Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

DÂN SỐ VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG

No description
by

anh thu vuong nguyen

on 24 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DÂN SỐ VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG

A. KHÁI QUÁT VỀ DÂN SỐ
1. Dân số và sự gia tăng dân số.
2. Gia tăng dân số trên thế giới và Việt Nam

2. Gia tăng dân số trên thế giới và Việt Nam.
*
Gia tăng dân số trên thế giới:
dân số thế giới gia tăng hàng năm thêm khoảng 90 triệu người, với 1,7 %.
Năm 1950, số lượng sống ở thành phố chỉ khoảng 1/3 của năm 1990 ( 2,5 tỉ người).
Thế kỉ XXI, dân số thế giới đã vượt qua 6 tỉ người. Theo ước tính năm 2006 của Cục Dân số LHQ, dân số thế giới sẽ tăng thêm 2,5 tỷ người trong 43 năm tới, từ mức 6,7 tỉ người hiện nay – tương đương với tổng dân số thế giới năm 1950.
DÂN SỐ VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG
1. Dân số và sự gia tăng dân số.

Dân số (population) là đại lượng tuyệt đối con người trong một đơn vị hành chính hay một quốc gia, một châu lục...


a. Gia tăng tự nhiên:
Sự biến động dân số thế giới (tăng lên hoặc giảm đi) là do hai nhân tố chủ yếu quyết định: sinh đẻ và tử vong.
* Nguyên nhân
- Do phong tục tập quán và tâm lí xã hội
- Trình độ kinh tế - xã hội
- Chính sách phát triển dân số của một nước
b. Gia tăng cơ học:
Sự chênh lệch giữa số người xuất cư và người nhập cư được gọi được gọi là hiện tượng gia tăng cơ học.
c. Gia tăng dân số:


Đây là thước đo phản ánh trung thực, đầy đủ tình hình biến động dân số của một quốc gia, một vùng. Nó dược thể hiện bằng tổng số giửa tỉ suất gia tăng tự nhiên và tỉ suất gia tăng cơ học ( tính bằng %).
- Gia tăng dân số ở Việt Nam:
Việt Nam thuộc các nước đang phát triển, dân số gia tang nhanh.
Với sinh suất 3,8% và tử suất 1,7% tỉ lệ gia tang dân số của cả nước ta là 2,1%/năm (1987).
Khoảng năm 2030, dân số nước ta tang gấp đôi con số hiện nay (77 triệu người), để đạt tới con số 154 triệu người!

B. VẤN ĐỀ
VỀ MÔI TRƯỜNG.

8 yếu tố lớn vấn đề ô nhiễm môi trường trên thế giới là:
1. Mưa axít
2. Nồng độ khí CO2
trong không khí tăng lên:

4. Hoá học ô nhiễm môi sinh
5. Ô nhiễm chất nước
6. Đất đai bị sa mạc hoá
7. Rừng mưa nhiệt đới bị giảm nhiều
8. Sự uy hiếm của hạt nhân

C.TÁC ĐỘNG CỦA DÂN SỐ LÊN MÔI TRƯỜNG.
1. Mối tương quan giữa dân số và môi trường.
a. Mối tương quan giữa dân số và môi trường.
Các tác động tiêu cực của tình trạng gia tăng dân số hiện nay:
- Sức ép lớn tới tài nguyên thiên nhiên và môi trường Trái Đất.

- Tạo ra các nguồn thải tập trung vượt quá khả năng tự phân hủy của môi trường tự nhiên.

- Sự chênh lệch về tốc độ phát triển dân số giữa các nước công nghiệp hóa và các nước đang phát triển.

- Sự gia tăng dân số đô thị và sự hình thành các thành phố lớn
b. Các ảnh hưởng :
- Dân số lên tài nguyên
- Dân số lên ô nhiễm
- Tài nguyên lên dân số:
Tác động dương
Tác động âm
- Tài nguyên lên ô nhiễm
- Ô nhiễm lên dân số
Ô nhiễm lên tài nguyên
2. Những tác động cụ thể của dân số

a. Cạn kiệt tài nguyên:
- Cạn kiệt tài nguyên đất:

- Cạn kiệt tài nguyên nước:
- Suy giảm tài nguyên rừng,
mất đa dang sinh học
b. Ô nhiễm môi trường:
Ô nhiễm môi trường là sự thay đổi chất lượng môi trường theo chiều hướng tiêu cực đối với mục đích sử dụng môi trường
- Ô nhiễm không khí


- Ô nhiễm nước

- Tình trạng ô nhiễm nước trên thế giới
- Tình trạng ô nhiễm nước ở Việt Nam
- Ô nhiễm đất
Có 3 dạng ô nhiễm chính ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề nhất đến đời sống con người là:
c. Đánh giá chất lượng cuộc sống của dân số hiện nay dựa trên các tác động cụ thể như cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm môi trường.
ô nhiễm nguồn nước
ô nhiễm không khí
ô nhiễm tiếng ồn.
D. MỐI QUAN HỆ GIỮA DÂN SỐ, MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.
1. Tổng quan về phát triển bền vững.
- Là phát triển có khả năng đáp ứng nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu của thế hệ tương lai.
- Là sự phát triển không ngừng về mọi mặt kinh tế, xã hội, môi trường,… nhằm nâng cao chất lượng sống của con người hiện tại và tương lai


nguyên tắc:
Tôn trọng và quan tâm đến cuộc sống cộng đồng.
Cải thiện chất lượng cuộc sống của con người.
Bảo vệ sức sống và tính đa dạng của Trái đất.
Quản lý những nguồn tài nguyên không tái tạo được.
Tôn trọng khả năng chịu đựng được của Trái đất.
Thay đổi tập tục và thói quen cá nhân.
Ðể cho các cộng đồng tự quản lý môi trường của mình.
Tạo ra một khuôn mẫu quốc gia thống nhất, thuận lợi cho việc phát triển và bảo vệ.
Xây dựng một khối liên minh toàn cầu.
2. Mối quan hệ giữa dân số, môi trường và phát triển bền vữngDân số và môi trường là nền tảng cho sự phát triển bền vững.
Dân số, môi trường và phát triển có mối liên quan chặt chẽ với nhau
Tăng trưởng đơn thuần là sự tăng trưởng không bền lâu
Tăng trường kinh tế là điều kiện cần cho phát triển nhưng không đồng nghĩa với phát triển
Kinh tế:
Ô nhiễm từ các khu công nghiệp xả ra

Gây mùi hôi khó chịu
Ô nhiễm mạch nước ngầm
Gây các vấn đề bệnh về hô hấp
Và nhiều bệnh khác do ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường
70% bụi dưới 10 mm là sản phẩm công nghiệp
Hàm lượng các loại khí như NO2, CO, SO2... và ô nhiễm tiếng ồn đều gia tăng theo từng năm
Ảnh hưởng đến trực tiếp đến các vừng lân cận.
3. Dân số, môi trường và phát triển bền vững ở nước ta
Về xã hội
Nâng cao chất lượng giáo dục và đào dân trí, phát triển dịch vụ y tế và vệ sinh môi trường lao động.

Về môi trường
Khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

Về kinh tế
Duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững, từng bước thực hiện tăng trưởng xanh, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.
Yếu tố cơ bản và của tăng trưởng và sự phát triển kinh-xã hội là nguồn nhân lực.
Đã đến lúc chúng ta phải chọn một trong hai khả năng:
Dân số đông hay sự thịnh vượng và an toàn của con người?
MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
GVHD: ĐỖ THỊ KIM CHI
NHÓM 6
3. Tầng ôzôn bị phá hoại
Full transcript