Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

EL NAIXEMENT DEL MÓN MODERN

No description
by

concep torradeflot

on 25 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of EL NAIXEMENT DEL MÓN MODERN

L'HUMANISME

Va ser un moviment de renovació cultural sorgit a Itàlia al segle XV.
Suposava:
– L'exaltació de l'ésser humà, l'únic dotat de raó i llibertat, i el rebuig de la mentalitat medieval, només centrada en Déu.
Teocentrisme- antropocentrisme
– La inspiració en la cultura grecollatina.
– L'interès per la ciència i el progrés tècnic, que va comportar la difusió d'un nou esperit científic.
– L'ús de les llengües vernacles com a vehicle de transmissió cultural, en lloc del llatí i el grec.
– Molts humanistes van pretendre unir els valors cristians amb la cultura clàssica i l’interès científic (Erasme de Rotterdam).

Les idees humanistes es van difondre gràcies a:
– La invenció de la impremta, que va facilitar la impressió de llibres en quantitats més grans i va ampliar el número de lectors. Va ser Gutenberg qui va introduir el sistema tipogràfic d’impressió el 1455.
– Les Acadèmies, que eren centres formats per erudits sota la protecció econòmica d’un senyor (mecenes).
_ Les Universitats, on es creaven i transmetien nous coneixements.

la recuperació del S. XV

A la segona meitat del segle XV, Europa va iniciar la recuperació de la crisi de la Baixa Edat Mitjana i va donar pas al creixement econòmic:
– La desaparició de les grans epidèmies i l’augment de la natalitat van propiciar el creixement de la població.
– L’increment de la demanda va fer que es cultivessin moltes terres que s’havien abandonat i es van generar excedents, malgrat que els senyors van continuar cobrant rendes.
– L’augment de la demanda també va fer revitalitzar el comerç (terrestre i marítim), i el comerç va impulsar la producció artesanal i el creixement de les ciutats.
– La necessitat de finançament dels mercaders va suposar un important apogeu de la banca, alhora que la necessitat de moneda va estimular la mineria.
– L’auge del comerç, de les manufactures i de la banca va enriquir la burgesia, i així es va iniciar el capitalisme comercial.
Els monarques es van proposar imposar la seva autoritat i van dur a terme una sèrie de reformes per aconseguir-ho, i van consolidar un nou model de govern, la monarquia autoritària.

EL NAIXEMENT DEL MÓN MODERN
la reforma religiosa
Al segle XV hi havia malestar per les pràctiques
de l’Església:

Luxe de l’alta jerarquia
Escassa cultura i relaxació dels costums del clero
Compravenda de càrrecs eclesiàstics
Venda de butlles i indulgències.
......
Els humanistes van criticar aquests abusos i van
començar a defensar una religiositat basada en la
lectura de la Bíblia.
El Papa Lleó X va posar a la venda d’indulgències per poder sufragar la basílica de Sant Pere del Vaticà. Aquest fet va provocar la divisió de l’Església a partir del 1515.

– El luteranisme es va difondre amb rapidesa pel Nord i el centre d’Europa, i van sorgir altres doctrines reformistes:
-
El calvinisme :
Es va propagar per Suïssa. El seu creador va ser Joan Calví. Eren més radicals que Luteranisme i defensaven la doctrina de la predestinació.
-
L’anglicanisme
. Es va crear a Anglaterra perquè el Papa Climent VII es va negar a concedir-li l'anul·lació del seu matrimoni amb Catrerina d'Aragó. El monarca va proclamar L'ACTA DE SUPREMACIA en què es declamava independent de Roma i esdeclarava cap de l'església d' anglatera.

El 1515, Martí Luter, sacerdot i monjo alemany, va publicar les 95 tesis contra la doctrina catòlica i la jerarquia eclesiàstica.
– La Reforma luterana es basava tres principis bàsics:
- La salvació per la fe i no en les bones obres.
- Sacerdoci universal, cada creient podia ser el seu propi sacerdot
_ Lliure interpretació la Bíblia segons la seva consciència.

Luter va rebre suport dels prínceps i nobles alemanys, que volien fer-se amb les pro pietats de l’Església.

la Contrareforma
de l'Església Catòlica

Per frenar la ràpida expansió de la Reforma, l’Església va perseguir els protestants (luterans i altres esglésies reformistes) i va iniciar la seva pròpia reforma.
El Papa va crear la Congregació del Sant Ofici, un tribunal eclesiàstic que perseguia els heretges.
Els sospitosos eren sotmesos a un acte de fe en el qual havien de renegar de les seves creences.
Si no ho feien, eren condemnats, en alguns casos, a la foguera.
També es va crear un Índex dels llibres prohibits.

La Contrareforma va ser un moviment
de renovació de l’Església catòlica que
pretenia corregir els propis errors i
defensar els dogmes de la fe catòlica:
– Al Concili de Trento (1545-1563) es van reafirmar els principals dogmes i es va demostrar la voluntat de reformar l’administració i la disciplina eclesiàstiques.
– Es van reformar els ordes religiosos i se’n van crear d’altres com la Companyia de Jesús, que va destacar per la seva labor educativa i missionera.
Es van adoptar un seguit de mesures:
- Creació de seminaris.
- Es prohibeix la venda d'indulgències.
obligació dels bisbes de residir en les seves diòcesis.
instar al clero a dur una vida exemplar.
- Obligació de respectar el celibat.
- Publicació del catecisme.
Full transcript