Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

De enväldiga monarkerna

No description
by

Anna Monemar

on 27 November 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of De enväldiga monarkerna

Två riken med gemensamma lagar.
De starka enväldiga monarkerna
De enväldiga monarkerna
Monarkerna stärker sin makt.
Monarken upprätthåller samhället såsom Gud upprätthåller världen.
Niccolo Machiavelli

1469-1527
De enväldiga monarkerna
Monarkens makt
Monarken skall ensam utöva den högsta makten - centralmakt.
Monarken fått makten av Gud; kan styra oberoende av de lagar och regler som gäller resten av folket.
Till monarkens hjälp - en
stat
med
statstjänstemän
,
borgarklassen blir viktig
t.ex. jurister, skatteindrivare, ekonomer och skrivare.
Monarken tar makten över
kyrkan
och styr den och dess rikedomar.
- En del kungariken - skapas statskyrkor med kungen som ledare.
Militären
- monarkens armé - monarken skapar en egen armé utrustad med skjutvapen.
1451-1504
Isabella I
Ferdinand II
1452-1516
Ansvarade för utrikespolitiken.

Befälhavare över armén. .

Skicklig strateg i krig.

Ny lagstiftning - Isabellas lag - makten utgår från monarken.

Adeln (länsherrarna) - borgar rivs, tvingas betala höga skatter.

Inför ett eget hov -
stat
- med statstjänstemän från städerna som skulle styra tillsammans med monarken.
Utbildning före titel.
Egen polis - Det heliga brödraskape
t - 2000 personer.
Gavs rätten att på plats döma och straffa
upprorsmakare och brottslingar.
Utropar sig själv till drottning 1474,
1469 - 18 år gammal - gifter sig med kronprinsen Ferdinand II av Aragonien.
Kung av Aragonien 1479
1478 - Inför den
Spanska inkvisitionen
-
religiös domstol - stod under staten - ej påven.
mål att driva ut alla icke-katoliker från riket.
genomförde ett heligt krig - konvertera muslimer och judar till kristendomen + döma kristna som begår brott mot religionen.
- Påvlig korstågsskatt.
tortyr och dödsstraff.
Medeltiden
Feodalismen
Monarkens uppgift = skydda folket.

Enligt "Guds ordning i världen" - upprätthålla "Gudsfreden" - uppdrag från Gud.

Svårt för monarken att skapa en stark makt:
länsherrar och vasaller styrde i länen -
den militära styrkan och skatteindrivarna.
Maktkamp - Isabella och Juana (Henriks dotter).
Henrik IV dör 1474
Uppfostrad till stark krigare.
Världsupptäckterna
Världskarta 1482
Européerna ger sig ut i världen.
Orsaker till att europeerna gav sig ut:
Hitta nya handelsvägar - sjövägar.
Kontroll på handeln med Asien.
Makt och erövring
Kungarna vill få mer makt
Kontroll på handel och nya områden - investerar i handel.
Upptäckarnyfikenhet och vetenskap
Hur stor är världen?
Hur lång tid tar det att resa?
Kompass, navigation, skepp.
Konsekvenserna av Isabella
Kolonisera - Amerika.
Konsekvenser för urbefolkningen
Minskar med 90%!!!!!!!!
Sjukdom och hårt arbete.
Kungahuset får mer makt/rikedomar.
Handel ökar
Isabella I - betydelse i världsupptäckterna
Bekostar Columbus upptäcktsresa för att hitta sjövägen till Asien - 3 skepp.
De område som hittas - ska tillhöra den kastilianska kronan.
Bekostar andra resa (200 skepp) - kolonisera och upptäcka.
De människor man hittar ska arbeta åt kastilianska kronan och kristnas.
Påven ger stöd - bestämmer att upptäckt land får endast tillhöra kastilianska kronan om alla i området kristnades.
Isabella I:s betydelse
Isabella vill ha "human" erövring,
- syfte använda befolkningen som arbetskraft -
hitta guld
,
jordbruk
- socker och tobak.
"
Den indiska lagen
" - handelslag.
Varor från kastilianska områden ska skeppas till Kastilien. 2 ggr/år.
Isabella dör 1504.
Skickar ut
conquistadorer
- upptäcka resten av kontinenten - hitta ny mark åt Kastilien.
1500-talet
Slavhandel - slavar från Afrika - arbetskraft.
Europa erövrar Amerika kristendomen sprids.
Europa erövrar Amerika
Det spanska imperiet
De starka monarkerna
Personers betydelse:
Ni ska i som examination kunna redogöra för personers betydelse för olika skeenden, dvs. förändringar.
Hittar vägen till "Asien" - dagens Amerika.
Eleven redogör för och förklarar några enskilda personers betydelse för olika skeenden samt tolkningar av dem.

