Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

GÜZELLİĞİN KAYNAĞI NEDİR

No description
by

dilek türkyılmaz

on 24 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of GÜZELLİĞİN KAYNAĞI NEDİR

SANAT ESERİ VE ÖZELLİKLERİ
Sanat eseri sanatçının oluşturduğu ona kendinden duygu form ve güzellik kattığı estetik değerlendirmenin konusu olan yaratmalardır.
Sanat eseri kişiseldir.Sanatçının kendi iç dünyasını yansıtır.
Sanat eseri kalıcıdır. Sanat esrinden alınan haz ile başka nesnelerden alınan haz aynı değildir
Sanat eseri evrenseldir.Bir sanat eserinin tüm dünyanın tanınmasımümkün değildir.
Sanat eseri insanın bilinçli amaçlı etkinliğin ve yaratıcı gücünün bir ürünüdür
Sanat eseri insana estetik haz ve heyecan verir.Yani sanat eserinin gündelik yaşamımızda pratik bir yarar sağlamasını bekleyemeyiz.
Sanat eseri tek ve biriciktir bir başka deyişle özgündür.Onu insan ürünü olan diğer nesnelerden ayıran özgünlük özelliğidir.

SANATA ETKİ EDEN UNSURLAR
Sanatçı bir insandır yaşadığı çağ konuştuğu dil coğrafya inançları vb. şeyler onu mutlaka etkiler
Sanatçı yaşadığı dünyayı diğer insanlardan rklı olarak görendir
Sanatçı taklit eden değil yaratandır.Dolayısıyla sanat eseri doğada bulunmayan fakat insan tarafından yaratılmış olan eserdir.
Sanatçının bilinçaltı özlemleri eserini etkiler
Sanat eserinde estetik değer yükleyen ve onu estetik değer olarak algılayan alıcının o anki psikolojik durumuda önemlidir
Ortak Estetik Yargıların Varlığını Reddedenler
GÜZELLİK PROBLEMİ
Platon 'a göre güzellik bir ideadır. Duyular evrenindeki varlıklar güzel ideasından pay aldıkları oranda güzeldir
SANAT ESERİNİN NİTELİKLERİ
1.GÜZELLİĞİN NİTELİKLERİ
HAZIRLAYAN:
DİLEK TÜRKYILMAZ
SINIF:11/D
NO:7761
ÖĞRETMEN:CANAN KANDEMİR

GÜZELLİK DOĞRULUK-İYİ-HOŞ-FAYDALI-YÜCE İLİŞKİSİ
GÜZELLİK VE DOĞRULUK (HAKİKAT)
b)Dışsal nitelikler
orantı ve simetri
Bu görüşe göre herkesin bir beğenisi vardır.Bu beğeni onun iç dünyasında kaynaklanır.
Tüm insanlar için beğenin ölçüsü olabilcek geçerli bir kural bir ilke yoktur.Her beğeni aynı derecede geçerlidir.
Estetik değer yargıları subjektif olduğundan ortak estetik yargılar yoktur.
B.CROCE tarafından savunulan bu görüşe göre sanatçı sanat eserini hayal gücü duyum ve sezgi sonucunda oluşturur.
Güzellik öznenin bakışında olan bir değerdir.
GÜZELLİĞİN KAYNAĞI NEDİR
Estetiğin felsefnin bir dalı olarak 'güzel' in ne olduğunu sistemli bir şekilde sorgulamaya başlaması henüz yenidir Baumgarten ile başlamıştır
Güzellik hem doğada hemde sanatta vardır.'Güzel bir manzara' 'güzel bir insan' derken kullandığımız güzelin anlamı ile 'güzel bir müzik 'güzel bir resim 'güzel bir film' derken kullandığımız güzelin anlamı farklıdır
Aristoteles güzellik kavramını nesnel ölçütlerle açıklar. Matematiksel olarak orantılı ölçülü ve düzenli olandır.
Plotinos'a göre güzellik maddeye geçen ona kendi birliğini veren formdur. Tanrının zekada görünmesidir. Yani Tanrının bir ışık gibi evrendeki varlıklarla yansımasıdır.
Hegel'e göre güzellik mutlak ruhun duyularla kavranabilen görünüşlerdir.
Kant'a göre güzellik çıkarsız olarak hoşa gidendir. Güzel olan bir şey bize haz verir ancak yarar gözetmeyen bir hazdır.Güzelin bir başka özelliği herkesin hoşuna giden olmasıdır.
Doğruluk kavramı olgusal-mantıksal doğruluktan çok metafizik doğruluk anlamındadır
Olgusal-mantıksal doğruluk önermelerin gerçeğe uygunluğunu dile getirir
Metafizik doğruluk ise varlığın özünü kavrama etkinliğidir
Platon'a göre güzellikle doğruluk aynı şeydir
Plotinos ve Hegel'de güzellik ve doğruluk aynıdır
Kant ise bu iki kavramı birbirinden ayırır. Kant'a göre doğru bilgisel-mantıksal bir değerdir
GÜZELLİK VE İYİ
Platon'a göre güzel ve iyi bir ve özdeştir.Güzel iyidir iyide güzeldir.Her ikisininde kaynağı idealar evrenindeki iyi ideasıdır.
Ünlü Rus yazarı Tolstoy da benzer bir görüşü savunarak ahlaki bir mesajı bulunmayan ahlak duygumuzu geliştirmeyen sanatın sanat olmadığını söylemektedir.
Bu görüşe karşıt olan görüşe göre ahlak sanatın hizmetine girmeli güzellik uğruna ahlak feda edilmelidir.
Kant ise güzel ve iyiyi birbirinden farklı kabul eder. Güzel estetik bir değer olup davranışlarımızla ilgilidir.İyi ahlaki bir değer olupdavranışlarımızla ilgilidir

