Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

blended learning

No description
by

hasmidah said

on 28 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of blended learning

OBJEKTIF
Tahap pemahaman
Pensyarah Politeknik Merlimau terhadap konsep pengajaran dan pembelajaran secara
blended learning
PERSOALAN KAJIAN
Adakah pensyarah Politeknik Merlimau faham tentang konsep pengajaran dan pembelajaran secara
blended learning
?
KEPENTINGAN KAJIAN
Pelajar Politeknik Merlimau Melaka
SKOP KAJIAN
100 orang pensyarah
Politeknik Merlimau telah di soal selidik untuk kajian ini yang terdiri daripada 4 jabatan :
Jabatan Perdagangan - 40x
Jabatan Kejuteraan Eletrik - 30x
Jabatan Awam - 20x
Jabatan Pengajiaan Am - 10x
PENYATAAN MASALAH
Blended learning
memerlukan pembelajaran campuran secara pendekatan online dan "
face to face"
dengan 30%-80% kandungan
TAHAP KESEDIAAN PENSYARAH TERHADAP PERLAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SECARA BLENDED LEARNING
DI POLITEKNIK MERLIMAU MELAKA

NUR EIN 14DPM 12F1004
NUR HASLIN 14DPM12F1007
UMMU MUBARAKAH 14DPM12F1012
NURUL HAZWANIE 14DPM12F1013
MUHAMMAD ZARUL AZMI 14DPM12F1015
AHLI KUMPULAN
LATAR BELAKANG masalah kajian
Politeknik Merlimau perlu mencapai sasaran sebanyak
50% kursus
pada akhir bulan Disember 2015
Tahap persediaan
Pensyarah Politeknik Merlimau terhadap perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran secara
blended learning
Tahap perlaksanaan
pengajaran dan pembelajaran secara
blended learning
di kalangan Pensyarah Politeknik Merlimau
Apakah persediaan yang dilakukan oleh Pensyarah Politeknik Merlimau untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara
blended learning
?
Bagaimanakah tahap perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran secara
blended learning
di kalangan Pensyarah di Politeknik Merlimau?
Pensyarah Politeknik Merlimau Melaka
Pihak Pengurusan Politeknik Merlimau Melaka
Seramai
393 orang pensyarah
yang berkerja di Politeknik Merlimau sehingga Februari 2015
KAEDAH PENGUMPULAN DATA
DATA PRIMER
Data Mentah
Soal Selidik
DATA SEKUNDER
Telah Sedia Ada
Buku & Majalah
INSTRUMEN
SOAL SELIDIK
Dibahagi kepada Bahagian 1, Bahagian 2 dan Bahagian 3
Bahagian 1 : 5 soalan
Bahagian 2 : 26 soalan
Bahagian 3 : 2 soalan yang memberikan pendapat

TATACARA PENGANALISISAN DATA
1. Menggunakan perisian SPSS
2. Kajian rintis dilakukan kepada 20 orang sahaja
3. Melihat Alpha Cronbach
taburan responden (jantina)
Taburan responden ( gred)
analisis min
cadangan kajian lanjutan
Selain daripada borang soal selidik, boleh digunakan kaedah temubual
Kajian melibatkan pensyarah dariapada pelbagai jabatan
kesimpulan
Keseluruhan responden sedar perlu melaksanakan P&P secara
blended learning
Pensyarah menggalas tugas yang sangat mencabar untuk meningkatkan kualiti pendidikan di Politeknik
Strategi pengajaran berpusatkan guru lebih kerap diamalkan dan dilaksanakan oleh pensyarah-pensyarah di politeknik, Noorhidayah 2005
Pihak pengurusan Politeknik Merlimau Melaka dapat pelbagaikan kursus berkaitan
blended learning
Full transcript