Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

EYLEM ARAŞTIRMASI

No description
by

inan tekin

on 18 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of EYLEM ARAŞTIRMASI

Eylem araştırması süreci
AKSİYON ARAŞTIRMASI ÇEŞİTLERİ
Bir aksiyon araştırmacısı
:
Reason ve Bradbury (2008)
$1.25
Monday, February 17, 2014
Vol XCIII, No. 311
ÇEŞİTLİ TANIMLARI
Eylem Araştırması ve Problem Çözmek İçin Bir Örnek
Winconsin'in kırsal kesiminde bir ilköğretim okulunda üstün yetenekliler eğitimi uzmanıydım. Bu pozisyondaki ilk yılımda, onları sınıftan ayırdığım küçük öğrenci gruplarıyla haftada bir bir araya geldiğim ayrı küçük grupla sınıf dışı toplantıları yapardım. (Bu birkaç yıl önceydi. Bugün bunu en etkili strateji olarak önermem). Daha karmaşık konuları öğrenme, üst düzey düşünme ve kendileri gibi düşünen akranlarıyla görüşme ve tartışma yapma fırsatı öğrencilerimin hoşuna giderdi.bölgedeki üçüncü yılım sırasında, işim genişledi ve ortaöğretim ve lisede üstün yeteneklilerin eğitimi görevlerini aldım. Haftalık ayrı küçük grup oturumlarını, ilk yılımdan beri birlikte çalışmadığım bir grup ortaöğretim öğrencisiyle devam ettirdiğim için çok heyecanlıydım. Ancak ilk ayrı küçük grup oturumumuzda, önceki istekli ve heyecanlı öğrencilerimin asık suratlı ve mesafeli olduklarını fark ettim. Odanın en arkasına oturdular ve nadiren konuştular veya katıldılar; bunu yaptıklarında da çok az çoşkuluydular.
EYLEM ARAŞTIRMASI
Kişilerin problemin tespiti ve ona çözüm önerisi ortaya koymakta birlikte hareket ettikleri araştırma yaklaşımı olarak tanımlanabilir (Bryman, 2004).

Eylem araştırması, sosyal bir olayın içindeki aksiyonun iyileştirilmesi amacıyla değişimi amaçlayan pratik odaklı bir araştırma yaklaşımıdır (Taylor, 2002).


Pratiğe dayalı araştırma olarakta adlandırılan eylem araştırması, araştırma yaklaşımı olarak araştırmacının pratikte karşılaşılan bir sorunu algılayıp, inceleyerek değiştirilmesi için gerekli öneriyi ortaya koyup
bizzat
değişimi gerçekleştirerek sonuçlara göre tekrar iyileştirme için yeni öneriler ortaya koyduğu bir araştırma yaklaşımıdır (Mertler, 2012).
Eylem araştırması, günümüzde araştırma yaklaşımları arasında katılımcı, geri bildirime imkan tanıyan, araştırmaya konu olan kişilere yetkilendirme ve söz hakkı tanıma gibi konulara açık olan nadir araştırma yaklaşımlarından biridir (Berg, 2004).
Aksiyon araştırması bizim konuyu neden o şekilde yaptığımızı anlamaya yönelik bir araştırma değildir. Nasıl daha iyi yapabiliriz sorusunun cevabına göre öneri geliştirip, bu öneriyi uygulayarak sonucunu değerlendirdiğimiz aktif katılımı gerektiren bir araştırma yaklaşımıdır (Ferrance,2000).
Aksiyon araştırmasında, araştırmacı bizzat araştırma alanında bulunarak aktif olarak değişimi planlayıp,uygulayıp, sonuçlarına göre olumlu gelişme olup olmadığını taktir edeceğinden
sosyal değişim öncüsü olmalıdır.

