Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zagrożenia naturalne i spowodowane przez człowieka. Ewakuacj

No description
by

Piotr Teplicki

on 16 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zagrożenia naturalne i spowodowane przez człowieka. Ewakuacj

O "zardzewiałej śmierci".
czyli o kataklizmach...
Niebezpieczeństwo jest ciche. Nie usłyszysz, gdy nadleci na szarych piórach.
Andrzej Sapkowski – Czas pogardy
Zagrożenia naturalne
Zagrożenia spowodowane przez człowieka
a
Zerdzewiała śmierć - niewybuchy zwiazane z działaniami militaryjnymi
np. miny, granaty, pociski.
1.50
PLN
Piątek, Maj 16, 2014
Wydanie XV
Definicja i rodzaje zagrożeń.
Ogólna charakterystyka zagrożeń.
Zagrożenie
- zjawisko wywołane działaniem sił natury bądź człowieka, które powoduje, że poczucie bezpieczeństwa maleje bądź zupełnie zanika.
Wyróżniamy takie rodzaje zagrożeń, jak:

1.
Klęski żywiołowe
- katastrofa naturalna lub awaria techniczna, która jest zagrożeniem dla życia lub zdrowia dużej ilości osób.

2.
Katastrofy naturalne
- spowodowane przez siły przyrody.

3.
Awarie techniczne
- nagłe, nieprzewidziane zniszczenie lub uszkodzenie obiektu budowalanego, urządzenia technicznego czy systemu urządzeń technicznych, które skutkuje brakiem możliwości użytkowania lub utratą właściwości wcześniej posiadanych.
Zagrożenia naturalne i spowodowane przez człowieka. Ewakuacja z terenów zagrożonych.
czyli o kataklizmach...
Zagrożenia naturalne
Katastrofy naturalne, najczęściej zagrażające człowiekowi to:
silny wiatr
powodzie
pożary
wyładowania atmosferyczne
brak/intensywne opady atmosferyczne lub
zjawiska lodowe
długotrwałe działanie wysokich/niskich temperatur
wstrząsy sejsmiczne
masowe występowanie szkodników, choroby roślin i zwierząt
osuwiska ziemi, lawa, spływy błotne
Czyli ważne informacje.
Zapamiętaj!
Po usłyszeniu komunikatu o nadciągających wichurach należy usunąć wszelkie luźne przedmioty z balkonów, gdyż mogą one zostać zrzucone przez silny podmuch wiatru i stać się zagrożeniem dla ludzi. Nie powinno się również parkować aut pod drzewami, ze względu na możliwość uszkodzenia go przez konary drzew.

Smog składa się z ciepłego, zanieczyszczonego powietrza przez spaliny, tlenek azotu, dwutlenek siarki, ozon i lotne węglowodory. Jest silnie trujący i wywołuje alergie, utrudniając oddychanie.
Ewakuacja ludości i zwierząt z terenów zagrożonych.
Jak ją sprawnie przeprowadzić?
EDB na co dzień!
Gazeta EDB
Gazeta EDB
Redaktorzy naczelni:
Mateusz Pepera, Konrad Krzak i Piotr Teplicki
III B
Koniec
Znalezionych w lasach lub na polach nieznanych przedmiotów nie wolno dotykać!
Ta informacja odnosi się do niewypałów, których również nie wolno: kopać, podpalać, wrzucać do ognia czy wody.

W przypadku znalezienia trudnych do określenia zardzewiałych przedmiotów należy: - prowizorycznie zabezpieczyć to miejsce, - NIE DOTYKAĆ ZNALEZISKA, - od razu zawiadomić policję, władze samorządowe lub osobę dorosłą, - wymagać od tych organów interwencji w tej sprawie.
Ewakuacja
- zorganizowane przemieszczenie się ludności cywilnej z zagrożonych terenów do rejonów bezpiecznych.
Ewakuacje dzielimy na:
planowaną
- wcześniej przygotowane przemieszczenieludności z rejonów przypuszczalnego zagrożenia.
doraźną
- przy wystąpieniu nagłego i niespodziewanego niebezpieczeństwa.
Każdy kataklizm to liczne ofiary, destabilizacja gospodarki i duża ilość zniszczeń. Człowiek współcześnie, pomimo wielu zaawansowanych wynalazków i bardzo dokładnych badań, wciąż nie jest w stanie ujarzmić sił natury. Właśnie z tego powodu, bardzo ważna jest wiedza na ten temat. W Polsce, do najczęstszych kataklizmów można zaliczyć: pożary, powodzie, susze, burze z obfitymi opadami deszczu, opady gradu i śniegu, lawiny i osuwiska.

Burze
- długotrwałe burze, mogą doprowadzić do lokalnych podtopień, albo przeciążyć kanalizację.
Opady śniegu
- mogą doprowadzić do zablokowania jezdni, a także do zrywania przewodów elektrycznych

Wiatry
(prędkość ok. 100 km/h) - zrywają dachy, przewracają i niszczą drzewa, uszkadzają linie energetyczne, budynki, samochody.

Susze
- zmniejszenie produkcji rolnej, lokalne zagrożenia pożarowe,
Rzeczy niezbędne w wypadku ewakuacji:
dokumenty tożsamości
rzeczy osobiste
odzież
specjalne lekarstwa (dla osób przewlekle chorych)
indywidualne środki ochrony
zapas żywności i wody pitnej
Plan przygotowania się ewakuacji:
wybranie i sprawdzeni min. 2 bezpiecznych miejsc oddalonych od miejsca zamieszkanie, w których można przebywać w przypadku klęsk żywiołowych
ustalenie wraz z rodziną miejsca spotkań w razie nieprzewidzianych okoliczności
plan działania w przypadku ewakuacji, ustalony z rodziną
jedno miejsce na dokumenty osobiste
monitorowanie sprawności urządzeń w domu
zapasy wody pitnej, jedzenia, środków opatrunkowych i higienicznych
radioodbiornik na baterie
zapasowe oświetlenie (np.: latarka)
jedno miejsce na rzeczy niezbędne
Full transcript