Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Grammatik Lektion B

Danish grammar course
by

Bendt Rasmussen

on 17 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Grammatik Lektion B

rødhåret
som
var
grøn.
Drengen, , rakte Han havde malet den
Verballed
Verballedet er et finit verbum (udsagnsord).
Finit vil sige at der kan stå jeg eller det foran.
Alle sætninger på dansk har et verballed.
Han rakte mig trøjen
I denne sætning er rakte verballedet.
Rakte er det eneste verbum i sætningen og det står i en finit form.
Han har rakt mig trøjen.

Jeg vil række ham trøjen.
Et verballed kan godt bestå af et sammensat verbum eller af flere sammenstillede verber.
Ord der tilsammen danner ét led udgør et syntagme.
Verberne i de to eksempler udgør verbalsyntagmer.
http://fjern.egl.ku.dk/quiz/index.php?exercise_id=963
Når der er flere verber i en sætning og der ikke er tale om sammensatte former eller sammenstillede verber, kan der enten være tale om sideordnede verber i ét verballed eller om to sætninger med hver deres verballed.
Han rakte mig trøjen og gik.
Her er der to verber, men kun ét verballed, for verberne er sideordnet (ved hjælp af og).
Han rakte mig trøjen, og vi gik.
Her er der tale om to verballed, nemlig rakte og gik.

Også her kunne verberne se sideordnede ud, men der faktisk her tale om to sætninger:
Han rakte mig trøjen. Vi gik.

Dette vil blive klarere, når vi har set på det andet vigtige led i en sætning, nemlig subjekt (grundled).
Subjekt
Subjektet er det ord - oftest et substantiv eller et pronomen - der fortæller hvem eller hvad der står for den handling som verballeddet angiver.
Han rakte mig trøjen
Han er subjektet, fordi det angiver hvem det er der rakte.
Han rakte mig trøjen og gik
Han er subjekt, både for verballedet rakte .. og gik.
Han rakte mig trøjen, og vi gik.
Her er der derimod to forskellige subjekter for de to verber rakte og gik.
Her er der derfor tale om to sætninger:
I den første er rakte verballed og Han subjekt;
i den anden er gik verballed og vi subjekt.
Subjektet består i mange tilfælde af flere ord, enten fordi substantivet er udstyret med et adjektiv
Den venlige mand rakte mig trøjen.
eller fordi subjektet består af flere forbundne substantiver/pronominer
Manden og konen rakte mig trøjen.

De og deres børn gav mig trøjen.
Når flere ord tilsammen danner et led, udgør de tilsammen et syntagme.
http://fjern.egl.ku.dk/quiz/index.php?exercise_id=964
Til subjektet kan også lægge sig ord eller sætninger der står efterhængt.
Dette gælder appositioner:
Københavns grundlægger, Absalon, var biskop.
Absalon er her en apposition, dvs. en yderligere præcisering af subjektet, som i dette tilfælde er Københavns grundlægger.
Subjektsprædikat
Omsagnsled til grundled
Subjektsprædikatet betegner ord, der siger noget om subjektet og er forbundet med det ved hjælp af et verbum. Subjektsprædikatet er som regel et adjektiv eller et substantiv.
Pigen er rødhåret.

Drengen hedder Claus.
Som man ser, betegner subjektsprædikatet en egenskab ved subjektet; det siger noget om subjektet
Subjekt og subjektsprædikat er forbundet ved et verballed, som regel en form af verber som:
være
blive
hedde
kaldes
forekomme
anses for
http://fjern.egl.ku.dk/quiz/index.php?exercise_id=965
fx. Knud er fed
fx. Bilen bliver rusten
fx. Manden kaldtes Knuseren
fx. Bibliotekaren hedder Ole
fx. Grammatik forekommer vanskeligt for mange elever
fx. lærere anses for veluddannede
Direkte Objekt
Det direkte objekt betegner hvem eller hvad subjektet gør noget ved.
Eller sagt på en anden måde, det direkte objekt er genstanden for den handling der udtrykkes i verballedet.
Han rakte trøjen.
I denne sætning er trøjen direkte objekt, for det er den der gøres noget ved;
det er den der rækkes,
det er den der er genstand for handlingen der ligger i verballedet rakte.

Det direkte objekt kaldes undertiden også akkusativobjekt eller bare objekt.
http://fjern.egl.ku.dk/quiz/index.php?exercise_id=966
Der sker ofte en forveksling af subjektsprædikat og direkte objekt, selvom deres definition, som det fremgår, er meget forskellig. Det er meget vigtigt at kunne skelne de to fra hinanden!!!
Objektsprædikat
Omsagnsled til genstandsled
Objektsprædikat betegner ord, der siger noget om objektet og er forbundet med det ved hjælp af et verbum.
Som man ser, ligner objektsprædikatet subjektsprædikatet en del, blot er det nu objektet og ikke subjektet det siger noget om.
Hun farver håret rødt.

De kalder ham Mads.
rødt og Mads siger noget om objektet i sætningen (hhv. håret og ham).
http://fjern.egl.ku.dk/quiz/index.php?exercise_id=967
Indirekte Objekt
Det indirekte objekt angiver hvem sætningens handling sker for; hvem den er til glæde, til skade eller til ære for.
Han rakte mig trøjen.
mig er indirekte objekt i sætningen; det angiver hvem handlingen sker (til glæde) for. Som man ser, indeholder sætningen også et objekt trøjen.
Indirekte objekt kaldes undertiden også dativobjekt.
http://fjern.egl.ku.dk/quiz/index.php?exercise_id=968
Adverbialled
Adverbielle led er ord (eller sætninger) der fortæller noget om tid, sted, måde, grad, årsag m.m. Adverbielle led består oftest af adverbier eller præpositionsforbindelser
Han rakte mig trøjen igår

Han rakte mig trøjen over bordet
http://fjern.egl.ku.dk/quiz/index.php?exercise_id=969
Nu kan vi det hele!
mig
trøjen
over bordet.
Grammatik Lektion B
Full transcript