Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dick-bron prezi 7 uitdagingen niveau 2

No description
by

Novilo Opleidingen

on 5 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dick-bron prezi 7 uitdagingen niveau 2

De 7 uitdagingen
Overtuigingen
Geheugen
Samenwerken
Zelfstandig
werken
Hiaten
Motivatie
Onder- &
Overschatting
Interne kaart werkelijkheid
Onderzoek Dweck:
summerschool
feedback
Statisch versus Plastische
Intelligentie
Begripsroute VS Geheugenroute
Oorzaak
Prins(es) van het universum
Les kleuterklas
Moederinstinct
Eigen/andere interesse
Executieve Functies
Theorie Flow
Te makkelijk: Verveling
Te moeilijk: Frustratie
Mythe van uitdaging
Frustratie tolerantie
Zone naaste ontwikkeling
Waarom samenwerken
Gezamenlijk beter dan alleen?
Protocol, reflectie
& vaardigheid
Doel: Mens of Taak
Rollen
Regels/waarden-afspraken
Intrinsiek & Extrinsiek
Opbouw motivatie/zelfstandigheid
Eigen doel / Passie/intrinsiek
Apathisch/Passief
Onder druk/Extrinsiek
Factoren
Eigen doel - Relevantie
Discipline/Inzet
Leerstijlen
Successpiraal
Extrinsiek
Meetbare vooruitgang
Klein > Groot
Duidelijke consequenties +/-
Stof relevant maken
Ruimte voor zoeken naar intrinsieke motivatie
Training: Klein naar groot
Waarde discipline
Optimalisatie les:
Visueel/Auditief/Kinesthetisch
Tempo
Bottom-up/Top-down/Probleem-gericht
Inzet bij opdracht leerkracht
warme begeleiding
regels en consequenties
Absoluut doel
1. Wat ga je doen n.a.v deze training?
2. Jouw mening over de middag

nieuwsbrief: email adres= filmpjes 7u
opleiding talent begeleider
kennismodulen agenda
facebook
info@novilo.nl

Concept stapel
Optellen
Vermenigvuldigen
Machtsverheffen
Missend concept
Wankele stapel
Inherent aan onderwijs
Leerkracht
terug toetsen
versneld de missende vaardigheden bij brengen
Dick Verwij
dick@novilo.nl
www.novilo.nl

3 Hoogbegaafden
Floris-Jan
David
Kim
Dag
Vragen
Focus op toepassing
mail achteraf
Doel: Een stap vooruit maken
DOEL
Niet depressief
Welzijn
Productief
Kerndoelen
Inhoud plusdoel
Vaardigheids-plusdoel
Onderwijsaanpassingen HB
Aanpassen school
Aanpassen leerling
Onaangepaste school
Onaangepaste leerling
Effect:
Leerling onproductief
Onderpresteren
Leerling ongelukkig
Onaangepaste school
Aangepaste leerling
Effect:
Deel leerlingen productief
Veel leerling weinig erkenning
Deel leerlingen vastlopen
Aangepaste school
Onaangepaste leerling
Effect:
Onaangepaste on-sociale leerling
Tijdelijke oplossing
Slachtofferol
Aangepaste school
Aangepaste leerling
Effect:
Leerling productief
Leerling klaar voor toekomst
Leerling gelukkig
Aanpassen om leerling
zelfstandig te krijgen
Uitgangspunten
Attributiestijl
Succes
Eigen "schuld"
Succes
Ander "schuld"
Falen
Eigen "schuld"
Falen
Ander "schuld"
Ontwikkeling
Narcist
Martelaar
Slachtoffer
verhaal moeder India
Feedback
Inzet
Strategie
Eind-resultaat
Resultaat
100% Intelligentie
10% Inzet
10% Intelligentie
100% Inzet
Vs.
Talent x Inzet x Strategie = Eindresultaat
Wat ben je toch KNAP!
Wat ben je toch SLIM!
Als ik iets vanzelf kan vinden ze me slim.
Dus als ik het niet meteen kan...
Leerkracht
Feedback geven op
inzet - strategie - eindresultaat
Voorbeelden zoeken
doorbreken overtuiging
(zwemles/sporten)
"Aankondigen":
Ik let als leerkracht op inzet
Eventueel: Belonen
Uitleggen theorie
Niet in de klas, maar na de les in gesprek met de leerling. Reflecteer en herhaal, een overtuiging keren kost tijd
Maak leerling bewust van geboekte vooruitgang, hoe bescheiden ook
De 5 geheugenprincipes:

