Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Livssynshumanismen

No description
by

Charlotte Eriksen

on 9 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Livssynshumanismen

Livssynshumanismen
Tyngdepunktet:enkeltmenesket i sentrum
-livssynshumanisme/humanisme er livssynet til medlemmene av human-Etisk forbund. de som er medlemmer der tror ikke på religion.
-medlemmernomtaler seg som humanetikere eller humanister.
-symbol: det glade mennesket( happy man)

Sentrale trekk
Sentrale trekk
Menneskesyn og menneskeverd
Menneskesyn og menneskeverd
Virkelighetsoppfatning
Virkelighetsoppfatning
-virkelighetsoppfatningen skal basere seg på menneskelig fornuft og erfaring, rasjonell og kritisk tenkning, i følge human-etisk forbund.
-kunnskap om verden skal være mulig å etterprøve på ennkritisk måte, noe religiøse forestillinger ikke vil klare, mener de.
-naturvitenskapen er viktig for dem.
menneskesynet har 4 kjenneteng:
-1.troen på at alle mennesker har et iboende verd, dette menneskeverdet er universelt.
-2.menneskesynet er individorientert: enkeltmennesket stilles i sentrum.
-3.mennesket er utstyrt med fornuft og kan ta egne valg.
4. vektleggingen av frihet. menneske kan selv velge sin veg, og trosse hva de vil.
-kampen for menneskets verdighet er viktig
-synet på det iboende menneskeverdet kan for mange livssynshumanister kalles et trosstandpunkt, det er en overbevisning som ikke avhenger av erfaring.
flere livssynshumanister vil si det ikke er noen overordnet mening med livet, men at meningen må søkes og skapes i livet.
-noen livssynshumanister er ateister, de aviser eksistensen av Gud.
- andre er agnostikere,de avviser ikke det guddommelige,men forholder seg til det de vet.
Etikk
Etikk
Etikk
-human etikk=medmenneskelig etikk.
-det er en etikk som ikke er knyttet til en religiøs tradisjon, men som er forankret i mennesket, i innlevelsesevnen, og dømmekraften det har.
-mennesket står bare ansvarlig ovenfor seg selv og andre.
-idealene og forbildene til livssynshumanister er andre mennesker som har stått for sin mening, på tvers av myndigheter og folkemening.
-livssynshumanister er opptatt av fellesmenneskelige normer og mener at over hele verden legges inlevelsesevnen til grunn for moralsk handling. "vær mot andre slik du vil.."
Etikk
Mennesket og naturen
-de mener at mennesket utnyttet sin enestående stilling på jorda til å bekjempe sykdom og fattigdom og utnytte verdens ressurser til felles beste. denne enkle framskrittstroen har i det siste blitt utfordret av miljøproblemer.
- de fleste mener at mennesket må være viktigere enn dyr og natur.
Interesseorganisasjonen
-human-etisk forbund er en livssynsorganisasjon, men også en interessegruppe med livssynspolitiske mål.
-de vil ha en livssynsnøytral stat, livssynsfrihet, og respekt for menneskerettighetene i et pluralistisk samfunn.
-
Syn på kjønn og kjønnsroller
-Kari vigeland ble i 1991 human-etisk forbund sin første kvinnelige general-sekretær. i dag er det kristin mile som er det.
- for likestilling!
-var mer mannsorientert før, har måttet kjempe om likestilling innad i forbundet
Seremonier
Generelt
-human-etisk forbund gir hjelp til å gjenomføre ikke-religiøse seremonier knyttet til fødsel, ungdomstid, vigsel og død.
- seremoniene kan ligne på overgangsritualene i religioner, men de har ikke det religiøse innholdet.
-seremoniene betegnes som humanistiske
Humanistisk konfirmasjon
-kalles ungdomsfest.
-før festen har ungdommen gjennomført et kurs om det humanistiske livssynet og om etiske temaer.
-i seremonien er høydepunktet overrekkelsen av kursbeviset til hver konfirmant.
-en konfimrant taler på vegne av de andre og
Seremonier
Humanistisk konfimasjon
Navnefest,vigsel og gravferd
-og en voksen holder en tale til konfirmantene.
-ellers er seremonien preget av sang, diktlesing, og andre kunstneriske innslag.
-selv om man er medlem av human-etisk forbund må man ikke være med på seremoniene. det er også 15 års aldersgrense for å være medlem i forbundet.
-navnefest= samme som dåp bare st barnet ikke blir medlem av noe.
-vigsel og gravferd skjer nesten på samme måte som i lrostendommen.
Livssyn, ikke religion
Syn på religionene
-noen humanister mener at seremoniene bør inneholde alle sider ved mennesket, og ikke bare fornuften.
-andre mener igjen at de skal holde seg til reglenr, også på seremonier.
--humanister vil ikke ha menigheter, men hvilket fellesskap skal,de da ha?
- de har et dobbelt syn på det: på den ene siden fremheves det fellesmenneskelige på tvers av religioner og livssyn. på den andre siden er det et ikke-religiøst livssyn, noe som fører til religionskritikk, og de vil reservere seg fra å tenke religiøse tanker.
-noen humanister mener at all religion er skadeli
Syn på religionene
-er skadelig fordi den umyndiggjør mennesker.
-det norske hedning-samfunn er ekstreme når det gjelder å ønske all religion bort.
-human-etisk forbund ønsker også dette. men til deres forsvar har de sammaebeidet mye med religiøse grupper av diverse grunner.
Full transcript