Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL TABAKALAŞMA

No description
by

Deniz Günsav

on 13 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL TABAKALAŞMA

TÜRKİYE VE TOPLUMSAL TABAKALAŞMA
Toplumsal tabakalaşma nedir?
Bir toplumda benzer yaşama tarzına sahip insanların oluşturduğu bütünlük sosyal tabaka olarak ifade edilir. Sosyal tabakaların içinde sosyal sınıflar yer alır. Sosyal sınıfı oluşturan bireyler meslek, gelir düzeyi, tüketim biçimi, sosyal statü, sınıf bilinci bakımından ortak özellik gösterirler. Buna göre bir toplumda sosyal tabakalar alt, orta, üst olarak gösterildiği gibi, bu tabakalar içinde memur, işçi, çiftçi, asker sınıfı yer alabilmektedir.

Hemen her toplumda prestijin, gücün ve zenginliğin adaletli bir biçimde dağılmadığını görmekteyiz. Bazı toplumlarda kimi insanların zengin, kimilerinin yoksul, kimilerinin toplum içindeki saygınlığının ve gücünün daha yüksek, kimilerinin ise hiç olmadığını izliyoruz. Toplumun bu şekilde bir prestij ve iktidar hiyerarşisi oluşturacak biçimde sınıflara ya da katmanlara ayrılması tüm tarih boyunca sosyologların ilgisini çekmiştir. Hemen her toplumda tabakalaşmanın varlığını görmekteyiz.

Sosyal eşitsizlik nedir?
Bir toplumda yaşayan insanların mevcut sosyal ödüller olan zenginliğe, güce ve prestije ulaşma düzeylerindeki farklılıklar eşitsizlikleri ortaya çıkarmaktadır. Sosyolojik anlamda bu eşitsizlikler sosyal eşitsizlik olarak ele alınır. Hemen her toplumda bu faktörler adil biçimde dağılmaz.
Avcılık ve toplayıcı toplumlarda sosyal eşitsizlikler çok yoğun değildi. Toplumlar kalabalıklaştıkça, karmaşıklaştıkça bireyler arasındaki farklılıklar artmaya ve statü farklı kriterlere bağlanmaya başlamıştır.
Toplum içindeki yapısal eşitsizlikler ve farklılaşmalar toplumsal tabakalaşmayı oluşturmaktadır. Toplumsal tabakalaşma, toplum içinde arzulanan ve nadir olarak bulunan ödüllere, kaynaklara ve imtiyazlara ulaşma çabasıdır
TÜRK TOPLUMLARI VE
TOPLUMSAL TABAKALAŞMA
Türk toplumları yaşam biçimi, değer yargıları, inançları ve siyasal görüş açısından birbirinden farklı özellikler göstermektedir.Ancak islamiyetin karakteristik etkisi nedeniyle genel-geçer bir ayrıma itibar eder.Buna göre İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası olmak üzere Türk toplumları iki önemli dönemli dönemde düşünülür.
Göçebe topluluklar halinde yaşadıklarından dolayı yerleşik yaşamın toplumsal örgütlenme biçiminin geçerli olmadığı söylenebilir.Bu toplumlarda Han topluluğun lideridir.Devlet örgütlenmesindeki Halk-Han\Hakan ilişkisi topluluğuda biçimlendirmiştir.Ataerkil aile bu yönde gelişen bir topluluk yapısına yol açmıştır.
İslamiyet Öncesi Türk Toplumları :
İslamiyet Sonrası :
Osmanlı Devleti 14 yy’nın hemen başında, çökmekte olan Anadolu Selçuklu devletinin bir uç beyliği olarak tarih sahnesine çıkmıştır.Osmanlı toplumsal hiyerarşisinin temel karakteristiklerini padişah,saray çevresi,askerler,dini ve ilmi çevreler,Reaya teşkil etmektedirler.Ancak bu kesimler Osmanlı da katı bir hiyerarşi oluşturmaz.Kendi içinde belirli bir eğitimden geçen insanların bile üst toplumsal konumlara geçişine imkan tanıyan bir toplumsal düzen sergilenmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti ve Toplumsal Sınıflar:
Türkiye Cumhuriyetinin siyasal hayatının sorun ve tartışmalarının temelinde orta sınıf yaratılması ve yaygınlaştırılması çabası yer almaktadır.Bu gerçek 1980’li yılların prim alan en büyük söylemi olmuştur.Orta direk olarak literatüre geçen bu siyasi söylem toplumsal sınıflar açısından nasıl bir profil çizildiğini de göstermektedir.Üst,Orta ve Alt sınıfları içeren klasik parametrenin bu açıdan değerlendirilmesi gerekir.
Son yıllarda özellikle üst ekonomik toplumsal sınıflarda statü grubuna dayalı belirgin farklılaşmalar yaşanmaktadır.Orta ve alt sınıfların her şeye rağmen benzer özellikleri dışında ülkenin kalkınma ve gelişmesinde dinamik etkiler oluşturduğu söylenebilir.
1980 ve sonrasında Türkiye
1980'de, Türkiye yarıdan fazlası tarımda
istihdam edilen emek gücüyle ağırlıklı olarak
bir tarım toplumuydu. Takip eden, yirmi beş
yıl boyunca Türkiye sosyal sınıf yapısında kayda
değer bir dönüşüm yaşadı. 2005 yılı itibariyle yüzde 30'dan daha azı olan işgücü tarımda istihdam edilirken
yüzde 25 işgücü sanayide, yüzde 46'sı da hizmet kesiminde stihdam edilmiş bulunmaktaydı. Bu süre zarfında, profesyonel, yönetici ve işveren sınıflarında da önemli büyüme olmuştur. Ayrıca, düşük vasıflı emek sınıfları ve kayıtdışı istihdam da ziyadesiyle artış kaydetmiştir.

Deniz Günsav 11-A 235
Full transcript