Grundy (1988), Berg (2001) McKernan (1991)
Teknik/bilimsel/işbirlikçi eylem araştırması,
Uygulama/karşılıklı işbirliği/tartışma odaklı eylem araştırması
Özgürleştirici/geliştirici/eleştirel eylem araştırması.
Birincil
İkincil
Üçüncül
aksiyon araştırması
Teknik/bilimsel/işbirlikçi eylem araştırması

Bu yaklaşımda amaç daha önceden belirlenmiş kuramsal bir çerçeve içinde bir uygulamayı test etmek ya da değerlendirmektir. Buna göre sözü edilen kuramsal çerçeveye hakim araştırmacının rehberliğinde uygulayıcı yeni yaklaşımı uygulamaya koyabilir ve bu süreç araştırmacı tarafından analiz edilerek uygulamaya ilişkin bir değerlendirme yapılabilir. Bu yaklaşımda araştırmacı ile uygulayıcı arasında uygulama sürecine ilişkin yoğun bir etkileşim vardır. Uygulamada ortaya çıkan sorunlar araştırmacıya aktarılır. Araştırmacı uzmanlığı çerçevesinde soruna nasıl müdahale edileceğini uygulayıcıya aktarır
Uygulama/karşılıklı işbirliği/tartışma odaklı eylem araştırması
Bu yaklaşımda araştırmacı ve uygulayıcı bir araya gelerek uygulamada ortaya çıkan olası sorun alanlarını, bu sorunlara neden olan olası etmenleri ve olası müdahale yollarını saptarlar.

Uygulayıcı ve araştırmacı arasındaki etkileşim araştırmanın seyrini değiştirebilir. Bu süreç içindeki değişme olasılığından dolayı sistematik veri toplama kolay gerçekleşmemektedir.

İkincil kişi eylem araştırması
Bu araştırma türünde, araştırmacı, diğer kişilerle birlikte üzerinde uzlaşılan bir konu üzerinde birlikte yüz yüze çalışma yaparak ortak bir sorunu çözüp grup ya da organizasyon için iyileştirmeyi amaçlayan ortak bir çalışma içine girmesi gerekir. Araştırmacının grubu altı ila on beş kişi arasında olabilir (Reason ve McArdle,2006).
İkincil kişi eylem araştırmasındaki fark, araştırmaya katılanların bir araştırma faaliyeti içerisinde olduklarını bilmeleri ve yapacakları faaliyetlerin sadece organizasyonu değil aynı zamanda bilimide geliştirmeye yarayacağının farkında olmalarıdır.

İkincil araştırmaya örnek olarak: Geoff Mead (2002)'nin İngiltere'de polisin kaba ve aşırı güç kullandığı şikayetlerine karşı nasıl bir polis liderliği ortaya konulmalıdır ki bu problemler çözülsün amaçlı çalışmasıdır.
Üçüncül kişi eylem araştırması
Üçüncül kişi eylem araştırması ise ,kişisel veya küçük grup organizasyonlarından çok tüm toplumu ilgilendiren büyük çaplı araştırma yaklaşımı olarak tanımlanabilir. Fakat üçüncül kişi aksiyon araştırması konusunda yeterince gelişme sağlanamamış ve bu yüzden bu metot tam olarak kullanılabilmiş değildir. Üçüncül kişi aksiyon araştırmasının geliştirilerek tüm toplumları ilgilendiren hatta global sorunlara çözüm olabilecek araştırmaların yapılması gerekir. Bu konuda belli adımlar atılmış olsa da gelişmeye açık ve literatürde hala tartışılmaktadır (Reason ve McArdle,2006).
araştırma problemine karar verme
eylem araştırması sorularını belirleme
veri toplama/literatür taranması
veri analizi/yorumu
eylem/uygulama planı geliştirme
izleme planı geliştirme
eylem planını uygulama/izleme
uygulamanın analizi ve değerlendirme
yeni/alternatif eylem planı hazırlama
Araştırma problemine karar verme

Problemler belirlenip tanımlanmadıkça çözülemez. Durum gözlendiğinde ve birşeylerin daha iyi yapılabileceğine dair bir anlayış olduğunda, problemin belirlenmesi gerçekleşir. Problemin tanımlanması, durumun doğasını anlamak için araştırmayı ve olası nedensel etmenleri keşfetmeyi içerir. Neden bir şeylerin öyle olduklarını görmek için bakarız. Örneğin, Öğrenciler neden öğrenemiyorlar? Neden oyun alanında davranışşal problemler ortaya çıkıyor? Neden Suzanne'in işini zamanında yapmayla ilgili problemleri var? Neden Steve, Ahmet, Mehmet, Saffet böyle davranıyor?
Problem nedir?
Bir problem, mevcut durumla ulaşılmak istenen durum arasındaki farktır?