E- översiktligt
C- utförligt
A- utförligt och nyanserat.
- visa på att ni kan bearbeta fakta för att redogöra för personers betydelse utfrån olika perspektiv.
De enväldiga monarkerna
Slutet av 1400-talet - styret i en del Europeiska länder förändras.
Växer fram ett nytt styrelsesätt som kommer förändra samhället - världen.
Monarken stärker sin makt genom att
centralisera styret
- skapa en
stat
- monarken har den
absoluta makten
över
alla
delar av samhället -
absolutism/kungligt envälde.
Gynnar
handel
och driver in extra tullar och skatter.
Skriver boken "Fursten" 1513 - intruktionsbok för kungar i Europa.
"Los Reyes Católicos"
Gustav Vasa - landsfader eller tyrann?
Enar Sverige genom
att dra landet ur
Kalmarunionen
.

Landet Sverige sätts
på kartan igen.
Sverige 1100-1200- talet
Svagt landområde i Europa
Olika folkgrupper levde åtskiljda
Under 1200-talet - samlas olika grupper under Svear och Götar.
1248 Birger Jarl - enas svear och götarnas
område till ett samlat rike - Svearike.
1280 - Nya lagar som gällde hela riket;
Hemfrid, kvinnofrid, kyrkofrid och
tingsfrid.
Kalmarunionen
1397-1523
Union mellan
de nordiska länderna
under ledning av den
danska kronan.
Berodde på:
- hur kungafamiljerna giftes in i varandra.
- monarken valdes av stormännen - allianser.
- Norden ville vara starka mot Hansan.
Unionens sista kung - Kristian II - Kristian Tyrann.
Gustav Eriksson av ätten Vasa
Tar makten genom krig mot Kristian Tyrann.
Får hjälp av bönder, adelsmän och samt tyska soldater från Hansastaden Lübeck.
Väljs till kung 1523 - tågar in i Stockholm 6 juni.
Gustav Vasas reformer
Kyrkan - alla kyrkans egendomar och rikedomar - statens egendom.
Behövde pengar till att betala tillbaka till Lübeck.
Under Gustav Vasas tid -
Staten - ägde/kontrollera 1/4 av alla gårdar i Sverige.
Tiondet
Kyrkskatten
Allt silver och guld.
River Alvastra kloster (1143) och bygger Vadstena slott med samma stenar.
Gustavs kyrka
I kyrkan förmedlades Gustav politik.
Prästerna stod under Gustav.
Bibeln översattes till svenska.
Lag på att vara protestant i landet.
Sverige ett protestantiskt land inspirerat av Luthers tankar.
Starkare kungamakt
Kungamakten ärvs till Gustavs släktningar.
Gör sig av med konkurrens från de övriga kungasläktena.
Genomför
skattereform
- stärka statens finanser.
Skatt betalades utefter hur stor egendom man har. Stor egendom - hög skatt.
Skapade uppror - Gustav slår ner.
Dackeupproret
Förstärker handeln
Skatt betalades med naturahushållning.
Överskottet använde Gustav till att handla med utlandet för att stärka staten.
Gustav kontroll över Sala silvergruva -
sålde svenska silver utomlands.
Sveriges kung -1523-1560
Utdrag om Gustav Vasa
Diskutera i grupp:
Läs utdragen om Gustav Vasa och diskutera följande:
Ger utdraget en positiv eller negativ bild av Gustav Vasa?
Kan ni se någon skillnad i hur beskrivningen har förändrats genom historien? Om så, varför tror ni det är så?
Statskyrka - staten står över kyrkan.
Isabella vinner makten först 1479.
Medeltida Kastilien
Kung styrde
- svag makt
landet uppdelat i feodallän
med länsherrar.
1451 föds Isabella som andra barn till
Kung Johan den II.
- svag kung utan större intresse för att ta mer makt - länsherrarna styrde sina län som små kungariken.
- 3 år senare tar äldre bror
Henrik
över kungamakten då Johan dör.
-
Henrik
- nöjd med sin roll som feodal kung.
Isabellas reformer:
Spanska inkvisitionen
Iberiska halvön - medeltiden - muslimskt område.
Den enda delen av Europa - de tre religionerna levde i harmoni.
Slutet av medeltiden - kristna kungar vinner mark.
Isabella - en fanatisk strävan mot religiös renhet.
Erövringen av Granada
1482 - Isabella förklarar krig mot det muslimska
Granada.
Vill driva ut muslimerna från området.
10 år långt krig - vinner
1492
.
står själv vid krigsfronten under krigen.
"En av de mest avgörande segrarna i Europas historia"
Jakten på kristen renhet förstärks
Ny lag
-
alla judar skulle antingen konvertera eller
fick de 4 månader på sig att lämna landet -
muslimer fick stanna - till 1502.
Judar - ekonomiskt betydelsefullt folk.
Isabella kunde nu stärka sin makt - avskriva lån + beslagta judiska folkets rikedomar - lämna kvar silver och guld.
1516 - Ferdinand dör.
1556 - Filip II enar de olika kungarikena till dagens Spanien.
Bygger
slott över
landet
för att
kontrollera.
Staten ska gynnas av landets handel.
Skapar en stark administration -
fogden
. Genomförde en registrering av böndernas mark - jordeböcker.
Dagens Spanien
Inom litteratur- och kulturhistoria heter epoken efter Medeltiden =
Renässansen.

