Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Samarbejdsmodel - lokale workshop

No description
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 19 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Samarbejdsmodel - lokale workshop

Den overordnede ramme
Faseinddeling
Grønlænderstrategien

Udvikling af en samarbejdsmodel
Styrke mellem kommune og private/frivillige tilbud for socialt udsatte grønlændere:

samarbejdet
En målrettet, helhedsorienteret og koordineret social indsats


Kendskabet til hinandens indsatser og mål
Planlægningen i fællesskab - hvem gør hvad, hvornår
Inddragelse af borgeren
Kontakt
Denne fase handler om, hvor og hvordan der etableres kontakt til borgeren. Det vil sige, det der sker før, der kan iværksættes en eventuel nødvendig støtte. Denne fase understøtter identificeringen af socialt udsatte grønlændere samt det opsøgende arbejde, så der kan skabes kontakt til grønlænderne så tidligt som muligt. I denne fase finder det første møde/kontakt sted mellem borger og hjælpesystem.

Kontakten kan være initieret af borger selv, af pårørende, af andre aktører i civilsamfundet, af dele af det kommunale system eller af det regionale behandlingssystem.


Udredning
I denne fase foretages en socialfaglig udredning af borgerens situation og støttebehov.

Dette betyder, at borgerens situation og tilstand skal undersøges og udredes ud fra en helhedsorienteret betragtning.

Udredningen kan involvere mange forskellige aktører.

Vurdering og visitation
På baggrund af udredningen vurderes det hvilken indsats borgeren har behov for og der indstilles til dette.

Indsats
Når borgeren får tilbudt en indsats, kan denne – forhåbentligt - iværksættes. En indsats kan være enhver intervention, der har som mål at støtte borger.

Opfølgning
Efter et stykke tid – afhængigt af hvilken indsats, der er tale om – skal der følges op på den iværksatte indsats. Opfylder indsatsen stadig sit formål? Får borgeren noget ud af indsatsen? På baggrund af opfølgningen kan indsatsen fortsættes uændret, justeres eller ophøre.


Grønlænderstrategi
Forandringshjulet
Borgerforløb
En model i to niveauer


Beskriver de forudsætninger, der bør være gældende for samarbejdet på tværs af kommune og private/frivillige aktører.


Samarbejdsmodellen består af fem faser, som en borger typisk kommer igennem i sit møde med kommunen. Modellen beskriver faserne og de arbejdstrin, der bør være i et forløb for en socialt udsat grønlænder.
Gruppearbejde


Opgave:
Er indholdet fyldestgørende?
Hvad skal tilføjes eller ændres?
Er der lokale forhold, som vi skal være opmærksomme på?
NB: I skal IKKE udfylde spørgsmålene, men kvalificere indholdet.

Opsamling

Overordnede mål:
Bedre inklusion af socialt udsatte grønlændere i DK
Færre socialt udsatte grønlændere i DK
Bedre trivsel for udsatte grønlandske børn og unge
Satspuljeaftale
: 13,4 mio. i årene 2013-2016
Fokus på
- brobygning mellem offentlige og private/frivillige indsatser
- modtagelsen af nyankomne
Fem kommuner
inviteret til at deltage:
København, Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg
Overordnede aktører
: Socialstyrelsen, SUS og SFI
Fastholde:
Hvad gør vi, som vi bør blive ved med at gøre?
Udvikle
:
Hvad gør vi ikke, som vi bør gøre?
Parkere:
Hvad gør vi, som vi ikke bør gøre?Rammen indeholder følgende temaer:
Organisering af indsatsen
Kommunikation
Borgerens planer
Redskaber, værktøjer og skabeloner
Samarbejdsaftaler
Tilbudsoversigt


Den kommunale sagsbehandler, der er ansvarlig for borgerforløbet, skal forholde sig til spørgsmålene i faserne – evt. i samarbejde med samarbejdspartnere.
Den overordnede ramme
De enkelte borgerforløb
Skabe en fælles viden om det generelle samarbejde for at sikre en helhedsorienteret og velkoordineret indsats for socialt udsatte grønlændere.
Fokus på:

Det er projektlederen der er ansvarlig for beskrivelsen med inddragelse af projektgruppen. Dokumentet præsenteres og godkendes af styregruppen i den enkelte kommune.
Samarbejdet i de enkelte borgerforløb. Faser og arbejdstrin. Hvad skal man være opmærksom på?
Full transcript