Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Strategisk plan for den digitale skolen 2011-2014

No description
by

Tore Wersland

on 11 February 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Strategisk plan for den digitale skolen 2011-2014

Mål Bakgrunn Prosess Alle elever, skoleledere og pedagogisk ansatte er digitalt kompetente

Alle elever og ansatte bruker digitale verktøy og læremidler i alle fag

Skolen har rutiner og verktøy for å sikre kommunikasjon og deltakelse internt og eksternt Kompetanse Alle elever, skoleledere og pedagogisk ansatte er digitalt kompetente Strategisk plan for den digitale skolen Skolen har i planperioden
kartlagt skolens kapasitet knyttet til pedagogisk bruk av IKT gjennom verktøyet Skolementor

ressursperson(er) innen pedagogisk bruk av IKT som aktivt arbeider for å videreutvikle elevers og ansattes IKT-kompetanse

stilt krav til og fulgt opp den enkelte pedagogiske ansattes kompetanseutvikling

stilt krav til og fulgt opp elevers digitale kompetanse

stilt krav om digital kompetanse ved nyansettelser

gode rutiner for klasseledelse og IKT

gode rutiner for lederutvikling innen IKT RFKs IKT-strategi 2011-2014

Strategisk plan for den digitale skolen 2011-2014 (denne planen)

Strategiplan for skolebibliotekene ved de videregående skolene i Rogaland 2011-2015 Bruke Kommunikasjon
og deltakelse Skolen har i planperioden

kunnskap om tilgjengelige digitale verktøy, -ressurser og -læremidler i alle fag

satt minstekrav for bruk av digitale verktøy, -ressurser og -læremidler i alle fag

rutiner for etisk bruk av digitale medier

stilt krav til elevers informasjonskompetanse i alle fag, jf. strategiplan for skolebibliotekene

delingsarenaer internt og eksternt

stimulert til innovativ bruk av IKT Skolen har i planperioden

videreført gode rutiner for effektiv bruk av skoleadministrative systemer

videreført gode rutiner for administrativ og pedagogisk bruk av LMS

ved behov lagt til rette for nettbasert undervisning

ved behov lagt til rette for bruk av videokonferanse

aktiv bruk av nett og sosiale medier for kommunikasjon, publisering og profilering 4. Pedagogisk utviklingsarbeid:
Skolebibliotekar er en del av det pedagogiske personalet
og bidrar med spesialkunnskap om bibliotek og litteratur
og med sin informasjonskompetanse.

Skolebiblioteket er inkludert i de lokale læreplanene
på systemnivå (Limberg, 1990) Framtidens skolebibliotek er skolens nav,
ikke nødvendigvis i form av et fysisk sted, men som funksjon. Informasjonskompetanse er:
• å kunne definere et kunnskapsbehov
• å kunne søke og finne den nødvendige informasjonen
• å kunne vurdere informasjonen
• å kunne bruke informasjonen
• å kunne formidle informasjonen til andre
Alle elever og ansatte bruker digitale verktøy og læremidler i alle fag Skolen har rutiner og verktøy for å sikre kommunikasjon
og deltakelse internt og eksternt Ledelse og rammevilkår
Skolens ressurser
Kartlegging og planlegging
Digital kompetanse
Pedagogisk praksis
Organisasjon Skolementor retter seg først og fremst mot skolens ledelse, som gjennom en refleksjonspross kan identifisere styrker og svakheter ved skolen, og få anbefalinger for videre arbeid.

Det anbefales også å involvere flere fra kollegiet i arbeidet, for å skape en dypere forankring og forståelse av skolens visjoner, praksis og læring ved bruk av IKT.
Full transcript