Inom historieämnet =
- Nya tiden, nya världar.
- Modern tid
Ny epok - 1400-1600 - talet
En epok - en tidsperiod med kännetecknande drag.
Renässastankarna
Ökat intresse för de antika kulturen.
Spred främst bland elit av intresserade under 1400- och 1500-talet.
Konstnärer, Vetenskapsmän, Författare
Den vanliga människan levde kvar som den gjort.
Renässansmänniska: en människa som var intesserad av kunskap.
En Machiavellisk furste
I era grupper ska ni nu:
1. Läs tillsammans ett citat i taget och diskutera vad det säger om hur en furste/kung ska vara.
• Att visa styrka utåt (militärt) och inåt (administrativt)
• Att vidta falskhet i åsikter och ställningstaganden.
• Att behålla makten till varje pris.
• Att undvika att bli hatad.
• Att ha folkets stöd.
• Att vara fruktad.
• Att vara älskad.
2. När ni är klara med citaten - diskutera och rangordna i vilken ordning fursten skulle visa på följande förmågor:
Renässans - "pånyttfödelse"
Utifrån vad ni har lärt er hittills, prata ihop er i gruppen:
Vilka förändringar har Isabella betydelse för i Kastilien?

Hur tolkar ni henne? Hitta fakta som stöder båda tolkningarna.
Landsmoder
Tyrann

Fundera kring hennes förändringar utifrån perspekriven.
Utifrån vad ni har lärt er hittills, prata ihop er i gruppen:
Vilka förändringar har Isabella betydelse för i Kastilien och omvärlden? Fundera utefter perspektiven.

Hur tolkar ni henne? Hitta fakta som stöder båda tolkningarna.
Landsmoder?
Tyrann?

Landsfader eller tyrann?
Gustav Vasa
1496-1560
Full transcript