Bir problemi tanımlamak için, mevcut durumla ulaşılmak istenen durumun tanımını yapmakla işe başlayabiliriz.
Çözümleri Bulmak
Bir çözüm bulmak için çeşitli stratejiler kullanılabilir. Bu stratejilerden birincisi, "
yaratıcı problem çözme" (YPÇ), ikincisi ise araç-amaç analizi" (AAA)' dir.
Yaratıcı Problem Çözme
Yaratıcı problem çözme (YPÇ), problemin tanımlanması ve çözümler için fikirler geliştirilmesi ile başlar (Johnson,2009). Bu stratejinin başarıyla uygulanması için anahtar, mümkün olduğunca çok fikir üretebilmenizdir.
Bu başlangıç fikirlerinin değerlendirilmesi yapılmamalıdır; çünkü bunun yapılması bir dizi olasılığın araştırılmasını engelleyecektir.
Bazen bir toplantıda veya kurulda yeni fikir ortaya atıldığında, kişiler hemen o fikrin neden çalışılayamayacağını söyleyerek tepki verirler. Bu sadece statükonun korunmasına hizmet eder ve yeni ve yaratıcı çözümlerin göz önüne alınmasını engeller. Tüm fikirlerin ortaya çıkmasını ve sıralamasını sağlamak sonra en uygun görüleni seçmek için değerlendirme amaçlı bir tartışmaya girmek çok etkilidir. Sıklıkla bir çözüm için iki ya da üç fikir bir araya getirilebilir. eğer bir miktar fikir üretmişsseniz bunu yapmak mümkün olmayacaktır.

Son adımlar; iyileştirmek, uygulamak ve çözümü yeniden gözden geçirip değerlendirmektir.


Problemi tanımla
Mümkün olduğu kadar çok çözüm üret
En uygun görünen çözümü seç
Ayrıntılı incele ve iyileştir
Çözümü uygula
Yeniden gözden geçir, değerlendir ve gerekiyorsa iyileştir.
Araç-Amaç analizi
Araç-Amaç Analizi (AAA), istenen sonucun ya da son durumun tanımıyla başlar. Nerede olmak istersiniz? Hangi sonucu elde etmek istersiniz? Bundan sonraki adım, bu son duruma ulaşmak için gerekli hedefleri tanımlamaktır. Hedefler; istenen sonucu oluşturacak genel amaçlar, özellikler, beceriler, davranışlar veya belirli koşullardır. Hedefler çözümünüzün nihai değerlendirmesinde önemlidir. Bu; çözümünüzün başarılı olup olmadığını, hedeflerinizin gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırarak söyleyebilirsiniz demektir. Amaçlar bir kez tanımlandığında, sonraki adım mevcut durumun değerlendirilmesi ve tanımlanmasıdır. Bunu, sonuç durumuna ulaşmak için gerekli araçların analizi izler. Son olarak, A noktasından (mevcut durum) B noktasına (sonuç durum) ulaşmak için bir plan yapılır. YPÇ' de olduğu gibi, çözümlerin uygulamadan sonra gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi gerekir.

İstenen sonucu tanımla
Son duruma ulaşmak için gereken hedefleri tanımla
Mevcut durumu tarif et
İstenen sonucu elde etmek için gereken araçları analiz et.
Bir plan oluştur ve uygula
Planı yeniden gözden geçir, değerlendir ve iyileştir.
Problemi Belirleme
Biraz problem belirleme ve tanımlamaya ihtiyaç vardı. İlk olarak durumu anlamaya çalışmadan problemi ele almayı deneseydim, can alıcı noktaları kaçıracak ve belki durumu daha da kötüleştirecektim. bunun yerine, öğrencilerle bireysel olarak konuşmak, öğretmenleri ile konuşmak ve çeşitli sınıf ortamlarında bu öğrencileri gözlemlemek yoluyla sistematik bir plan oluşturarak bilgi topladım. Ayrıca geri döndüm ve birey gelişimi ders kitaplarını yeniden okudum. Keşfettiğim şey, genç ergenlerin akranlarından ayrılmalarına olumsuz reaksiyon gösterdikleriydi. Bu gelişim aşamasındaki öğrenciler, normal bir tepki olarak gruptan ayrı olmayı ya da bir şekilde farklı görünmeyi istemiyorlardı.
Bir Çözüm Bulmak
Problemin belirlenmesi ve tanımlanmasından sonraki adım bir çözüm bulunmasıydı. Ben (AAA)'yı kullandım. İstenen sonuç, öğrencilerin tam potansiyellerine ulaşabilecekleri anlamlı ve zenginleştirici öğrenme deneyimleri oluşturmaktı. Hedefler, bu öğrencileri zenginleştirici içeriklerle bir araya getirmek, üst düzey becerileri öğretmek ve ilgi duydukları konuları takip edebilmeleri amacıyla onlara seçenekler sunmaktı. Mevcut durum üç ögeden oluşuyordu:
a) bu öğrenciler kapasitelerinin altında bir öğretim programına bağlıydılar, b) ayrı küçük grup oturumlarım onların normal öğretim programıyla ilişkisizdi, c) çocukları akranlarından ayırmaktan dolayı belirli bir miktar sosyal gerilim vardı.

