Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Temadag om Risikovurdering

bbb oplæg Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 18 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Temadag om Risikovurdering

- Som led i voldsforebyggelse
Risikovurdering
Høj faglighed
Viden om målgruppen
Erfaring med målgruppen
Etik og holdninger
Viden om kommunikation og konflikthåndtering
Forebygge forråelse

Organisatoriske rammer
Normering
Arbejdsgange, tilrettelæggelse
Åbningstid og ventetid
Arbejdsfordeling
Samarbejde og støtte
Osv.
Risikovurdering
Fysiske rammer
Tidssvarende
Hensyn til målgruppens behov
Lys, luft, farver osv.
Tilfredshed og tryghed for borgerne

Et godt liv
Trivsel og tryghed for ansatte
Et godt arbejdsliv
Brugerinddragelse
i hverdagen
i det voldsforebyggende arbejde
Eksempel
Eksempel
Fokus på ansatte: individ og gruppe
Risikovurdering
Har den enkelte ansatte tilstrækkelige kompentencer til de opgaver der skal løses?

Plan for kompetenceudvikling med udgangspunkt i de konkrete opgaver, der skal løses.
Har personalegruppen fælles værdier og faglighed?

Beskrive værdier, teori og metoder som alle ansatte skal kende og handle efter. Beskrivelserne vil også kunne bruges til introduktion af nyansatte og vikarer.
Fokus på ansatte
Fokus på borgere
Forråelse
"
Der findes ikke onde mennesker. Men der findes onde handlinger. Fordi vi mennesker er sociale, og fordi livet er kompliceret. Så sker det, at vi gør andre mennesker ondt. Det kan ske i afmagt, og det kan ske, når vi passer på andre. Vi kan handle ondt ud fra gode intentioner. Vi kan handle ondt, fordi vi tager mest hensyn til os selv. Og vi kan handle ondt, fordi vi ikke har tænkt os om
."
Forråelse opstår, når vi mærker følelsen af afmagt og kan kun afhjælpes ved, at vi tager magt over situationen:
Forråelse, hvor vi handler ondt mod andre mennesker
Faglighed, hvor vi bruger viden til til at forstå mennesket og håndtere situationen
Risikovurdering
Fokus på rammerne
Hvilke fysiske rammer og organisatoriske vilkår, giver en øget risiko hos jer?
Fysiske rammer og steder
, fx
Små rum
I / ved kontorer
Fælles arealer
Eksterne boliger
?
Hvor er risici hos jer?
Risikovurdering
Fokus på borgeren
Der findes forskellige vurderingsredskaber
- et bidrag til det voldsforebyggende arbejde
Identifikation
Hvordan ser volden /risikoen ud hos os?
Forebyggelse
Håndtering
Hvad kan vi gøre for at forebygge volden?
Hvem gør hvad, når vi bliver ramt?
Bröset Violence Checklist (BVC)
6 variable
Kliniske vurderinger
Svarer til det I altid har gjort, brugt jeres eget subjektive skøn:

Aflæsning af signaler
Anspændt muskulatur
Knyttede hænder
Sammenbidt mund
Rynkede øjenbryn
Vred i blikket
Urolig / Rastløs
Ændret vejrtrækning
Barskt eller nedgørende sprog
Kognitivt svækket
Psykotisk tilstand
Demens
Påvirket af alkohol eller stoffer
Person:
Situationer:
Stresset eller akut situaion?
Mange mennesker?
Er jeg alene?
Bliver mine grænser overskredet?
Er der farlige genstande i nærheden?
Ved kollegerne hvor jeg er?
Kan jeg tilkalde hjælp?
Kan jeg komme væk?
Skal stille et krav
Regler, afslag, grænser
Lang ventetid
Der er travlt

Fokus på rammer
Birgitte Bækgaard Brasch
Socialt Udviklingscenter SUS

Trafiklys-metoden
God vind i det videre arbejde
Tak for nu
Plan for
:
Kompetenceudvikling
Oplæring af nyansatte
Organisatoriske vilkår
Nye opgaver
Forandringer
Nye regler
Nye samarbejds-partnere
?
Filmklip 2 min.
Relater til borger, ansat og situation
HCR 20
Full transcript