GÜZELLİK VE HOŞ
Bazı sanat anlayışları güzel ile hoş'u aynı sayar.
Bu görüşlere estetik hedonizm adı verilir. Güzeli haz veren şeyle özdeşleştirirler.
Güzel olan her şey hoştur ama hoş olan her şey güzel değildir.
Kant güzelin hoştan farklı olduğunu söyler.Hoşlanma bireysel olanı ifade eder güzellik ise bireyselliği aşarak ortaya çıkan bir beğeniyi anlatır.
GÜZELLİK VE YÜCE
Yücede güzellik gibi estetik bir değerdir.
Aritoteles güzel ile yüce olanı birbirinden ayırır.Ona göre yüksek dağlar yücedir.Bunlara güzel demez. Güzellik bir nesneyle ilgili olanbelirli ve sınırlı yargılar ifade eder.
Güzel olanda düzen uyum oran gibi özellikler bulunur.Yüce kavramında ise belli ölçüler aşan sınırsızlık ve sonsuzluk dile getirir.
Yüce kavramını güzelden ayıran bir başka filozofda Kant'tır.Uçsuz bucaksız denizler çöldeki genişlik gibi güzel kavramıyla nitelemeyen yüce oluşumlar vardır
GÜZEL VE FAYDALI
Güzel ile faydalı fikri ilkez Antik Yunan da tartışılmıştır.
Kant güzel olan bir şeyin faydalı olması düşüncesine karşıçıkmaktadır.Su hem faydalı hemde güzeldir denilebilir.Ama faydalı olma durumu ile güzel olma durumu aynı anda gerçekleşmez.
Schiller ve Spencer'a göre güzel ve faydalı kavramları birbirine indirgenemez kavramlardır
Güzelliğin objektif e subjektif nitelikleri vardır.
Subjektif nitelikler kişiden kişiye değişiklik gösterir.
Objektif nitelikler değişmez kalıcı niteliklerdir.
a) İçsel nitelikler

Bir eserin güzel olması onun temsil ettiği düşünceyi yansıtma gücüne bağlıdır.
Güzel eser temsil ettiği şeyin tipine bir bütün olarak uygun olmalıdır.At hörgüçlü olmaz
Bir şeyin güzel olabilmesi canlı ve anlatım gücünün yüksek olmasına bağlıdır
Güzel unsurların orantılı olarak birleşmesidir.Platon'a göre güzellik doğru orantıdan başka bir şey değildir.
Güzel olan bir bütünün parçaları arasınada ölçüye dayalı bir düzen yani simetrik olandır
uyum (harmoni)
Sanat eserinde öz ile biçim arasınada bir uyum varsa o eser güzeldir.
Bütün özellikler için güzellikler parçaların uyumlu birleşmesi önemlidir
Ortak Estetik Yargılar Mümkün mü?
Bazı düşünürlere göre beğeniler ve zevkler kişilere göre değişmektedir
Aynı müzik türünden hoşlananlar bile farklı sanatçıyı yada icra tarzını seçebilirler
Buda bizi ortak estetik yargıların olmadığı görüşüne ulaştırır.
Bazı düşünürler ise bir sanat eserinin güzel yada çirkin olduğu konusunda kişilerde ortak beğeni duygusunun ortaya çıktığını benimser.Örneğin:Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa eserini gören her insanda tablonun güze olduğu izlenimi ortaya çıkar
Ortak Estetik Yargıların Varlığını Benimseyenler
Bu görüşü benimsyenlerin başında Aristoteles gelir.
Ona göre; güzellik uyum oran ve ölçülüğün kaynaştığı bir bütündür.Aristoteles bunları ortak estetik değerler olarak benimser.
Ortak estetik yargıların olduğunu sistematik olarak Kant açıklar.Bir obje hakkında o güzeldir denildiğinde varılan yargı sadece benim için değil diğerleri içinde geçerli olmalıdır.
Platon Plotinos Hegel ve Schopenhauer gibi düşünürlerde güzelliği tek ve gerçek varlığın yansıması ya da dışlaştırılması olarak benimsedikleri için onlara görede ortak estetik yargılar vardır.
Güzellik nesnenin kendisine ait bir değerdir
Full transcript