The Internet belongs to everyone. Let’s keep it that way.

Protect Net Neutrality
Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Marknadsstrategi LDGs koncept - Mind Map

No description
by

Claes Molin

on 12 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Marknadsstrategi LDGs koncept - Mind Map

Marknadsstrategi
LDG´s koncept

BRAINSTORM
ELEMENTS
copy and paste as needed and take advantage of an infinite canvas!
Intäkter per konsult: 2MSEK/år
Andel högpresterande team: 75%

Handling the ultimate challenge
in communication

Prospect generation/CRM
Personliga möten
Samarbetspartners/Nätverk
Events
Kommunikationsvägar
Tekniska
hjälpmedel för presentationer

Transformerat kommunikation av koncept och erbjudanden
Fire Bullets then Canonballs
The unknown difference between:


Successfully chasing results
&
The pursue and mastery of what creates the
desired results
Handling the ultimate challenge
in communication
Strategin realiserad: december 2013
Handling the ultimate challenge
in communication
"5 Rules...by Nancy Duarte"
Transformerat kommunikation av koncept och erbjudanden
Från egenskaper till precist och igenkännbart värde
Våra kunders story
Anspänning och dynamik
Storytelling med:
5 Rules for Creating Great Presentations
Inspired by Nancy Duarte

to
"5 Rules...by Nancy Duarte"
Från egenskaper till precist och igenkännbart värde
Egenskaper
Make Communication of LDGs Concept Successful
Värde - precist och igenkännbart
Ipod
1000 songs in your pocket
Lightning-fast transfer speed
Long battery life
Boasts voluminous capacity
The size of a sardine can
Weighs a mere 6.5 ounces
Today we´re introducing a new portable music-player
Önskad tidig framgång från strategin: 4 Nya kunder
Blädderblock
Powerpoint
Tekniska
hjälpmedel för presentationer
Personliga möten
Telefon
Epost
Kommunikationsvägar
Twitter
LinkedIn
Blogg
Hemsidorna
Slideshare
Facebook
Nyhetsbrev
Innehåller 2-3 delar per brev
Educational and/or entertaining
Antal klick analysera och utvärderas för:
Hela brevet
Varje del
Erhållna uppgifter från bokförsäljning till CRM
Prospect generation/CRM
CRM vald och driftsatt
Möte 1 - Nytt upplägg testat och utvärderat


Personliga möten
Möte 1
Introduktion
Personer och företag
Reflektioner
Nästa steg
Kommunicera och involvera
LDGs bidrag och verktyg i korthet
Klarlagt: Vad är du beredd att investera?
Egen tid?
Medarbetarnas tid?
Externt stöd
Övrigt
Utforskat: Vad vill du ha? Vad är detta värt?
Lärande: Det som väcker mest intresse=>nästa brev samt generellt i vår kommunikation om våra koncept och erbjudanden
Fire Bullets then Canonballs!
Prezi
Videoklipp
Tidningsartiklar
Nyhetsbrev
Kreativ strategisk formering
Kommunikationsvägar
Onepage: CM/HI

A4-storlek. Stöd för läsarens reflektioner. Stöd för läsaren att involvera flera i sin organisation. Stöd i "the ultimate challenge in communication".
Kreativ strategisk formering
Handling the ultimate challenge in communication
Fundament för kommunikation av ldgs erbjudanden: CM

För personer inom en reaktiv/proaktiv orientering (dvs > 90 %):
De utmaningar de flesta brottas med:
Hur får man alla med sig?
hur orkar man hålla i?
LDG erbjuder lösningen på detta!

LDG intervenerar ej direkt i:
Kundens behov av resultat
Kundens behov av förändringar

Slutsats från "the ultimate challenge in communication":
En kund som fortfarande befinner sig inom en reaktiv/proaktiv orientering kan ej (är ej intresserad av att) ta emot ett budskap med kreativ orientering.
Training camp for creative intelligence: CM

Forkortad ledtid för en transformation från en reaktiv/proaktiv orientering till en kreativ orientering.
Börja med executive coach.
Teamets och teamledarens transformation understöds av ROM/ROC-arbetet.
Samarbetspartners
Akademin
Nätverksagerande
Kreativ strategisk formering
Kommunikationsvägar
Hemsidan (ldgroup.se): CM

Spetsigt budskap (clarity). Levande bilder med människor. Mycket enkel uppbyggnad (se inspiration på Slideshare). Motsvarande "Fria trial". Motsvarande "view demo", "Learn more". "Sign up". Blog.
Valuable content i.e.:
Educational
Entertaining
Svaret på frågan "What can you do for me?".
Motivate and direct people to move forward. Call for action.
Transformerat erbjudande del I
En kreativt orienterad organisation
Vilken består av:
Kreativt orienterade team som med engagemang arbetar för att bidra till helheten, i samverkan med andra kreativa team.
Detta åstadkommes genom:
8 möten enligt vår modell.
Facilitator från LDG
Regelbundet återkommande coaching enligt vår modell under 18 månader
Utbildare och ledningsstöd från LDG
Effekterna av och resultaten från denna kreativt orienterade organisation ägs av organisationen
- Ej av LDG!
TEAM
Kommunikation
Struktur
Kreativitet
Transformerat erbjudande del II
En kreativt orienterad organisation
Får alla med sig
TEAM
Kommunikation
Struktur
Kreativitet
Orkar hålla i
En person som fortfarande befinner sig inom en reaktiv/proaktiv orientering kan ej (är ej intresserad av att) ta emot ett budskap med kreativ orientering.
Handling the ultimate challenge
in communication
SLUTSATS DEL I
Om värdet av tomrum. Se de stora mästarna inom:
Konsten
Det som inte finns i tavlan

Musiken
Tystnaden mellan tonerna

Skrivandet
Det som inte berättas i berättelsen
storytelling
LDG erbjuder lösningen på detta!
Handling the ultimate challenge
in communication
SLUTSATS DEL II
LDGs budskap är i hög grad kreativt orienterat!
För personer inom en reaktiv/proaktiv orientering (dvs > 90 %).
De utmaningar de flesta brottas med:
Hur får man alla med sig?
Hur orkar man hålla i?
Kreativ strategisk formering
Transformerat kommunikation
LeanRevitaliseirng: CM/HI

Masterplan framtagen (4 steg).
Presentation utvärderad.
Transformerat budskap framtaget.
"Hur vi lär oss vilket budskap som fungerar" x 4-7.
Kampanj framtagen och lanserad.
2-3 praktikfall skapade:
Studie genom djupintervju av nyckelpersoner inom organisation som genomfört omtag
Studie av praktikfall där vi tillsammans med organisationen har designat, genomfört samt utvärderat LeanRevitalisering enligt vår modell
Kreativ strategisk formering
Pilot kampanj 1 genomförd
19.1
Pilot kampanj genomförd för:
Utvecklat kunskapen om vilket budskap som fungerar
2 + 2 nya kunder
Full transcript