Bu öğrencilerin problem çözmelerini sağlayacak bir yapı ve normal sınıf deneyimleriyle birlikte planlar veya ürünler oluşturmak zorunda olduğum açıktı. Üstün yeteneklilerin eğitimi alanyazını öğrencilerin diğer projeleri yapmak üzere zaman kazanmak için bir üniteyi test edebildiği yoğunlaştırma ve farklılaştırma adlı bir strateji betimler (Renzulli ve Reis, 1997). Bu yaklaşımın avantajı, tüm öğrenciler için kullanılabilir olması ve böylece üstün yetenekli öğrencilerin resmi olarak tanımlanması ihtiyacını ortadan kaldırmasıdır. Aynı zamanda bu, Gardner'ın (1983) bir veya daha fazla kültürel ortamda değer bulan, problemleri çözme veya ürünleri oluşturma becerisi olan zeka tanımı yansıtır.

Bu planı uygulamak için, öntest puanı kriterlerini karşılayan öğrencilerin öğretim programıyla ilgili araştırma projelerinde, bireysel veya küçük gruplar halinde katılımını sağlayan bir yapının oluşturulmasında sınıf öğretmenleriyle birlikte çalıştım. Haftalık küçük ayrı grup oturumlarını yürütmek yerine, öğrencilerin bağımsız projeleri üzerinde çalışmak için bir destek oda merkezinden sorumluydum. Diğer şeylerin yanısıra öğrencilerle projelerini bitirmek için gereken becerileri öğretmek için çalıştım.


Çözümü Sınamak
Bu yapı bir kez oluşturulduktan sonra (kurgulamak ve çalışır hale getirmek yaklaşık iki ay sürdü). Programın etkililiğini değerlendirmeye yönelik veri toplamak için sistematik bir plan yaptım. Öğrenci ve öğretmen anketleri kullandım, destek oda merkezindeki işimle ilgili saha notlarını kaydettim ve öğrencilerin projelerini analiz ettim. Aslında, program değerlendirmenin bir biçimi olarak eylem araştırması kullanıyordum. Verilerin böyle toplanması ve analizi programı gözden geçirmeme ve iyileştirmeme yardım etti. Bulgularımdan bazıları şöyledir:

Resmi olarak tanımlanmış olan öğrencilerden daha fazla öğrenci ile çalıştım.
Resmi olarak üstün yetenekli diye tanımlanmamış pek çok öğrenci, üstün yetenekli olarak tanımlanmış olanlar kadar üstün projeler oluşturdular.
Öğrenciler mücadele etmek kadar, seçeneklere sahip olmaktan keyif aldılar.
Öğretmenler, normal öğretim programına eklenmiş bir üstün yetenekliler eğitim stratejisine sahip olmaktan memnun oldular.
Özgürleştirici/geliştirici/eleştirel eylem araştırması
Bu yaklaşımda amaç, uygulayıcıya yeni bilgiler, beceriler ve deneyimler kazandırmak ve kendi uygulamalarına karşı eleştirel bir bakış açısı geliştirmesine yardımcı olmaktır. böylece uygulayıcı kendi uygulamalarını bir
problem süreci
olarak görecek ve sürekli olarak bu süreç içindeki
kendi rolünü
sorgulayacaktır.

Ayrıca araştırmacı uygulamalarına
eleştirel bir gözle bakabilme
anlayışını geliştirebilecek ve uygulamada sık sık karşılaşılan sorunlara ilişkin
bilinçli
açıklamalar getirebilecektir.

