Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sociale eksperimenter - rammer og barrierer

No description
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 17 August 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sociale eksperimenter - rammer og barrierer

Tendenser, muligheder og barrierer for eksperimenter på socialområdet?
Hvor taler jeg fra?
Og om hvad?
Mange års arbejde indenfor 'det sociale udviklingsområde' - både indenfor den kommunale organisation og konsulentverdenen.
Spørgsmålstegn ved præmisserne?
Hvad karakteriserer 'det sociale område' i kommunerne?
Hvilke tendenser er der ift eksperimenter på det sociale område i dag?
Kommunerne er langt bedre end deres rygte!
Korte tidshorisonter?
Lave lønninger?
Trængte budgetter?
Stærke ideologier?
Fagforeningskrav?
0-fejlskultur
Det evidensbaserede eksperiment
Tiltrængt satsning
Vidensbasering af det sociale arbejde
Afkode de 'virksomme komponenter' i en metode => afprøve metoden som 'eksperiment' i andre kommuner.
Kontrakter med kommuner.

Udfordingen
Sociale relationer = kompleksitet
Kræver vedholdenhed og fortløbende investering af ressourcer
Collective Impact
- komplekse problemer
To tendenser
To overordnede og delvist sammenhængende tendenser er rammesættende for eksperimenter i kommunerne:
Det evidensbaserede eksperiment
Den kontekstbaserede eksperiment
Sociale eksperimenter
Et godt socialt eksperiment er en veltilrettelagt og systematisk afprøvning af en ny løsning på en social udfordring. Et godt socialt eksperiment gør os klogere på, hvordan og om en ny løsning virker efter hensigten. Gode sociale eksperimenter frembringer praksisorienteret viden, tager etiske hensyn til eksperimentets deltagere og balancerer mellem risikominimering og nytænkning.
Kommuner er store komplekse organisationer/virksomheder.
Uklarhed om bundlinjer for eksperimenter
Reguleret af lovgivning - både på leverancer til borgerne og på fx høringsprocesser
Følsomhed omkring eksperimenter på det sociale område.
Kommuner lærer kun i begrænset omfang af hinanden.
Bevægelse fra at kompensere for sociale problemer til fokus på sociale ressourcer i bredere forstand


Men hvorfor blomster eksperimenterne så ikke?

Forbedre produktivitet
- hurtigere og smartere sagsgange, færre fejl og mere effektive processer.
Forbedre en serviceydelses effekt
- fx flere i arbejde, mindre kriminalitet, forøget livskvalitet.
Forbedre serviceoplevelsen
for borgeren, - sikre større overensstemmelse mellem borgerens forventninger og egentlige oplevelser.
Øge det demokratiske aspekt
- inddrage og involvere borgerne i beslutningsprocessen.

Kompleksitet
2
”Socialområdet har gennem mange år haft god plads til de store hjerter og de 1000 blomsters skønhed. Som det ser ud lige nu, poster vi derfor rigtig mange penge i sociale indsatser, som vi ikke altid er sikre på virker. [...] Vi skal sørge for, at alle sociale indsatser bliver givet med afsæt i den til enhver tid aktuelt bedste viden, som løbende opdateres.“
Citat: Manu Sareen, 2014
”Fremtidens velfærdsløsninger findes i et meget tættere samspil med civilsamfundet, og sociale indsatser skal ses som målrettede sociale investeringer, der i et forebyggende og rehabiliterende perspektiv giver den størst mulige effekt”.
Citat, "Invester før det sker" - KL, 2013
3
Det kontekstbaserede eksperiment

Større fokus på de bagvedliggende
problemer og årsagssammenhænge

Udarbejde simple indikatorer der følges
nøje

Skabe sammenhæng mellem indsatser

Fleksibilitet - både internt i kommunen
og på tværs af sektorer

At bryde med silotækningen

Opbakning til en langsigtet indsats
Samskabelse:
Fokus på lokale ressourcer
Komplekse problemer -
kræver nye tværgående ind-
satser

Udfordring:
Kræver tillid, anerkendelse af
forskellige perspektiver, tid.
Vanskeligt overførbart
Frivillighed vs effekt?
Full transcript