Zintuigen
Emotie (denk aan fobie)
Herhaling
Verbinding (top down) (voorbeelden toepassing)
Begrip (top down)
test!

geheugen oefenen is een doel op zich
(aanleren belangrijke vaardigheid)
strategie aanbieden (bv. mindmap)
bespreek in de klas eenieders methode
laat leerlingen experimenteren met andere strategieën
splits je toetsen: geheugen/begrip
en geef leerling duidelijke feedback
pas opdrachten zo nodig aan als geheugen
niet wordt aangesproken
www.lereniseenmakkie.nl
automatiseren: zoogdierenbrein afleiden met handeling
leerkracht:
Inleiding
Ouders feedback:
Verkeerd uitgelegd
Familie niet goed
Niets aan gehad
Zekerheid
Variatie
Liefde
Verbinding
Ertoe doen
Groei
Bijdrage
6 Menselijke behoeften
vroeger..........nu
Leerkracht
Zorgen voor direct consequentie:
Geen consequentie = Geen regel
2-sporenbeleid
Onder de 6
Boven de 8
Opbouwen successpiraal
(gitaarles)
Iets fout doen is altijd nog beter dan niets doen!
- Wijs een narcist op verantwoordelijkheid van falen
- Wijs een martelaar op eigen aandeel aan succes
Matching & Stretching
1. Geen regels breken
2. Werken één-op-één begeleiding
3. Werken groepsbegeleiding
4. Werken interval-begeleiding
5. Werken zelfstandig
Opbouw zelfstandig:
situationeel leiderschap
excl. HB onderwijs:
plusklas:
Verschillende disciplines
Goede en slechte leerling
Missende vaardigheid
Leerkracht:
protocol
coöperatieve werkvormen
doel/middel
beoordeling op eindresultaat of proces?
begin makkelijk, daarna moeilijker
de 'ik' boodschap en actief luisteren oefenen met leerlingen
Coöperatieve werkvormen
Leerkracht
Logische opbouw
moeilijkheidsgraad
Aankondigen moeilijke onderdelen
Successpiraal
Uitleggen theorie
Gesprek met leerling
Wat bedoel je met ' saai'?
Grafiek laten tekenen
Spreek af: Afmaken waar je mee bezig bent.
Matching & Stretching
Maak in twee- of drietallen een mindmap met als onderwerp onderpresteren.
Welke gedragingen horen hierbij en welke uitdagingen kun je hier aan koppelen? Welke stappen kun je zetten om verbetering aan te brengen?
Bjorn komt slecht tot werken. Hij is ongeorganiseerd en is in zijn zoektocht naar pennen en werkboeken een afleiding voor de rest van de groep. Hij zou meer stof aankunnen als zijn werktempo hoger lag.
Welke stappen kun je met Bjorn doorlopen om te zorgen dat hij snel aan het werk kan en hoe doe je dat zodat je na een bepaalde periode kunt zien dat de begeleiding werkt?
Bob is een jongen van acht jaar.
Met rekenen doet hij actief mee en heeft hij zichtbaar plezier. Taal echter is een ander verhaal. Bij instructie is hij snel afgeleid en hij komt slecht tot zelfstandig werken. Iets dat bij rekenen niet aan de orde is. Hij heeft moeite om bijvoorbeeld plaatjes in de goede chronologische volgorde te zetten en beschrijft elk plaatje als een afzonderlijke situatie. Vreemd genoeg is zijn spelling wel goed.
Sociaal is hij wat onhandig en heeft hij vaak te maken met misverstanden/conflicten met klasgenoten.
Bespreek in twee-/drietallen wat eventuele oorzaken kunnen zijn van het gedrag van Bob.
Denk ook na over een manier van begeleiden die zijn taal ten goede komt.
opdrachten:
Ter afsluiting:
leerkracht:
Nooit aandacht bij straf
Uitleggen "echte" wereld
Uitgestelde aandacht oefenen en opbouwen
In gesprek met de leerling: wat probeert hij/zij te bereiken?
paralysis bij analysis
weektaak met verrijkingsstof als basis voor slimme knn-dus ook vrij kiezen als het af is.
Herkenbaar?
spiral dynamics
Full transcript