Bu yaklaşımda uygulayıcının
araştırma yoluyla
mesleğinde daha
yetkin
hale gelmesi,
kuram
ile
uygulamayı

bütünleştirme
becerisi kazanması ve
kendi alanı ile ilgili politikalara ilişkin görüşler geliştirmesi olasıdır.
UYGULA
TANIMLA
DEĞERLENDİR
PLANLA
Eylem Araştırmasının Özellikleri
Eylem araştırması bizzat sosyal durumla ilgili değişim ve gelişme kaygısı taşıyan kişiler tarafından yapılır. Örnek olarak, herhangi bir üniversitede verilen uygulamalı derslerin yeterli olmadığı ve içerik olarak değiştirilmesi gerektiği kaygısı taşıyan bir öğretim görevlisi tarafından bu konu ile ilgili bir aksiyon araştırması başlatılabilir.
Eylem araştırması, her gün yaşanılan hayatın içinde pratikte karşılaşılan sorunları çözmek üzere başlatılan bir araştırma yaklaşımıdır. Bu açıdan diğer araştırma yöntemlerinin bir kısmında var olan araştırma trendi olmuş veya akademik hayatta güncel olan konuları ele almak yerine pratik konuları geliştirmek ve pratikte karşılaşılan sorunlarla ilgili çözüm önerileri ortaya koymak üzere aksiyon araştırması yapılır.
Eylem araştırması araştırma yapılan yerin eğitim değerleriyle ve eğitimcilerin çalışma ortamlarıyla uyumlu olmalı fakat bu değerlerin ve çalışma şartlarının gelişimine de katkı sağlamalıdır.
Pratiğin araştırılması ve geliştirilmesinde araştırma ortamının ve ortamda bulunan kişilerin mali yönünü hesaba katar ve uygulanabilir stratejiler ortaya atar.
EYLEM ARAŞTIRMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Eylem araştırması özelliği gereği pragmatik, demokratik, bilginin gelişmesini hedefleyen, değer odaklı ve zamanla gelişen bir araştırma yaklaşımı olması nedeniyle diğer araştırma yöntemlerinden birçok yönden ayrılır.
Eylem araştırması ortak kaygıların ürünü olmalıdır. Yani araştırmacı hem kendisi için hem de araştırma yaptığı grubun pratikte çözmeye istekli olduğu bir problemi ele alarak ortak ilgi oluşturmalıdır.
Eylem araştırmasında tüm grubun belli bir sorunu çözmeye ya da pratikteki bir uygulamayı geliştirmeye yönelik olarak ortak isteği olmalıdır. Sadece araştırmacının ihtiyacına veya ilgisine yönelik olarak dizayn edilen bir eylem araştırmasının başarılı olma şansı çok düşüktür.
Eylem araştırmasına bir şekilde katkı yapmak isteyen herkesi dahil ederek hem herkesin görüşünü alarak çok yönlü bir araştırma yapılması sağlanmış olur hem de değişime insanların bizzat katılması ve fikirlerini beyan edip dikkate alındıklarının farkına varmaları değişime direnç göstermeleri azaltılır.
Eylem araştırması sürecinin kontrolünde mümkün olduğu kadar geniş katılımla ortak kararlar alarak hareket etmek önemlidir.
Eylem araştırmasına katkı yapanların araştırma sonucunda elde edilecek olan kazanımların mümkün olduğu kadar tüm katılımcıların faydasına olacak şekilde planlanmalıdır.
Katılımcılar arasında adaleti sağlayabilmek için tüm katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasını sağlayacak prosedürler geliştirmek gereklidir.
EYLEM ARAŞTIRMASININ ÖĞRETİMDE KULLANILMASI
Eylem araştırmalarının öğretimde kullanılmasını ilk olarak Dewey 1930'lu yıllarda önermiştir. Dewey (1993) öğretim ve öğrenme sürecinde denemenin ve araştırmanın önemini vurgulamış ve öğrencilerin daha iyi öğrenmelerine yönelik yaklaşımların ve uygulamaların bu yolla keşfedilebileceğini ve paylaşılabileceğini belirtmiştir.
Geleneksel hizmet içi eğitimler, genellikle etkisizdir (brone ve diğ,1996). Burada öğretmenler, genellikle uzun öğretimler veya yoğun çalıştaylar sonrasında, bir uzmanın kendi sınıflarındaki durumla ilgisi olmayan veya kendi öğretim stilleriyle uyumlu olmayan yöntem veya bir yaklaşımı anlatmasını dinlemek için toplanırlar. Bu hizmet içi eğitimler, genellikle öğretmenlere uygulamalarını etkileyecek veya bilgilerini arttıracak yeterli zamanı ve aktiviteleri sağlamaz (Birman, Desimone, Parter & Garet, 2000). Hizmet içi eğitimlerin etkili olması için şunlar gereklidir: Daha uzun olmalı, çoklu oturumlarla gerçekleştirilmeli; öğretmenlerin bilgilerini şekillendirmelerini, özümsemelerini zenginleştirmeleri için aktif öğrenmeler içermeli ve geçerli öğretim programının hedefleri ve öğretme ilkeleriyle uyumlu olmalıdır.
Öğretmenlerin mesleki büyüme ve gelişmelerine gelince, Hensen (1996), eylem araştırmalarının faydalarını şöyle sıralamıştır:
a) öğretmenlerin sınıflarıyla doğrudan ilişkili bilgiler geliştirmelerine yardım eder, b) eleştirel öğretme ve düşünmeyi ilerletir, c) öğretmenlerin pedagojik repertuvarlarını genişletir, d) öğretmenleri yaptıklarından sorumlu kılar, e) öğrenci başarısıyla uygulama arasındaki ilişkiyi pekiştirir, f) yeni şeyler öğrenme ve yeniliklere açık olmayı teşvik eder, g) öğretmenlere yaptıkları etkili uygulamalara sahip olma gücü verir.
Böylece öğretmenlere eylem araştırma projelerine katılmaya zaman ve güdü sağlama, onlara bulgularını sunacakları ve iş arkadaşarıyla mesleki diyalog kuracakları bir ortam vermek, dönüşümlü olarak eğitim alanını daha ileriye götürmeye katkıda bulunacak olan mesleki büyüme ve gelişmelerini arttırır. Ayrıca öğretmen gelişiminin bir çeşidi olarak eylem araştırması kullanmak, ayrıca eğitimde profesyonel olma duygusunu da arttırır (Tomlison, 1995) ve öğretmenleri değişimin öznesi yapar (Hensen, 1996).

