Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Corporate identity a vizuálna komunikácia

No description
by

eva strasiftakova

on 6 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Corporate identity a vizuálna komunikácia


Dakujeme Vám za pozornost !
...pre všetky úspešné firmy a spolocnosti je velmi dôležité dobre vyjaditˇ a komunikovatˇ ich jedinencostˇ, myšlienku a odlišnostˇ v porovnaní s konkurenciou.
Corporate identity sa skladá z jedinecného
produktu
alebo
služby,
ktorú firma ponúka, z korporátneho
dizajnu
,
komunikácie
a firemnej
kultúry.

...ktorú si treba starostlivo budovat
Vieme, že..
Corporate identity a vizuálna komunikácia úspešných slovenských firiem
by Eva Strašiftáková

- KTO sme
- CO robíme
- AKO to robíme
- KAM smerujeme
Správne navrhnutá CI môže prezentovatˇ 4 hlavné motívy:
Ako spoznatˇ/vytvoritˇ
dobrú vizuálnu
firemnú identitu?
Otázka:
1. Znacka musí bytˇ
nezamenitelˇná
a
originálna.
CI by mala prezentovatˇ navonok stratégiu, víziu a ciele firmy.
Cesko-slovenská firma vyrábajúca pracovnú obuv pre rybárov, hasicov, polˇovníkov, ktorá v roku 2010 vytvorila línu "Walk with style" pre mladých lˇudí.
Pestrofarebné tenisky, fresh dizajn, kolekcie s kabelkami...
2. Vizuálna komunikácia a prezentácia musí bytˇ
konzistentná.
Všetky reklamné materiály, stránky, nápisy, samotný produkt, uniformy personálu....
Tvorcovia tejto
dnes už kultovej
kaviarne sa inšpirovali
národným buditelom Ludovítom Štúrom (a Štúrovou ulicou, na ktorej sa nachádza prvá kaviaren).
Znacka “Home made cafe” je založená na
tradícii
,
originalite
,
pocitvosti
a
dobrej kvalite
(aspon to o sebe hovoria...;))
Maskot-
postava Lˇ.Štúra
- vodca slovenského národného povstania v 19.stor.
- autor prvého spisovného slovenského jazyka a jeho pravidiel (ktorý kaviarne používajú v menu,
na reklamných komunikátoch,
na stránke,
ale aj na fan page
na FB)
3. Dizajn musí bytˇ vytvorený
profesionálne.
(systém identifikácie, symbolov, logo, farebnostˇ, grafická stránka všetkých promo materiálov,...)
Tatranský caj

- Karloff Ltd. v 2004 uviedol na trh národný nápoj
- nie práve najvydarenejší dizajn -> 2010 rebranding (univerzálny, jednoduchý dizajn)
-
Obal predáva!
4. Znacka musí bytˇ budovaná
strategicky.
- Nevyhnutné premysliet si vopred možnost expandovania za hranice, ale aj vhodnost'
loga napr. na reklmných predmetoch
- Slovenská donášková
služba s ázijským jedlom
- Zamestnanci= nindžovia (majstri ázijskej kuchyne trénovaní v najtvrdších podmienkach vytiahnutí priamo z najtajnejších ázijských chrámov, aby robili to, co vedia robit' najlepšie...)
- jazyk= ázijská slovencina
Internetová stránka, fan page na FB, servítky, obaly na jedlo, dokonca aj donáškové vozidlá dizajnované v rovnakom štýle.
5. Dôležitá je aj
zrozumitelˇnostˇ
a vhodnostˇzvolenej komunikácie firmy pre danú skupinu príjemcov a charakter ponúkanej služby/ produktu.

- najúspešnejšia
mladá slovenská firma
- pobocky na všetkých kontinentoch
- produkt: antivírusové systémy pre pocítace
- prostredie: vysoko technické, tak ako produkt -> vhodná vizuálna komunikácia
- LOGO evokuje virtuálny liek
- MASKOTom je robot
- FARBY sú studené odtiene bielej, striebornej, tyrkysovej
- CIELˇ odlíšnie sa od obdobných firiem (napr. IBM)
Je dobré vedieť niečo viac o budovaní značky...keďže každý z nás sa o jednu stará!
životná
filozofia
spôsob komunikácie
vizuálna
stránka
osobnosť
ciele
stratégia
kultúra,
prostredie
JA
Kladieme si veľa otázok:
Kto som?
Aké sú moje ciele?
Aké mám silné, slabé stránky?
Robím dobrý dojem ? Som sympatický?
Verím si?
Mám rád svoju prácu?
Na čom by som mal ešte popracovať?
Štandardne si ľudia budovali svoju značku štúdiom, dobrou prácou, výzorom alebo milým správaním.
Dnes, aj keď často nevedome, robíme omnoho viac. Na sociálne siete dávame zamilované fotky s priateľom z dovolenky v Paríži, v statusoch citujeme filozofov, označujeme sa na miestach, kde sme boli, v sluchátkach máme hudbu tak nahlas, že nepočujeme vlastné myšlienky...preto, aby sme ukázali ako "cool" sme.
Značka nazývaná
"Ja"( "Me")
Je pravda, že milujeme silné značky, ich image, farby, logo, komunikáciu, produtky, emóciu, ktorú nám poskytujú...

Ale ktorá značka by mala
byť pre nás tá najdôležitejšia?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ ˇ
ˇ
ˇ
Alexandra Dobšovicová
& Eva Strašiftáková


ˇ
ED.JULIUS WIEDEMANN, 2010, Brand identity Now!, Taschen, strany: 6-15

PhDr. VLADIMÍR BURČÍK PhD, Osobnosť firmy, 2005, Bratislava (elektronický výukový kurz)

Prof. PhDr. PAVEL HORŇÁK , CSc., Reklama, 2010, Bratislava

TOM PETERS, The brand called You

Zdroje:
Full transcript