Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Presentation by Zaya

No description
by

Davaa Choindon

on 5 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Presentation by Zaya

ГАРЧИГ
Ч.Даваажамц
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын Мэдээллийн Технологийн хэлтсийн дарга
Дотоод удирдлагын цахим систем
(e-Office)
Төрийн мэдээллийн сүлжээ
Төрийн үйлчилгээ
"Төрийн үйлчилгээний шинэчлэл" ажлын хэсгийн хүрээнд ирэх 4 жилд шат дараалан оруулахаар төлөвлөж буй 167 үйлчилгээний жагсаалт тодорхойлсон

Засгийн газрын 2012 оны 146 дугаар тогтоолоор "Төрийн байгууллагын цахим мэдээллийн санг Үндэсний дата төв УТҮГ шилжүүлэн байршуулах тухай"

Засгийн газрын 2013 оны 212 дугаар тогтоолоор "Төрийн байгууллагуудын мэдээллийн санг ашиглах журам"

"Төрийн түгжрэлгүй үйлчилгээ" зорилтын хүрээнд "Төрийн үйлчилгээний цахим (ТҮЦ) машин "
e-Office
Албан бичиг(ирсэн/явсан бичиг, өргөдөл гомдлын бүртгэл)
Ажил хэрэг
Хүний нөөц
Албан хэрэг төлөвлөлт
Цахим хурал
Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, үр дүнгийн гэрээ
Захидал, мессеж
Олон нийт (Зар мэдээ, хэлэлцүүлэг, санал асуулга, файлын сан)
Цаг бүртгэл
Архив
e-Office нэвтрүүлэлт
Нийт 21 яам, агентлаг, аймаг нийслэлийн ЗДТГ дотоод удирдлагын систем ашигладагаас:
AbleCloud системийг 11 байгууллага
ASU e-Office 10 байгууллага
Нийт 7 аймгийн ЗДТГ (Able-5, ASU-2)
Бусад (судалгаа хийгдэж байна)
"Төрийн Үйлчилгээний Цахим (ТҮЦ)" машин
Зорилго: "Төрийн түгжрэлгүй үйлчилгээ" зорилгын дор төрийн үйлчилгээг иргэнд түргэн шуурхай, хүнд сурталгүй хүргэх.
"CabinetCloud" систем
ЗГХЭГ болон Яамдын бичиг хэрэг
2012 оны 10 дугаар сараас нэвтрүүлсэн.
Бичгийн урсгал: ЗГХЭГ болон яамд хооронд 8000 гаруй бичиг явуулж, хүлээж авсан байна.
Орон нутгийн Интернэтийн үйлчилгээ
Засгийн газрын 2012 оны 67 дугаар тэмдэглэлд “Орон нутгийн интернэтийн үйлчилгээний үнийг бууруулах”
331 сум сууринг 25909 км шилэн кабелийн сүлжээгээр,
128 сум суурин газрыг тоон радио релейний сүлжээгээр,
181 сум суурин газрыг сансрын холбооны сүлжээгээр
160 сумдад интернэт үйлчилгээ
“Интернэтийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд өрхийн интернэтийн зориулалтаар хот хоорондын сувгийн интернэт урсгалын хамт түрээслэх тариф”
Дэд бүтэц
"ТҮЦ"-Хяналт мониторинг
Машины төлөв
Цаасны үлдэгдэл тоо
Принтерийн хорны үлдэгдэл тоо
Сүлжээний төлөв, гарсан алдааны тайлбар
Бэлэн мөнгөний сейфний багтаамжийн төлөв
ТҮЦ машины програмын хувилбар
"ТҮЦ"-Статистик, тайлан
Үйлчилгээний тоо (цаг, өдөр, сар, жилээр)
Хамгийн их авдаг үйлчилгээ, эзлэх хувь тоогоор
Нийт үйлчлүүлсэн хэрэглэгчийн тоо, үйлчилгээний тоо
Хамгийн их үйлчилсэн ТҮЦ машин
Дахин үйлчлүүлсэн хэрэглэгчийн тоо, хувь
Бэлэн ба бэлэн бус төлбөр тооцооны эзлэх хувь
Орон нутагт хэрэгжиж буй МХХТ-ийн салбарын төсөл
2014 онд Орон нутагт хийгдэх ажил
Мэдээлэл, харилцаа холбооны үйлчилгээний чанар хамрах хүрээ, хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор хөдөө орон нутагт харилцаа холбооны хээрийн сайт, цамхаг, дэд бүтэц байгуулна.

Орон нутагт мэдээлэл харилцаа холбооны нэг цэгийн үйлчилгээний төв байгуулна.

Монгол Улсын хэмжээнд Радио, телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг тоон системд шилжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд орон нутагт тоон телевизийн нэвтрүүлэх станцын техникийн байр, телевизийн цамхаг нийлүүлж суурилуулна.

Орон нутагт өндөр хурдны өргөн зурвасын сүлжээнд тулгуурлан цахим мэдээллийн системийг хөгжүүлэх, төрийн цахим үйлчилгээний машин нийлүүлж суурилуулна.
Монгол Улсын шилэн кабелийн үндсэн сүлжээнд холбогдоогүй сумдыг шилэн кабелийн сүлжээнд холбоно

Телевизийн олон сувгийн үйлчилгээний чанар, хамрах хүрээг сайжруулах, засвар үйлчилгээг шуурхай зохион байгуулах зорилгоор автомашин нийлүүлнэ.
Сумдад өндөр хурдны, өргөн зурвасын түгээх сүлжээ байгуулагдана. /18 суманд интернетийн үйлчилгээ хүргэхэд шаардагдах тоног төхөөрөмж/

АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА
Төрийн мэдээллийн
сүлжээ (одоо)
Төрийн мэдээллийн
сүлжээ (ирээдүй)
Зөвшөөрөл, лиценз
Төрийн үйлчилгээ
davaa@cabinet.gov.mn
+976-62-260809
Full transcript