivárvány
3. szövetség: Ábrahám
kihívás
áldások
ígéret - izsák
zsidó nép
jákob - izrael
12 törzs
4. szövetség: Mózes
Egyiptom
exodus
vándorlás
törvény
10 parancsolat
igéret földje
Kánon: 'mérték'
hiteles, "ihletett" könyvek
Ószövetség: i.e. 3-1. sz.
Újszövetség: i.sz. 4. sz. (397. karthagói zsinat)
Apokrifek
Tagolása:
13. sz.: fejezetek
16. sz.: versek
keresztutalások
Fordítások:
Septuaginta
Alexandriai zsidó diaszpóra
héberről görögre
i.e. 3. sz.
"hetvenek fordítása"
Vulgata
héberből/görögből latinra
Szt. Jeromos
345-419
Luther
Vulgata németre
1534.
Máté
Márk
Lukács
János
Sylvester János
1541. Újszövetség
Károly Gáspár
1590. teljes fordítás: Vizsolyi Biblia
Magyar bibliaifordítások
Próféták
gr. prophétész
héb. nabír=hírnök, küldött
Kapcsolattartók Isten és a nép között
Jövendölés

Ésaiás
Jeremiás
Ezékiel
Dániel

"Nagy próféták":+ 12 "Kis próféta"
pl.: Jónás
Babiloni fogság
Királyság
Dávid (i.e.1000.)
Salamon
Jézus a középpont
tanított
gyógyított
démonokat űzött
csodákat tett
meghalt a kereszten
feltámadt
megváltotta a bűnösöket
http://www.3disrael.com/jerusalem/kotel.cfm
http://www.3disrael.com/jerusalem/Jerusalem_view_yeshiva.cfm
https://prezi.com/cfmcx-d6gbq-/oszovetsegi-temak-a-kepzomuveszetben-copy/
https://prezi.com/tfvra74cxnyr/rembrandt-a-tekozlo-fiu-hazaterese/
https://prezi.com/tjafwjlhhcir/bibliai-targyu-festmenyek-elemzese/
=a megváltás első ígérete
Ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod és az asszony magja között: ő a fejedre tapos, te pedig az ő sarkát mardosod.
1Móz 3:15
Bűnismétlő történetek
Káin és Ábel
Full transcript