Artık öğretmenlikte standart öğretim becerilerinden ve standart öğrenci tipinden söz etmek mümkün değildir. Her öğretmen kendi sınıfında farklı bir durumla ve farklı sorunlarla karşı karşıyadır. Bu problemlere tek tip çözüm yolu bulmak uygun olmayabilir. Bir araştırmacı olarak kendi sınıf ortamı içinde problemleri irdeleyebilen ve çözüm arayışları içinde olan ve bu çözümleri deneyen öğretmen "iyi öğretmen" olmaya adaydır. Bu tür öğretmenler araştırma ile uygulama arasındaki uçurumu yok edebilen ve araştırmayı kendi uygulamalarının bir parçası haline getirebilen öğretmenlerdir.
Birincil kişi aksiyon araştırması

Kişinin kendi pratiğindeki davranışlarını değiştirerek buradan dış dünyayı nasıl etkilediğini anlamaya yönelik olarak eylem araştırması yapması ve buradaki sonuçları metedolojik olarak inceleyip sunması çabası vardır.

Örnek: Herhangi bir okulda rehber öğretmen olarak çalışıyoruz ve öğrencilerle yaptığımız görüşmelerin daha verimli ve işe yarar olması için rehber öğretmen olarak nasıl davrandığımızı, öğrencilere ne şekilde yaklaştığımızı, uygun tavsiyeler geliştirip geliştiremediğimizi ya da görüşme zamanımızı iyi değerlendirip değerlendiremediğimizi anlamak üzere birincil kişi eylem araştırması başlatabiliriz.
Araştırmacıya kendine güven kazandırır. Çünkü bir amaca yönelik güçlü bir şekilde sadece hissedilenlerle ve fikirlerle yürümek elinizde bu düşünce ve fikirleri destekleyen veriler olmadan çok zordur. Eylem araştırmasındaki bu bilgi toplama araştırmacının daha güvenli yola çıkmasını sağlar.
İnsanların belirli konular etrafında birlikte toplanıp organize olmalarını sağlar.
İnsanların kendilerini daha iyi anlamalarını sağlar, problemlere karşı farkındalıklarını ve yükümlülüklerini arttırır. Problemler hakkında birinci elden bilgi sahibi olmak konulara olan farkındalığı ve daha istekli çalışma güdüsünü arttırır.
Sistemdeki hangi noktaların yasal yolların yanısıra küçük gruplar halinde yapılan eylem araştırmaları sayesinde de çözülebileceğinin farkına varılmasını sağlar.
Full transcript