Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kursinformation VVV

No description
by

Malin Andersson

on 25 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kursinformation VVV

Välkomna till kursen Hållbar Utveckling: värderingar, världsbilder och visioner!
Vi är kursledningen: Sanna och Malin
Om ni undrar över något så nås vi lättast på våra mailadresser:
sanna.gunnarsson@csduppsala.uu.se
malin.andersson@csduppsala.uu.se
Eller prata med oss på föreläsningarna.
CEMUS
Amanuenser
Studentdrivet
Arbetsgrupp
Gästföreläsare
Studentansvar

Mer om Cemus: http://www.csduppsala.uu.se/cemus/about/

Uppsala universitets pedagogiska program: http://regler.uu.se/digitalAssets/2/2295_Pedagogiskt_program.pdf
ARBETSGRUPP
Sverker Gustavsson, professor i statsvetenskap
Tuula Eriksson, universitetsadjunkt, institutionen för stad och land, SLU
Malin östman, projektassistent och f.d. amanuens på kursen
Daniel Mossberg, studierektor, Cemus
Juan Carlos Gumucio, Teologiska institutionen och Institutionen för kulturantropologi och etnologi
Isak Stoddard, kurssamordnare, Cemus
Sara Andersson, Cemus
Jakob Grandin, Cemus
Josefin Lindh, f.d. kursamanuens för VVV
Sara Hadfy Högström, student på VVV 2013

KURSMÅL
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

identifiera maktstrukturer och dess relevans för hållbar utveckling;
kritiskt granska och debattera skilda visioner om en hållbar utveckling;
diskutera och kritiskt förhålla sig till olika förklaringar av de grundläggande orsakerna till hållbarhetsproblematiken;
i hållbarhetsdebatten utläsa och jämföra skilda förståelser av centrala teman och ideologier;
tillämpa för situationen relevanta analysmetoder på aktuella händelser med koppling till någon aspekt av hållbar utveckling;
planera och leda tematiska tillfällen och evenemang med fokus på hållbar utveckling.
INFORMATION OM KURSEN
Studentportalen:
Inlämningar av skrivuppgifter, information som mejlas ut hamnar i inboxen till er studentmejl.
Lösenord kommer med posten.
Vid problem, kontakta studentportalen på helpdesk@uu.se

Kursportalen:
All information och uppdateringar om kursen, schema, skrivuppgifter, inspiration
Kursportalen: http://cemusstudent.se/
schema: http://cemusstudent.se/wp-content/uploads/2012/02/Schema_VVV1_Prel.pdf

Kolla studentportalen och kursportalen regelbundet så att du är medveten om uppdateringar etc. Kom också ihåg att föreläsningar, seminarium etc. är i olika salar från gång till gång så kom ihåg att kolla vilken sal vi ska vara i.
HUB och VVV
Ni som läser Hållbar Utveckling B läser 7,5 HP av VVV, v. 4-13. Den här delen kallas VVV1

Ni som läser fristående läser 15 HP. VVV1 och VVV2, v.4-23.

KURSUPPLÄGG VVV1
Därefter är kursen indelad i tre delar:

Del 1: v.4 Introduktionsvecka. v.5-7, Människan, kulturen och vetenskapen
Del 2: v. 8-10, Människan i naturen
Del 3: v.11-13, Människan idag och sen

LITTERATUR
Evernden (1993) The Natural Alien. Toronto: University of Toronto Press (Krävs från kursstart)
Evernden ska ni börja läsa direkt, ett kapitel per vecka, v.5- 9. Inlämning av diskussionsfrågor kommer att ske varje vecka gruppvis.

Ganetz (2012) Naturlikt. Människor, djur och växter i SVT:s naturmagasin. Gidlunds Förlag
Gantez bok läses under del 2. v.8-10

Common cause handbook. (Finns att köpa eller ladda hem som PDF här: http://valuesandframes.org/)
Common Cause Handbook läses under del 3, v.11-12

Det kommer även att finnas artiklar att läsa varje vecka som ni hittar på kursportalen. Artiklarna fungerar som stöd till föreläsningar och skrivuppgifter.

Kursens moment
Seminarium: obligatoriskt deltagande och förberedelse
Workshop: obligatoriskt deltagande och förberedelse
Föreläsningar: Gästföreläsare. 2h föreläsning + 1h diskussion
Besök på Upplandsmuseet

EXAMINATION
Del 1: 1 seminarium. 0.5hp
2 workshops. 0.5+0.5hp
1 skrivuppgift. 1hp. Inlämning: Tisdag 11 februari kl 18.00
Anteckningar The Natural Alien

Del 2: 1 seminarium. 0.5hp
1 skrivuppgift. 1hp. Inlämning: Torsdag 6 mars kl 18.00
Anteckningar The Natural Alien

Del 3: 1 seminarium. 0.5 hp
1 workshop. 05hp
1 skrivuppgift. 2hp. Inlämning: Fredag 21 mars kl 18.00

För alla obligatoriska moment kan man få U eller G. HUB-studenterna kan få 3,4 eller 5 på den sista skrivuppgiften. I den 3:e skrivuppgiften får ni möjlighet att revidera uppgift 1 och 2. Ni som läser VVV fristående kan alltså bara få U eller G på allt.

Om man missar något obligatoriskt moment så kommer det att finnas möjlighet till komplementering.


Kursinformation VVV
DELA UPP GRUPPER!
Full transcript