Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SOC Min

No description
by

Rokas Kalendra

on 15 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SOC Min

Apie "Rizikos cesija"
Valstybės tarnautojų atsakomybės teisiniai aspektai:
Esame nepriklausoma Draudimo brokerių bendrovė, kurianti rizikos valdymo sprendimus;

draudimo rinkoje esame daugiau kaip
10 metų
;

per savo veiklos laikotarpį patekome į didžiausių draudimo brokerių
5-ketuką
(viso yra ~100 brokerių įmonių);

konsultuojame ir aptarnaujame daugiau kaip
200
valstybės ir savivaldybės įmonių ir įstaigų;

bendradarbiaujame ir su valstybės biudžetinėmis įstaigomis: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, SODRA, Lietuvos automobilių kelių direkcija, Generalinė miškų Urėdija ir kt.


VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ DRAUDIMO PAGRINDINĖS SĄLYGOS:

Bendra draudimo suma
100.000- 300.000 EUR
vienam įvykiui ir visam sutarties laikotarpiui;
Franšizė:
- A daliai
(asmeninės išlaidos) netaikoma
- B daliai
(regresas) rekomenduojama
100- 200 EUR
dėl prevencijos;
darbo santykių/ valstybės tarnybos santykių Įstaigos atžvilgiu draudimo suma
50.000- 100.000 EUR
;
asmeninės apdraustojo išlaidos (nušalinimo atveju) ribojamos 10.000 EUR

Draudimo kainodara priklauso nuo:
- žalų istorijos;
- dirbančių pagal darbo sutartis skaičiaus;
- valstybės tarnautojų skaičiaus;
- Įstaigos metinio biudžeto.


VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ DRAUDIMO SUDĖTIS
Draudimo sąvokos

Draudimo apsaugos mechanizmas

Draudimo objektas

Draudžiamasis įvykis

IšimtysA DALIS
:

Fizinio asmens nuostoliai
(gynyba, administracinės baudos, reputacijos atstatymo išlaidos, asmeninės išlaidos)


B DALIS
:

Įstaigos nuostoliai
, kurie regreso tvarka nukreipiami į fizinį asmenį

Apdraustasis:
a) bet kuris Valstybės tarnautojas (galima konkretinti iki padalinių, skyrių);
b) pagal dabo sutartį dirbantis asmuo (kaip bendraatsakovas arba individualiai);
c) Įstaigos tarnautojas/ darbuotojas deleguotas į pavaldžios organizacijos valdybą;
d) Įstaiga (tik darbo santykių kontekste);

Pareigų nebeinantis tarnautojas:
tai Valstybės tarnautojas, kuris prieš pasibaigiant poliso galiojimo laikotarpiui nustojo eiti tokias pareigas LR Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1), 2), 5), 6), 9), 12) dalyse numatytais atvejais bei atvejais, kai pasibaigia jo paskyrimo į pareigas terminas. Apsauga galioja
iki 6 m.
pasibaigus polisui

Žala:
gynybos išlaidos, priteistos sumos arba sumos pagal taikos sutartį, sumos, kurias tarnautojas
sutinka atlyginti savo noru
, administracinės baudos, sankcijos Įstaigai, dėl kurių atsako tarnautojas ir taikomas regresas, asmeninės išlaidos (nušalinus nuo pareigų)

Gynybos išlaidos:
teisinės, teismo, lygtinio paleidimo užstatas, eksperto, reputacijos atstatymo išlaidos

Oficialus tyrimas:
oficialių institucijų tyrimas, kuris vykdomas fizinio asmens atžvilgiu

Draudimo apsaugos pradžios data
- dažniausiai
3 metai
iki sutarties sudarymo
Draudžiamasis įvykis yra reikalavimas, kuris apima:

bet kokį reikalavimą atlyginti žalą, pateiktą apdraustam asmeniui; ar

bet kokį civilinį, arbitražo ar mediacijos procesą prieš apdraustą asmenį; ar

bet kokį baudžiamąjį procesą, inicijuotą prieš apdraustą asmenį; ar

bet kokį oficialų valstybės institucijų tyrimą; ar

Reikalavimą, susijusį su darbo santykiais/ valstybės tarnybos santykiais, pareikštą apdraustam asmeniui (arba Įstaigai atskiru susitarimu)
Tyčiniai veiksmai (tik BK kontekste);

ankstesnės pretenzijos ir pradėtos bylos;

taršos rizika (išskyrus gynybos išlaidas ir baudas)

žala gyvybei/ sveikatai (išskyrus gynybos išlaidas);

žala turtui: dėl Apdrausto asmens darbinėje veikloje naudojamų, jam darbdavio perduotų (patikėtų) sugadintų darbo įrankių ar priemonių;

bet kokia žala susijusi su mokesčiais (isškyrus baudas);

baudos už nusikalstamus bei baudžiamuosius nusižengimus;

ATPK baudos už pažeidimus transporto, kelių ūkio srityje bei ryšių srityje.
a) 0 mėn. retroaktyvus laikotarpis. 90 dienų išplėstinis terminas;

b) 36 mėnesių retroaktyvus laikotarpis. 90 dienų išplėstinis terminas. Apsaugos nėra Įstaigos atveju pradėtoms byloms.

c) 0 metų retroaktyvus laikotarpis. 36 mėnesių išplėstinis terminas;

d) 36 mėnesių retroaktyvus laikotarpis (įtraukiant nebaigtas bylas). 90 dienų išplėstinis terminas. Suteikiama apsauga Įstaigos atžvilgiu pradėtoms byloms, tačiau tik toms, kurios nėra baigtos (išskyrus Valstybės tarnybos/ darbo santykius)

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ATSAKOMYBĖS DRAUDIMO GALIMO MODIFIKACIJOS
Ministerijos veiksmai prieš apdraustus asmenis (regresas):
a) tarnautojų klaidos valdymo procesuose;
b) personalo kvalifikacijos stoka;
c) nuostoliai kreditoriams (įskaitant netesybas);
d) kontroliuojančių institucijų sankcijos Ministerijai
(pvz. VPT, ES komisija ir kt.);

kontroliuojančių institucijų sankcijos apdraustiems asmenims;

individualūs/ korporatyviniai valstybės tarnybos/ darbo santykių ieškiniai Ministerijai

Rizikos, kurias dengia Valstybės tarnautojų draudimas:
VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS
VTĮ 32 str. reglamentuoja atsakomybę prieš įstaigą už neteisėta kalta veika padarytą tiesioginę materialinę žalą;

už žalą vykdant vidaus administravimo veiklą numatyta
6 VDU
atsakomybė;

už žalą vykdant viešojo administravimo veiklą numatyta
9 VDU
atsakomybė (kai taikomas regresas į tarnautoją);

už žalą padarytą tyčiniais veiksmais numatyta
visiška atsakomybė;

jei žala nepatenka į vidaus administravimo sampratą, remiantis LAT praktika gali būti taikoma
3 VDU
atsakomybė pagal darbo kodekso nuostatas
Full transcript