Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Łańcuchy kinematyczne i stopnie swobody ruchu.

No description
by

Paulina W

on 28 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Łańcuchy kinematyczne i stopnie swobody ruchu.

Koncepcję łańcucha kinematycznego
wprowadził do kinezjologii człowieka
A. Steindler
w 1955 roku i zdefiniował go jako:

„kombinację kilku kolejno rozmieszczonych stawów stanowiacych kompleksowy układ ruchowy”.

Ponad to podzielił łańcuchy kinematyczne na
otwarte i zamknięte.
Łańcuch
kinematyczny
Łańcuchy kinematyczne
Stopień swobody
Liczba niezależnych ruchów, jakie ciało jest w stanie zrealizować w przestrzeni.

Każde ciało sztywne, czyli ciało, którego kształt i wymiary nie ulegają zmianie pod działaniem sił ma na płaszczyźnie stałej 3, a w przestrzeni 6 stopni swobody.
Jeden stopień swobody ruchu
Ruchy odbywaja się wyłącznie wokół jednej osi lub w jednej płaszczyźnie prostopadłej do osi obrotu.
Łańcuchy kinematyczne i stopnie swobody ruchu.
Stopnie swobody ruchu
Podstawy biomechaniczne
Inaczej,
spójny zespół członów połączonych w pary kinematyczne.
Para kinematyczna
- ruchowe połączenie dwóch lub więcej członów wzajemnie ograniczające ich ruchy względne.
Człon
- sztywny element o dowolnym kształcie, którego nie można podzielić na inne elementy, stanowi podstawę w łańcuchu.
Otwarty łańcuch kinematyczny
Końcowe ogniwo jest swobodne, a łączy się jedynie z sąsiednim ogniwem. Ruchy poszczególnych ogniw są od siebie niezależne.
Przykłady:
stopa
ręka.
Zamknięty łańcuch kinematyczny
Końcowe ogniwo nie jest swobodne. Ruch jednego ogniwa powoduje określony ruch innych ogniw, a każdy jego człon jest połączony co najmniej z dwoma innymi członami.
Klatka piersiowa i wszystkie jej struktury ruchowe zaangażowane w proces oddychania.
Miednica
śladowa ruchomość w stawach krzyżowo-biodrowych powoduje przy ruchu w jednym z tych stawów określony ruch drugiego.
Pojęcie to wprowadził w 1875 roku twórca współczesnej kinematyki maszyn,
Franciszek Reuleux.
Opisał go jako
mechaniczny system ogniw

w inżynierii. Łańcuch kinematyczny jest zwykle zamkniętym systemem ogniw połaczonych razem w taki sposób, że ruch jednego ogniwa przy ustabilizowanym innym powoduje ruch pozostałych ogniw w przewidywalny sposób.
Zastosowanie łańcuchów kinematycznych w fizjoterapii- ćwiczenia
Stawy w organizmie człowieka mają maksymalnie trzy stopnie swobody ruchu.
Przykłady:
Staw łokciowy (zginanie i prostowanie) - staw zawiasowy
Staw promieniowo- łokciowy bliższy
(nawracanie i odwracanie) -staw obrotowy
Stawy miedzypaliczkowe
(zgięcie i wyprost)-staw zawiasowy
Staw skokowo-goleniowy
(zgięcie i wyprost)-staw zawiasowy
Staw szczytowo-obrotowy
(ruchy obrotowe)-staw obrotowy,
Dwa stopnie swobody ruchu
Ruch jest możliwy wokół dwóch do siebie prostopadłych osi lub dwóch płaszczyznach przebiegających przez środek stawu.
Przykłady:
Staw promieniowo-nadgarstkowy
(zgięcie, wyprost, odwodzenie, przywodzenie)-staw kulisty wolny
Stawy śródręczno- paliczkowe
(zgięcie, wyprost, odwodzenie, przywodzenie)-staw kulisty wolny
Stawy śródstopno-paliczkowe
(zgięcie, wyprost, odwodzenie, przywodzenie)-staw kulisty wolny
Staw szczytowo-potyliczny
(zgięcie, wyprost, zgięcie boczne)-staw kulisty wolny
Staw śródręczno-paliczkowy kciuka
(przeciwstawianie, odprowadzenie, odwodzenie, przywodzenie)-staw siodełkowy
Staw kolanowy
(zgięcie, wyprost,w zgięciu ruchy rotacyjne) -staw zawiasowy
Trzy stopnie swobody ruchu
Ruch jest możliwy wokół trzech do siebie prostopadłych osi lub trzech płaszczyznach przebiegających przez środek stawu.
Przykłady:
Staw ramienny
(zgięcie, wyprost, odwodzenie, przywodzenie, rotacje)-staw panewkowy
Staw biodrowy
(zgięcie, wyprost, odwodzenie, przywodzenie, rotacje)-staw panewkowy
Staw mostkowo-obojczykowy
(unoszenie, obniżanie, wysuwanie-cofanie, ruchy obrotowe)
Staw barkowo-obojczykowy
(unoszenie, obniżanie, wysuwanie-cofanie, ruchy obrotowe)
Przygotowanie
: Paulina Włodarczyk, Ewelina Wolańska, Marta Sulima, Martyna Stefaniak
Źródła:
Zofia Ignasiak,
Anatomia układu ruchu
,
E. Suder, S. Brużewicz,
Anatomia człowieka
,
Z. Zagrobelny M. Woźniewski,
Biomechanika kliniczna
,
J. Mańka, M. Milewska,
Otwarte i zamknięte łańcuchy kinematyczne,
http://www.fizjoterapeutom.pl/materialy/artykuly/biomechanika/lancuchy-kinematyczne data odczytu: 9.01.2016
http://www.rehabilitacja.pl/content.php?1111-%C6wiczenia-w-otwartych-i-zamknietych-%B3a%F1cuchach-kinematycznych data odczytu:9.01.2016
http://www.fizjoterapeutom.pl/files/5/%C5%81a%C5%84cuchy%20kinematyczne.ppt%20.pdf data odczytu:9.01.2016
Ćwiczenia w otwartym łańcuchu kinematycznym
Charakteryzuje je większa prędkościa i swoboda ruchu, a mniejsza stabilność.
Ćwiczenia w łańcuchy otwartym charakteryzują się przede wszystkim zwiększoną komponentą sił ścinających w stosunku do kompresujących. W mniejszym stopniu stymulują prioprocepcje (czucie głębokie), przede wszystkim aktywują mieśnie synergistyczne i agonistyczne, ale
nie są wskazane do ćwiczeń codziennych czy aktywności sportowej.
Przykłady:
Ćwiczenia w zamkniętym łańcuchu kinematycznym
Poszczególne pary kinematyczne traca
część swoich stopni swobody ruchu na
rzecz całego łańcucha kinetycznego i dlatego też ćwiczenia te charakteryzuje
większa stabilność, a mniejsze przyśpieszenie
.
Angażowane sa duże zespoły dynamiczne, przez co odtwarzane sa bardziej funkcjonalne wzorce ruchowe
.
Przykłady:
Jest to określony ruch wielostawowy, w którym dystalny segment jest ustabilizowany, lub napotyka duży opór, który ten ruch uniemożliwia czy w znacznym stopniu ogranicza.
Full transcript