Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Байгууллагын архивын үйл ажиллагаанд тавигдах нийтлэг шаардл

No description
by

Nasaa Nasantogtoh

on 31 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Байгууллагын архивын үйл ажиллагаанд тавигдах нийтлэг шаардл

Байгууллагын архивын үйл ажиллагаанд тавигдах нийтлэг шаардлага, стандарт
3. Байгууллагын буюу анхан шатны архив нь зориулалтын дараах өрөө тасалгаатай байна.
3.3 Шинэ барилгад архивын өрөөг төлөвлөхөд анхаахар зүйлс:
3.1.2 Тусгай төрлийн баримтын өрөө
3.1.3 Архивын ажилтны ажлын өрөө
3.1.1 Архивын хадгаламжийн сан
Архивын өрөөг байрны 1 давхарт , хадгаламжийн санг байрны сүүдэр талд , баримтан дээр нарны гэрэл шууд тусахгүй газарт, авралтын гарцын ойролцоо байрлуулахаар тооцно.
3.3.4 Хадгаламжийн сангийн хана нь 2,5м-ээс доошгүй өндөртэй, ханын даацын зузаан нь 60см байхаар тооцоолох нь зүйтэй.
3.3.6 Архивын баримтын хадгалалт хамгаалалт , аюулгүй байдлыг цогц байдлаар шийдэх зорилгоор автомат галын систем суурилуулж , нэгдсэн хяналтыг мөрдүүлж ажиллах.
3.3.6 Аливаа галын аюул осол тохиолдох үед усан хангамж , дотуур крантыг ашиглах боломжтой байвал зохино.
3.3.8 Хадгаламжийн сангийн шаланд өгөх хамгийн бага ачаалал нь 1500кг/м2 байна.
3.3.9 Хадгаламжийн сангийн шал нь тэгш гадаргуутай байх ба хаалга нь довжоогүй нягтруулсан шүүгээний гүйлтийнзамыг шаланд ухаж суулгасан байвал зохино.
3.3.14 Архивын барилга байгууламж , архивын өрөө , хадгаламжийн сангийн гадна талд аянга хамгаалагч , тоног төхөөрөмж нь газардуулагчтай байна.
3.3.15 Хадгаламжийн санд байгаа баримтын
гадаргуу дээр тусах гэрэлтүүлгийн
хэмжээ
50 лк-ээс
хэтрэхгүй байх.
3.6 Хадгаламжийн сан нь дараах шаардлагыг хангасан байна.
3.6.3 Ажлын өрөө, тасалгаа , хадгаламжийн сангийн хаалгыг гадагш
гарах чигт онгойдог байх.
3.6.4 Хадгаламжийн санд агааржуулагч болон шүүлтүүр бүхий салхивчны систем тавьж цонхыг төмөр сараалжаар бэхэлнэ.
Full transcript