Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Quy Trình Tín Dụng

No description
by

beto lozano

on 6 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Quy Trình Tín Dụng

Quy trình tín dụng Bước 1: Tiếp xúc khách hàng và nhận hồ sơ tín dụng KHÁCH HÀNG Bước 2: Thẩm định tín dụng Bước 4: Ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tín dụng, đăng kí giao dịch đảm bảo KHÁI NIỆM QUY TRÌNH TÍN DỤNG Quá trình tổ chức thực hiện Phù hợp Tác dụng Kiểm soát chất lượng tín dụng Đáp ứng nhu cầu về vốn, tiện dụng cho khách hàng Đáp ứng yêu cầu từng loại sản phẩm tín dụng, từng loại khách hàng. Rủi ro tính dụng Thực hiện các nguyên đảm bảo tính độc lập và phân định rõ ràng trách nhiệm cá nhân thẩm định và quyết định cho vay. YÊU CẦU 2 Trình độ
chuyên môn
Năng lực
kinh nghiệm
Đạo đức Bước 8: Giải chấp TSĐB Bước 9: Lưu hồ sơ Khách hàng cung cấp giấy tờ chứng minh năng lực pháp lý Ngân hàng nhận hồ sơ, thẩm định. Chứng minh thu nhập hợp pháp bằng cách cung cấp:
Hợp đồng lao động.
Thu nhập hàng tháng.
Hợp đồng cho thuê nhà, kho bãi, nhà xưởng
Hóa đơn cung cấp, mua bán hàng hóa nếu có thêm thu nhập từ kinh doanh. Phân tích đánh giá tình hình biến động, cơ cấu tài sản và nguồn vốn.
Phân tích các chỉ số tài chính, vốn tự có tham gia dự án.
Xem xét, đánh giá khả năng trả nợ. Thẩm định tài sản bảo đảm Tài sản bảo lãnh của bên thứ 3 Tài sản cầm cố Tài sản thế chấp Doanh nghiệp Cá nhân Năng lực pháp luật dân sự Năng lực hành vi dân sự Năng lực pháp luật dân sự Năng lực hành vi dân sự Thẩm định tư cách pháp lý, năng lực hành vi dân sự RA QUYẾT ĐỊNH TÍN DỤNG www.themegallery.com www.themegallery.com Phòng giao dịch/ chi nhánh ngân hàng Quyết định Đồng ý Từ chối Qua bước 4 Giao và nhập kho giấy tờ, TS bảo đảm ĐỘNG SẢN
Trung tâm đăng kí giao dịch bảo đảm Tỉnh, Thành phố. BẤT ĐỘNG SẢN
Sở Tài nguyên môi trường
Ủy ban nhân dân phường xã. Bước 7: Thu nợ và lãi vay Nợ gốc/lãi Nếu khách hàng đã hoàn trả đầy đủ nợ gốc và lãi Hợp đồng được thanh lý Khách hàng không trả được toàn bộ hoặc chỉ trả được một phần gốc và lãi chuyển nhóm nợ và trích lập dự phòng Ví dụ các giấy cho một hồ sơ Một quy trình tín dụng cơ bản có 9 bước. Bước 1: Tiếp xúc khách hàng và tiếp nhận hồ sơ tín dụng. Bước 2: Thẩm định tín dụng. Bước 3: Đưa ra quyết định cấp tín dụng. Bước 4: Ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tín dụng và đăng ký giao dịch bảo đảm. Bước 5: Giải ngân. Bước 6: Giám sát và theo dõi sử dụng vốn tín dụng. Bước 7: Thu nợ và lãi vay/chuyển nhóm nợ Bước 8: Giải chấp TSĐB Bước 9: Lưu hồ sơ Ngân hàng thu nợ và lãi đúng hạn YÊU CẦU 1 YÊU CẦU 4 YÊU CẦU 3 YÊU CẦU Tuân thủ các quy định Pháp luật về tín dụng An toàn hoạt động tín dụng Phù hợp cơ cấu tổ chức hoạt động, phân quyền Thẩm định Quyết định cho vay YÊU CẦU 5 Giấy đề nghị cấp TD
Phương án SX-KD
Hồ sơ pháp lý
Hồ sơ về tình hình TC
Hồ sơ về TSBĐ
Tài liệu khác Báo cáo tài chính Hồ sơ về tình hình HĐKD của DN 5 điều kiện cấp tín dụng 1. Điều kiện pháp lý 2. Mục đích xin cấp tín dụng 4. Phương án SX-KD 5. Tài sản đảm bảo Thẩm định tình hình tài chính của khách hàng Thẩm định mục đích xin cấp tín dụng DOANH NGHIỆP CÁ NHÂN Gắn với chức năng, ngành nghề KD được Nhà nước cho phép Vay phục vụ SX-KD phải phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế Mục đích vay phục vụ nhu cầu SX-KD hay tiêu dùng Phải phù hợp với quy định của pháp luật và phù hợp với quy định của ngân hàng Bước 3: Ra quyết định cấp tín dụng Sở giao dịch hoặc hội sở giao dịch Lí do từ chối Kí hợp đồng tín dụng Kí hợp đồng bảo đảm tín dụng Đăng kí giao dịch bảo đảm 3. Năng lực tài chính Công việc Thẩm định phương án SX-KD Bước 6: Giám sát và theo dõi việc sử dụng vốn TD Bước 5: Giải ngân Căn cứ giải ngân Hợp đồng tín dụng Hợp đồng đảm bảo tín dụng Chứng từ pháp lý của TSĐB Chứng từ chứng minh nhu cầu sử dụng vốn Trình tự thực hiện Bộ phận tín dụng Bộ phận kế toán Bộ phận ngân quỹ X X X X X X TKTM TK cho vay (A) TKTG (A) TKTG (B)
Full transcript