Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pag-unawa/Komprehensyon sa Pagbasa

Source: Metodolohiya sa Pagtuturo ng Wika by Paquito B. Badayos, Ph.D.
by

nicole montallana

on 21 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pag-unawa/Komprehensyon sa Pagbasa

Ang Komprehensyon
Paglinang ng Komprehensyon
Mga Prosesong kasangkot sa Pag-unawa


1. Kaalaman sa paksa (topic knowledge)
2. Kaalaman sa interaksyong sosyal (social interaction knowledge)

3. Kaalaman sa kayarian ng teksto (text structure)
4. Kasanayang metakognitib sa pamomonitor ng komprehensyon

Komprehensyon
• Ang pag unawa ang pag buo ng kahulugan habang nagaganap ang interaksyon sa teksto.

• Ito ay isang masalimuot (magulo) na prosesong pangkaisipan

Nila Banton Smith (1969), may apat na antas sa pagsusuri ng mga kasanayan sa pag-unawa:
o Pag-unawang Literal
o Interpretasyon
o Kritikal o mapanuring pagbasa
o Malikhaing pagbasa
Pag-unawang Literal
Interpretasyon
• Nangangailangan ng mas mataas na antas ng pag-iisip.

• Ang mga sagot sa mga tanong ay hindi tuwirang nakalahad sa teksto ngunit nakapahiwatig lamang.

o Pag-bibigay kahulugan sa tulong ng pahiwatig
o Pagkuha ng pangunahing ideya
o Paghihinuha
o Pagbibigay konklusyon
o Pagbibigay ng paglalahat
o Pagkilala sa sanhi at bunga
o Pagkilala ng pagkakatulad at pagkakaiba

Mapanuring Pagbasa
• Tinatawag din itong kritikal na pagbasa.

• Nangangailangan ito ng mas mataas na antas ng pag-iisip kaysa sa naunang dalawa.

o Napapahalagahan ang kaangkupan, katiyakan at pagkamakatotohanan ng impormasyong nakalahad sa teksto.
o Naibabahagi ang sariling paninindigan ayon sa kaangkupan, pagkamakatotohanan ng impormasyon at pagiging kasiya-siya ng akda.
o Naihahambing ang kaisipang ipinahahayag sa teksto sa tulong ng pamantayang pansarili, pamantayang galing sa guro, ibang tao at sa ibang babasahin.
Malikhaing Pagbasa
• Sa kategoryang ito, kakaibang kasanayan sa pag-iisip na lagpas sa antas ng naunang tatlo.

• Sa malikhaing pagbasa, sinisikap ng tagabasa na makabuo ng bago o pamalit na solusyon sa inihain ng awtor.

sa Pagbasa
• Nakapokus sa mga ideya at impormasyong tuwirang nakalahad sa teksto.

• Galing lamang din sa babasahin ang mga sagot sa mga katanungan.

• Nangangailangan lamang ito ng mababang antas ng pag-iisip.
Iskemata
Mga Tampok na katangian ng Komprehensyon
1. Makabuluhang pagbasa
2. Paggising ng mga dating kaalaman
3. Pagpapasigla ng mga dating istratehiya sa pagpoproseso
4. Pagpapakilos/pag-antig ng mga saloobin at mga pagapahalaga
5. Paggising ng istratehiya sa pagmomonitor
6. Interaktibong paggamit ng mga proseso

Prepared by Group 1
Full transcript